Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


9 SayıEditör
Dr. Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Taner NAMLI - Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

İstanbul  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAsım ÇOBAN  
AFYONKARAHİSAR ÖLÇEĞİNDE SANDIKLI’NIN EĞİTİM COĞRAFYASI ss.1-16
SANDIKLI'S GEOGRAPHY OF EDUCATION AT AFYONKARAHİSAR'S SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.379
Özet | Abstract | Tam Metin |

Soner POLAT - Tijen TULUBAŞ  
ÜNİVERSİTE YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN OKUTMAN İMAJINA İLİŞKİN ALGI VE ÖNEM DÜZEYLERİ ss.17-28
PREPARATORY CLASS STUDENTS’ LEVEL OF EXPECTATIONS FROM AND PERCEIVED IMAGE OF INSTRUCTORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.386
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan IŞIKHAN  
MÜZİK ENDÜSTRİSİNDE YENİ EĞİLİMLER: MÜZİK SORGULAMA SİSTEMLERİ ss.29-35
NEW TENDENCIES in MUSIC INDUSTRY: MUSIC INFORMATION RETRIEVAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.491
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GÜL - Melike ŞENTÜRK  
KURGUNUN ÖRGÜT BİLİMİNDE YERİ ss.36-47
THE USE OF FICTIONAL ELEMENTS IN ORGANIZATION SCIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.493
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gulnara KANBAROVA - Serap BULAT  
İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI ss.48-56
THE ISHAK PASHA WITH SHEKİ KHAN PALACE of ARCHITECTURE FIGUR and ESTABLISHMENT of GEOMETRIC FORM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.520
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdoğan TOZOĞLU - Gökhan BAYRAKTAR - Bilal CİNGÖZ - Hüseyin YURTTAŞ  
AKRAN DESTEĞİ DÜZEYİNE SPORUN VE FARKLI DEĞİŞKENLERİN ETKİSİ ss.57-67
THE EFFECT OF SPORT AND DIFFERENT FACTORS TO PEER SUPPORT LEVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.449
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ŞAHİN  
BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ss.68-80
EFFECTS OF INSTRUCTION THROUGH THE DISCOVERY APPROACH THE ON STUDENT SUCCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.393
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıdvan KARACAN - İsmail BARIŞ - Mehmet Emin YARDIMCI  
ENFLASYONUN EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLERİ, TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.81-97
ECONOMIC AND SOCIAL EFFECTS OF INFLATION, A STUDY ON TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder YAĞMUR  
MİNİMAL SANATI GÖSTERGE BİLİMSEL ANLAMLANDIRMA: RICHARD SERRA “CIRCUIT II” ss.98-103
SEMIOTIC SIGNIFICATION OF MINIMAL ART: RICHARD SERRA “CIRCUIT II”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.472
Özet | Abstract | Tam Metin |

Refik DİLBER - Elif DÜZGÜN - Yasemin ŞENPOLAT - Demet TATAR - Bahattin DÜZGÜN  
GÖRSEL OKUMA YAKLAŞIMININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ss.104-124
THE INVESTIGATION OF INFLUENCE OF VISUAL APROACH ON UNIVERSITY STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT IN PHYSICS COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.440
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine KOCA - Özlem KAYA  
YÖRESEL DOKUMALARI GÜNCEL TASARIMLARDA YORUMLAMAK “KARGI BEZİ ÖRNEĞİ” ss.125-133
INTERPRETING THE TRADITIONAL WEAVINGS IN CONTEMPORARY DESIGNS “THE SAMPLE OF KARGI CLOTH”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.469
Özet | Abstract | Tam Metin |

Atilla DÖL  
SANATIN TEMEL BİLEŞENLERİ İNCELENEREK SANAT ELEŞTİRİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ ss.134-141
AN ANALYSIS ON ARTS CRITICS BY EXAMINING THE BASIC COMPONENTS OF ARTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.476
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar GÖLBAŞI  
ALEVİ ÇALIŞTAYI ÖN RAPORUNUN SÖYLEM ANALİZİ ss.142-156
THE DISCOURSE ANALYSIS OF THE PRELIMINARY REPORT OF THE ALAOUITE WORKSHOP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.357
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdarhan Musa TAŞKAYA - Remzi YETKİN  
İLKÖĞRETİM 1-5. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE GÖRÜLEN YAZMA SORUNLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ss.157-169
THE OPINIONS AND SOLUTION SUGGESTIONS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS RELATED TO THE WRITING PROBLEMS OF PRIMARY SCHOOL 1-5. GRADES STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.483
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AKBABA - Kemal KİPİCİ  
İLK ve ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN OKULDA YAŞADIKLARI PSİKOLOJİK SORUN ve ŞİKÂYETLERİN İŞ PERFORMANSLARINA ETKİSİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ ss.170-186
IS TO REVEAL THE OPINION OF THE TEACHERS’ ABOUT THE EFFECT OF THE PSYCHOLOGICAL COMPLAINTS AND PROBLEMS THEY FACE AT SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.489
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fethi DEMİR  
TALİP APAYDIN’IN ÇOCUK ROMANLARINDA ÜTOPYA İMGESİ ss.187-200
UTOPIA IMAGE IN JUVENILE NOVELS OF TALIP APAYDIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.490
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgay SEBZECİOĞLU  
{-(y)ErEk} ULAÇ EKİNİN YÜKLEM-İÇİ YAPIŞMA SÜRECİNE GİREMEME NEDENLERİ ss.201-209
THE REASONS OF {-(y)ErEk} GERUND’S NOT TAKING PLACE IN THE PROCESS OF INTER-PREDICATE ADHESION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.492
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Seçil FETTAHLIOĞLU  
MARKA KİŞİLİĞİ, MARKA SADAKATİ İLİŞKİSİ: AKILLI TELEFON KULLANICILARI ÖRNEĞİ ss.210-227
THE RELATIONSHIP BETWEEN BRAND PERSONALITY AND BRAND LOYALTY: AN EXAMPLE OF SMART PHONE'S USERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.498
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül KOYUNCU OKCA - Ömer Paşa BUNER  
GÖLBAŞI (ANKARA) ÇÖMLEKÇİLİĞİ ve GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU ss.228-238
GÖLBAŞI (ANKARA) POTTERY AND ITS CURRENT SITUATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.500
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet DALKILIÇ - Mehmet KARGÜN - Metin BAYRAK - Fikret RAMAZANOĞLU - Tekin ÖZTÜRK  
OLİMPİYAT TARİHİ ve MODERN OLİMPİYAT OYUNLARININ ŞEHRE KATKISININ ARAŞTIRILMASI ss.239-245
HISTORY of OLYMPICS and CONTRIBUTIONS of OLYMPIC GAMES to THE CITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.501
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysın Turpoğlu ÇELİK  
TOPLUMSAL RUH SAĞLIĞI VE PSİKOTERAPİ SÜRECİNDE TARİHSEL ve KÜLTÜREL BOYUTLAR: BİR AYRILIK, BİR YOKSULLUK, BİR ÖLÜM… ss.246-259
HISTORICAL and CULTURAL DIMENSIONS of MENTAL HEALTH AND PSYCHOTHERAPY PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.516
Özet | Abstract | Tam Metin |

Can Tansel KAYA - Yusuf Can ERDEM  
HİLE İLE MÜCADELEDE MUHASEBE ve PAZARLAMA İŞBİRLİĞİ ss.260-267
COLLOBORATION of ACCOUNTING and MARKETING AGAINST UNETHICAL BUSINESS CONDUCT and FRAUD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.519
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DENİZ - Kublay ABLAK  
AZERBAYCAN-TÜRKİYE EKONOMİK İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA ss.268-293
A PRACTICE ON ECONOMIC RELATIONS of AZERBAIJAN-TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.522
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih MURATHAN - Mustafa KOÇ - Fatih MURATHAN - Ümit YETİŞ - Talha MURATHAN  
İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SPOR KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI ss.294-303
PERCEPTIONS OF 7thGRADE ELEMENTARY STUDENTS ABOUT SPORTS CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.539
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurdan KÜÇÜKHASKÖYLÜ  
18. YÜZYIL SONUNDA İSTANBUL SANAT ORTAMI VE KOZMAS KOMİDAS KÖMÜRCİYAN ss.304-314
THE LATE-18TH CENTURY ART SCENE IN ISTANBUL AND KOZMAS KOMİDAS KÖMÜRCİYAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.550
Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış AYDIN  
OSMANLI DÖNEMİ ERZURUM AYAZ PAŞA CAMİ ss.315-322
OTTOMAN PERIOD ERZURUM AYAZ PASHA MOSQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.474
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep ÖZGÜNER - Zeynep ÖZGÜNER - Mustafa UÇAR  
ŞEHİR MARKALAŞMASINDA PAZARLAMANIN ÖNEMİ ss.323-333
THE IMPORTANCE OF MARKETING BRANDING THE CITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.475
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kübra KURT  
BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ ss.334-341
THE IMPORTANCE OF PUBLIC RELATIONS IN MUNICIPALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.477
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkay ÇULHA - Nedime KÖŞGEROĞLU - Zeliha ÖZ - Aysun YILMAZ  
ŞİDDET KARŞISINDA KADINLARIN DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ss.342-350
INVESTIGATION OF WOMEN’S BEHAVIOURS AGAINST VIOLANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.478
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu DUMAN  
DEMOKRASİDE YENİ ARAYIŞLAR: KOZMOPOLİT DEMOKRASİ VE ELEŞTİRİLERİ ss.351-362
NEW TRENDS IN DEMOCRACY: COSMOPOLITAN DEMOCRACY AND CRITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.479
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ilgın BARUT  
2002-2014 DÖNEMİ İÇİN FARKLI BİR HÜKÜMET SİSTEMİ TANIMLAMASI: TÜRKİYE’DE BAŞBAKANLIK HÜKÜMETİ ss.363-384
A DIFFERENT IDENTIFICATION SYSTEM FOR GOVERNMENT 2002-2014 PERIOD: PRIME MINISTERIAL GOVERNMENT IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.480
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem AKBULAK  
DİVANÜ LÛGAT-İT-TÜRK’TE GEÇEN SU ile İLGİLİ TERİMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.385-410
A STUDY of HYDROLOGICAL TERMS in DİVANÜ LÛGAT-İT-TÜRK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.481
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa DERMAN - Hasan GÜRBÜZ  
AVUSTRALYA, SİNGAPUR, İRLANDA, KANADA ve TÜRKİYE’NİN İLKÖĞRETIM FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ÇEVRE KAZANIMI VERİLEN KONULARIN İNCELENMESİ ss.411-426
INVESTİGATİON of PRİMARY SCİENCE SUBJECTS in TERM of ENVİRONMENTAL ATTAİNMENTS in AUSTRALİA, SİNGAPORE, IRELAND, CANADA and TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.482
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin BİLİŞLİ - Deniz HİZAY- Burçak YOLDAŞ ÇELİKTEN  
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ AYAKTAN HASTA MEMNUNİYET DÜZEYİ ss.427-439
THE SATISFACTION LEVELS OF OUTPATIENTS IN AKDENİZ UNIVERSITY HOSPITAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.484
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eda TANYILDIZI  
TÜRK FIKRA TİPLERİNDEN ‘PALULU TİPİ’ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss.440-448
TURKISH PARAGRAPH the TYPE 'PALU TYPE' on an ASSESSMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.485
Özet | Abstract | Tam Metin |

Utku BEYAZIT  
KUZEY KIBRIS ÖRNEKLEMİNDE ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR OLGULARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.449-456
AN OVERVIEW OF THE CHARACTERISTICS OF CHILDHOOD SEXUAL ABUSE IN THE SAMPLE OF NORTH CYPRUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.486
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent ÖZGÜL  
GELİŞEN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN MERKEZDEN ve YERİNDEN YÖNETİM ANLAYIŞLARINA ETKİSİ ss.457-473
THE POSITION OF THE CENTRALIZED AND DECENTRALIZED MANAGEMENT MENTALITY AGAINST THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.142
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan AKIN  
İSTANBUL’DA ULAŞIM SORUNU VE METROBÜS ÇÖZÜMÜ ss.474-488
TRANSPORTATION PROBLEMS AND METROBUS SOLUTIONS IN ISTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.494
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serenay ŞAHİN  
YENİ BİR YAKLAŞIM: İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ’NDE MOBBING FAKTÖRÜNÜN ÖNEMİ ve ETKİSİ ss.489-505
A NEW APPROACH: MOBBING AS A FACTOR IN OCCUPATIONAL HEALTH and SAFETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.495
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan DURAK  
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI DEVLETİ’NİN KAFKAS SİYASETİ VE SARIKAMIŞ HAREKÂTI ss.506-520
THE CAUCASUS POLICY OF THE OTTOMAN EMPIRE AND SARIKAMIS ACTIONS IN WORLD WAR-I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.488
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer KİRAZ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SORUNLARI: TOKAT ÖRNEĞİ ss.521-534
PROBLEMS of UNIVERSITY STUDENTS: TOKAT SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.496
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Turan BAYRAM - Gül ERKOL  
TURİZM ve OBEZİTE: TÜKETİCİ SORUNLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ss.535-546
TOURİSM and OBESİTY: A RESEARCH TO DETERMINE CONSUMER PROBLEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.505
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Orbay ÇOBANOĞLU - Mustafa Serdar TEREKLİ  
FUTBOLDA DURUMLUK KAYGI: FUTBOL MÜSABAKALARINDA GÖRÜLEN SARI KARTIN, SONUCA ve YENİLEN GOLE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ss.547-552
STATE ANXIETY IN SOCCER: RESEARCH FOR CORRELATION AMONG YELLOW CARD, COMPETITION'S RESULT AND GOALS ALLOWED IN DURING SOCCER COMPETITIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.503
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem DEMİR  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAN BEKLENTİLERİ ss.553-564
EXPECTATIONS OF STUDENTS OF VOCATIONAL SCHOOLS FROM THE LABOUR MARKETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.524
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Eren ALPER - Gürçem ORANSAY - Fındık Özlem ALPER  
BEŞERİ SERMAYENİN BELİRLEYİCİLERİ: ÜST ORTA GELİRLİ ÜLKELER GRUBU İLE OECD KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ss.565-578
DETERMINANTS OF HUMAN CAPITAL: THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COUNTRIES WHICH ARE UPPER MIDDLE INCOME AND OECD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.514
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif ACAR - Hasan DURUCASU  
BELİRSİZLİK ALTINDA YAP-İŞLET-DEVRET (YİD) PROJESİ FİNANSAL YAPILABİLİRLİĞİNİN YARGISAL OLASILIKLARA DAYALI SİMÜLASYON MODELİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ ss.579-598
THE EVALUATION OF FINANCIAL FEASIBILITY OF THE BUILD-OPERATE-TRANSFER (BOT) PROJECT UNDER UNCERTAINTY BY MEANS OF THE SIMULATION MODEL IS BASED ON JUDGMENTAL PROBABILITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.531
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gül ERKOL - Burhanettin ZENGİN  
ŞANLIURFA’DA BULUNAN YÖRESEL YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN ŞEHRİN TURİZM AÇISINDAN PAZARLANABİLİRLİĞİNE ETKİLERİ ss.599-614
THE EFFECTS OF FOOD CULTURE AND FOOD & BEVERAGE MARKETING STRATEGIES OF ŞANLIURFA ON MARKETING IN TERMS OF TOURISM ACCORDING TO LOCAL FOOD & BEVERAGE ENTERPRISES PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.534
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki GÜLER  
DAVID A. KOLB’UN YAŞANTISAL ÖĞRENME KURAMI KAPSAMINDA ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN STAJLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER ss.615-633
A STUDY ON THE EVALUATIONS AND RECOMMENDATIONS OF ESKIŞEHIR VOCATIONAL HIGH SCHOOL OFFICE MANAGEMENT AND EXECUTIVE ASSISTANT STUDENTS WITH DAVID A. KOLB’S EXPERIENTAL LEARNING THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.537
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif DUMAN  
ANTİK YUNAN RETORİĞİ’NİN ÇÖKÜŞ ZANLISI OLARAK HATİP DEMETRİOS Yahut ANTİK ZAMANLARIN SON GÜNAH KEÇİSİ ss.634-648
ORATOR DEMETRİOS, THE SUSPECT FOR THE COLLAPSE OF ANCİENT GREEK RHETORİC OR THE LAST SÜNDENBOCH OF ANCİENT RHETORİC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.416
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge TARHAN  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ ADAYLARININ POLİTİK OKURYAZARLIĞA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ss.649-669
SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES' VIEWS ON POLITICAL LITERACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.538
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zulfiye ZEYBEK - Enrique GALİNDO  
ÖĞRETMENLERİN HİZMETİÇİ EĞİTİME BAKIŞ AÇILARI: ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ss.670-680
EXPLORING MATHEMATICS TEACHERS’ PERCEPTIONS TO CHANGE: A CASE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.557
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri