Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBayram HACIZADE  
KARİKATÜRÜN SANATSAL KÜLTÜREL VE SİYASAL AÇILARI ss. 1-7
THE CULTURAL AND POLITICAL ASPECTS OF CARTOON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12484
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aliyeva Nargiz, AGASALİM  
SHEIKH AL-SILAFI (1085-1180) AZERBAYCAN`DA ss. 8-16
SHEIKH AL-SILAFI (1085-1180) IN AZERBAIJAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12486
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nur ARAL  
GERÇEK İLE KURGU ARASINDA : STEEN VE BLACKMON’DA DOMESTIK HAYATIN TEMSİLİ ss. 17-29
BETWEEN REALITY AND FICTION: THE REPRESENTATION OF DOMESTIC LIFEIN STEEN AND BLACKMON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12471
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice YALÇIN  
TÜRKİYE’DE WALDORF EĞİTİMİNE YÖNELİK GİRİŞİMLER ss. 30-41
INITIATIVES FOR WALDORF EDUCATION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12409
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru KARAMAN  
TÜRK HUKUKUNDA EVLİ KADININ SOYADI ss. 42-66
SURNAME OF MARRIED WOMAN IN TURKISH LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12445
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan CANDAN - Ercan OKTAY - Tuba Perihan KAYA  
CAM TAVAN SENDROMUNUN ÖRGÜTSEL GÜVEN ÜZERİNE ETKİSİ: KAMU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ss. 67-87
THE EFFECT OF GLASS CEILING SYNDROME ON ORGANIZATIONAL TRUST: A RESEARCH ON PUBLIC SERVANTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12446
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ARSLAN  
RÂVİNİN RİVÂYETİNE MUHÂLİF AMEL ETMESİ KONUSU-NUN HADİS USÛLÜ VE HANEFÎ FIKIH USÛLÜ ESERLERİNDE ELE ALINIŞI ss. 88-100
THE EVALUATION OF THE TRANSMITTER'S ACT TO THE CONTRARY OF HIS NARRATION IN BOOKS OF HADITH METHODOLOGY AND USUL AL-FIQH OF HANEFIT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12462
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet DALKILIÇ - Murat ATASOY - Şıhmehmet YİĞİT - Hüdaverdi MAMAK  
YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ENGELLİ LİSANSLI SPORCU SAYILARININ TAHMİNİ ss. 101-106
ESTIMATION OF NUMBER OF DISABLED LICENSED SPORTS BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12467
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kayhan ATİK  
KUZEYBATI ANADOLUDA İKİ TÜRK DEVLETİNİN KURULUŞU KARŞILAŞTIRMALI TARİH PERSPEKTİFİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME ss. 107-114
THE FOUNDATION OF TWO TURKISH STATES IN NORTHWEST ANATOLIA A COMPARATIVE HISTORICAL PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12478
Özet | Abstract | Tam Metin |

İmran DEMİR  
YASAMA ORGANLARINA MERKEZDEN ADAY BELİRLEME VE YOLSUZLUK ss. 115-131
CENTRALIZATION OF CANDIDATE SELECTION FOR LEGISLATIVE BODIES AND CORRUPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12481
Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaş SERTEL - M. Bora SANYÜREK  
ELAZIĞ’DA MEYDANA GELEN AFETLER (1931-1980) ss. 132-162
THE DISASTERS IN ELAZIĞ (1931-1980)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12482
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeşim ALİEFENDİOĞLU - İskender DUMAN  
İMAR HAKLARI TRANSFERİNDE DEĞER ESASLI UYGULAMA OLANAKLARI: VAN İLİ ÖRNEĞİ ss. 163-193
DEVELOPMENT RIGHTS TRANSFER AND OPPORTUNITIES FOR IMPLEMENTATION: AN EVALUATION OF THE PROVINCE OF VAN EXAMPLE FROM THE ASPECTS OF THEORETICAL PRINCIPLES AND PRACTICE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12494
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil ÜNAL KESTANE  
İÇ VE DIŞ MÜŞTERİLERİLERİN BAKIŞ AÇISIYLA İZDENİZ A.Ş. HİZMET KALİTESİ ss. 194-209
IZDENİZ A.Ş. SERVICE QUALITY FROM THE VIEWPOINT OF INTERNAL AND FOREIGN CUSTOMERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12495
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertuğrul KARAKAYA  
YEME BOZUKLUĞU İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER: KIRIKKALE İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI ss. 210-224
FACTORS RELATED TO EATING DISORDER: A FIELD STUDY IN KIRIKKALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12504
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz DEMİRTAŞ  
HARPUT MÜZİĞİ’NDE KLARNET’İN YERİ ss. 225-234
PLACE OF CLARINET IN HARPUT MUSIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12536
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birol İPEK  
BİR DEVRİN PANORAMASI VE “CEMAL AMCA” ŞİİRİ ss. 235-242
A PERIOD PANORAMA AND “CEMAL AMCA” POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12549
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KABATAŞ  
MÜZİK OKURYAZARLIĞI VE İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ ss. 243-252
MUSIC LITERATURE AND INSTITUTE MUSIC EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇAYA  
İŞÇİ SENDİKALARI VE TÜRKİYE TECRÜBESİ ss. 253-269
LABOR UNIONS AND THE TURKISH EXPERIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12304
Özet | Abstract | Tam Metin |

Işıl ÇEŞMELİ  
DESCARTES’IN AHLAK KURAMINDA AKIL, İSTENÇ VE ERDEMİN EGEMENLİĞİ ss. 270-281
THE SUPREMACY OF REASON, WILL AND VIRTUE IN DESCARTES’S MORAL THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12411
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feza SOLAK TUYGUN  
BRÜKSEL’DE TEMSİLCİLİK AÇMIŞ TÜRK ÇIKAR GRUPLARININ AB KURUMLARI KARAR ALMA SÜREÇLERİNDEKİ ETKİNLİĞİ ss. 282-303
EFFECTIVENESS OF TUKISH INTEREST GROUPS HAVING REPRESENTATIVE AGENCY IN BRUSSELS ON DECİSİON MAKİNG PROCESS OF EU INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12431
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezgi ÖREN  
STOACI DÜŞÜNCEDE KOZMOPOLİTANİZM ss. 304-315
COSMOPOLITANISM IN THE STOIC IDEA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12503
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman ÖZDERİN  
SANATIN RESMİNİ YAPABİLİR MİSİN ABİDİN SOYUTLAMA SANATINDA “ABİDİN DİNO” ss. 316-328
CAN YOU MAKE A PAINTING ART’S PICTURE ABIDIN “ABIDIN DINO” AT ABSTRACITION ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12505
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gulbeniz ISMAİLZADE  
OĞUZ GRUBUNA AİT TÜRK DİLLERİNDE İHTİMAL, TAHMİN (VARSAYIMSAL) MODALLIĞININ ALANLARI ss. 329-336
SPHERES OF PROBABILITY, ASSUMPTION (HYPOTHETIC) MODALITY IN TURKISH LANGUAGES BELONGING TO OGHUZ GROUP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12534
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gönül Türkan DEMİR - Emine ALTUNAY ŞAM  
MİLLET MEKTEPLERİNİN FİKRİ TEMELİNİ OLUŞTURAN HALK DERSHANE VE KONFERANSLARI TALİMATNAMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ss. 337-350
AN ANALYSIS ON THE ORDINANCE OF THE PUBLIC SCHOOL-ROOM AND LECTURES THAT CONSTITUTE THE FUNDAMENTAL CONCEPT OF NATIONAL INSTITUTES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12496
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldız GÜNES - Albert REİF  
ORTA TOROSLAR`DA GÖKNAR VE SEDIR (Abies cilicica, Cedrus libani)ORMANLARINDA ORMAN İÇİ AYDINLATILMASI VE OTLATMAYA BAĞLI BİTKİ SINIFLANDIRILMASI ss. 351-377
PFLANZENSOZIOLOGISCHE KLASSIFIKATION DURCH AUFLICHTUNG UND BEWEIDUNG IN TANNEN-ZEDERN (Abies cilicica, Cedrus libani)- WÄLDERN IM MITTLEREN TAURUS-GEBIRGE, SUDTURKEI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12591
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağlar KAYA - Tahir YILMAZ  
TÜRKİYE’DE EĞİTİMİN FİNANSMANINDA KAMU DIŞI KAYNAKLARIN YERİ ss. 378-388
NON-PUBLIC SOURCES IN THE FINANCING OF EDUCATION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12455
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir BELENKUYU  
VECÎHÎZÂDE İSMÂ‛İL SÂDIK KEMÂL(Ö. 1892) VE RÛH-I KEMÂL’DE YER ALAN MANZUM ESMÂ-İ NEBÎ METNİ ss. 389-417
VECÎHÎZÂDE ISMÂ‛İL SÂDIK KEMÂL(Ö. 1892) AND THE ESMÂ-İ NEBÎ TEXT IN RÛH-I KEMÂL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12490
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin KADİM  
SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ ss. 418-437
ACADEMIC SUCCESS EFFECT ON EXAMINATION TRANSITION SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12541
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat VAROL  
ABDULAZİZ BEKİ’NİN DİWON CEBEXÇURİ ADLI ESERİNE DAİR BİR İNCELEME ss. 438-450
A STUDY ON THE WORK OF ABDULAZIZ BEKI CALLED DIWON CEBEXÇURI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12326
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gül OĞUZ - Nilgün KESKİN ŞENER  
KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE MEDYA OLARAK TELEVİZYON REKLAMLARI ss. 451-458
VIOLENCE AGAINST WOMEN AND TV COMMERCIALS AS MEDIA ADVERTISEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12421
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Emre GENÇ - Musa GENÇ  
TÜRK İNSANINDA EKOTURİZM ANLAYIŞI VE BEKLENTİLER ss. 459-477
VERSTÄNDNIS UND ERWARTUNGEN VON DER ÖKOTOURISMUS IN DER TÜRKISCHEN HUMANE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12427
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Kemal ERÇEK  
ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE ANGAJE OLMALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERDEN OKUL GÜVENLİĞİNİN ROLÜ ss. 478-496
ROLE OF SCHOOL SECURITY AS A FACTOR INFLUENCING TEACHERS TO ENGAGE WITH THEIR JOBS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12453
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih GÜNER - İsmail EROL  
TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI (GÜNEY FRANSA ÖRNEĞİ) ss. 497-510
TEACHER OPINIONS ON THE COURSE OF TURKISH LANGUAGE AND CULTURE: A CASE STUDY (AN EXAMPLE FROM SOUTHERN FRANCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12487
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan KAZAK  
TÜKETİCİLERİN MARKALI ÜRÜN ALGILARI: KONYA İLİNDE BİR ÇALIŞMA ss. 511-527
CONSUMER’S PERCEPTION ON BRANDED PRODUCT : A CASE STUDY IN KONYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12499
Özet | Abstract | Tam Metin |

Loubna LAHSİNİ  
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ FİRMALAR ÜRETTİKLERİ ÜRÜNLERİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI PAZARDA NASIL SATABİLİRLER? KONYA SANAYİSİNDEN OTOMOTİV YEDEK PARÇA ÜRETİMİ YAPAN FİRMA ÖRNEĞİ VAKA ÇALIŞMASI ss. 528-546
HOW CAN SMALL AND MEDIUM SIZED COMPANIES SELL THEIR PRODUCTS IN DOMESTIC AND FOREIGN MARKETS? CASE STUDY OF AUTOMOTIVE SPARE PART PRODUCTION COMPANY FROM KONYA INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12513
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülten TARANÇ  
YENİ TÜRKİYE SİNEMASI’NDA KADINA ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK YARATMA VE YAĞMURLARDA YIKANSAM FİLMİ ss. 547-559
CREATING AWAREBESS OF DOMESTİC VIOLENCE AGAINST WOMAN IN THE NEW TURKISH CINEMA AND THE MOVIE WISH TO WASH WITH RAIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12514
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökbörü ÖNALP - Abdulsemet YAMAN  
KAMU YÖNETİMİ ALANINDA TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ YENİ SİSTEMLERDEN BİR ÖRNEK: E-KONSOLOSLUK ss. 560-570
A NEW SYSTEM FROM TECHNOLOGY IN PUBLIC ADMINISTRATION: E-CONSULATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12527
Özet | Abstract | Tam Metin |

Soner OKAN - Didem DÖĞER  
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ ss. 571-581
INVESTIGATION OF PROFESSIONAL SELF-RESPECT OF PEDAGOGICAL FORMATION EDUCATION CONSERVATORY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12529
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali YAĞLI  
DEUX DIMENSIONS FONCTIONNELES MAJEURES DE LA BANDE DESSINEE: LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE ss. 582-589
TWO FUNCTIONAL MAJOR DIMENSIONS OF THE COMIC BOOK: LUDIK AND EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12528
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

  Sizleri 26-28 EKİM 2017 tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. www.asoscongress.com

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç: 05.06.2017
  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 14.08.2017
  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 28.08.2017
  Kongre Kayıt ve Ödeme Son Tarih: 16.09.2017
  Kongre Programını İlanı: 25.09.2017
  Kongre Başlangıç Tarihi: 26.10.2017
  Kongre Bitiş Tarihi: 28.10.2017

  lamictal pris by-expression.com lamictal erfaringer
  discount printable coupons read facts about abortion

  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35-40 aralığında makaleye yer verilecektir. 

  baclofen halveringstid blog.ruleof3.ae baclofene
  discount card for prescription drugs victoryclub.se cialis coupons from lilly

  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  

  rifaximine vidal go rifaximine eureka
  discount prescriptions coupons bilgecammakina.com pet prescription discount card
  discount card for prescription drugs victoryclub.se cialis coupons from lilly


Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri