Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


87 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHülya ÇERMİK - Birsen DOĞAN - Seyit ATEŞ - Kasım YILDIRIM  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ÇEMBERLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ss.1-15
PRESERVICE TEACHERS’ VIEWS ON LITERATURE CIRCLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14637
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif GAZİOĞLU TERZİ  
YEREL YÖNETİMLERE KADINLARIN KATILIMI SORUNU ÜZERİNE ss.16-25
WOMEN’S POLITICAL PARTICIPATION IN LOCAL GOVERNMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14674
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulmecit CANATAK - Mehmet TÜTAK  
HAYDAR ERGÜLEN’İN ŞİİRLERİNDE GELENEĞİN İZLERİ ss.26-50
TRACES OF TRADİTİON ON HAYDAR ERGULEN'S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14680
Özet | Abstract | Tam Metin |

F.Emel ERTÜRK  
RESİMDE PEYZAJ VE MATRAKÇI NASUH’UN PEYZAJ ANLAYIŞI ss.51-65
LANDSCAPE IN PAINTING AND THE LANDSCAPE UNDERSTANDING OF MATRAKÇI NASUH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14520
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan GÜLER  
PEYAMİ SAFA VE İDEAL GENÇLİK ALGISI ss.66-80
PEYAMİ SAFA AND THE IDEAL YOUNG PERCEPTION OF HIM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14616
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muharrem ÖZDEN  
CODEX CUMANICUS’TA BULUNAN HAYVAN ADLARININ GÜNÜMÜZ ANADOLU AĞIZLARINDAKİ İZLERİ ss.81-96
THE PROJECTIONS OF ANIMAL NAMES USED IN CODEX CUMANICUS IN TODAY’S ANATOLIAN DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14618
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenay TANRIVERMİŞ  
TELEVİZYON, ÖZNE VE İKTİDAR ss.97-108
TELEVISION, SUBJECT AND POWER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14622
Özet | Abstract | Tam Metin |

Senem ALTAN  
DEĞİŞEN YÖNETİM ANLAYIŞINDA BÜROKRASİYE ÇÖZÜM ÖNERİSİ: ADHOKRASİ ss.109-125
SOLUTION SUGGESTION AGAINST BUREAUCRACY WITHIN CHANCING MANAGEMENT CONCEPT: ADHOCRACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14635
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun TÜRKMENOĞLU - Dilek ÇULHA  
MODERN SONRASI SANATTA VE GRAFİK TASARIMDA ZİHİNSEL TASARLANAN MEKÂNLAR ss.126-143
MENTALLY DESIGNED SPACES IN POSTMODERN ART AND GRAPHIC DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14641
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ABDÜLHADİOĞLU  
المعارضة الشعرية عند أحمد شوقي "دراسة تحليلية وتطبيقية" ss.144-153
ANALYSIS OF AHMAD SHAWQI’S DISPUTE POEMS IN TERMS OF SHAPE AND CONTENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14649
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabire YERLİKAYA - Hülya ŞEN ARSLAN  
DOĞAL BİR RENK MADDESİ: KARMİN ss.154-162
A NATURAL COLORING MATTER: CARMINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14650
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem KARA  
GRAFİK TASARIMCI OLMAYANLARIN PORTFOLYO OLUŞTURURKEN YAPTIĞI YAYGIN TASARIM HATALARI VE İLGİLİ TASARIM İLKELERİ ss.163-178
WIDELY MADE DESIGN MISTAKES IN CREATING PORTFOLIOS FOR NON-GRAPHIC DESIGNERS AND RELATED DESIGN PRINCIPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14670
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet TERZİ  
KOOPERATİFÇİLİK VE KOOPERATİFLERİN KURULUŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ss.179-190
COOPERATIVES AND ACCOUNTING THEIR ESTABLISHMENT PROCEDURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14673
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nalan DANABAŞ  
TÜRK SERAMİK SANATINDA YERLEŞTİRME VE MEKÂN İLİŞKİSİ ss.191-206
THE RELATION BETWEEN INSTALLATION AND SPACE IN TURKİSH CERAMIC ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14677
Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış Kerem BAHAR  
ANTON STAMITZ’İN HAYATI, FA MAJOR VIOLA D’AMORE KONÇERTOSUNUN VİYOLA TRANSKRİPSİYONU ANALİZİ ss.207-215
THE LIFE OF ANTON STAMITZ, VIOLA TRANSCRIPTION ANALYSIS OF THE F MAJOR VIOLA D’AMORE CONCERTO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14685
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haldun TURAN  
KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ÜRETİMİ ARTTIRMADA KULLANILAN ÜRETİM YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN UZMAN GÖRÜŞLERİ VE ELEŞTİRİLER ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.216-229
A RESEARCH ON PROFESSIONAL OPINIONS ON CONTEMPORARY MODELS USED TO INCREASE PRODUCTION IN GLOBAL COMPETITION MEDIA AND THEIR CRITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14687
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga KABAŞ  
TÜRK TOPLUMU İÇİN SOSYAL EKONOMİ ÖNERİSİ: İSLAM EKONOMİSİ ss.230-239
A SOCIAL ECONOMY PROPOSAL FOR TURKISH SOCIETY: ISLAMIC ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14623
Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış YAMAN  
TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME İLE İLGİLİ YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM İLE İNCELENMESİ ss.240-253
EXAMINATION OF ACADEMIC STUDIES CARRIED OUT IN TURKEY IN REGARDS OF TEACHER TRAINING THROUGH COMPARATIVE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14647
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadettin Volkan KOPAR - Barış KARAELMA  
DEVLET ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ TÜRK MÜZİĞİ KONULARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ ss.254-270
EXAMINATION OF THE ATTITUDES OF STATE ANATOLIAN HIGH SCHOOL STUDENTS IN MUSIC COURSES TO TURKISH MUSIC SUBJECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14657
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet BAYRAKTAR  
SERMAYE PİYASALARINDA BİLGİ ETKİSİ: BİST 30 UYGULAMASI ss.271-293
THE EFFECT OF INFORMATION IN CAPITAL MARKETS:BİST 30 APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14662
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asiye ÇELENLİOĞLU  
MODERN TÜRK VE MISIR EDEBİYATININ DOĞUŞ VE GELİŞİM EVRELERİNDEKİ BENZERLİKLER VE FRANSIZ EDEBİYATININ BU İKİ EDEBİYATA TESİRİ ss.294-314
RESEMBLANCE IN THE RISE AND DEVELOPMENT PROCESS OF THE MODERN TURKISH AND EGYPTIAN LITERATURE AND THE INFLUENCE OF THE FRENCH LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14678
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih BALCI  
CEZVEDEN KÜLTÜRE 40 YIL: TÜRK KAHVESİ VE GELENEĞİ ss.315-328
FOURTY YEARS FROM THE COFFEE POT TO CULTURE: TURKISH COFFEE AND TRADITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14688
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cıldız MAMIROVA - Hasan YILMAZ  
BAŞARI KORKUSU VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖZYETERLİĞİN ARACI ROLÜ ss.329-354
THE ROLE OF SELF-EFFICACY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN THE FEAR OF SUCCESS AND LIFE SATISFACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14490
Özet | Abstract | Tam Metin |

Demet Ülkü GÜLPINAR SEKBAN - Makbulenur BEKAR  
KONUTLAR İÇİN AÇIK ALAN ALTERNATİFİ; YEŞİL ÇATI ss.355-362
OPEN ALTERNATIVE FOR RESIDENTIALS; GREEN ROOF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14630
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz SERDAROĞLU  
ARABULUCULUK MÜESSESİNDE LİYAKAT VE UZMANLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.363-370
A RESEARCH ON COLLABORATION AND SPECIALIZATION CONCEPTS IN MEDIATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14656
Özet | Abstract | Tam Metin |

Simel PARLAK - Müge YUKAY YÜKSEL - Çiğdem DEMİR ÇELEBİ  
EBEVEYN TUTUMLARI, EMPATİ VE OTORİTERYEN EĞİLİMLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ss.371-382
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTAL ATTITUDES, EMPATHY AND AUTHORITARIAN TENDENCY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14659
Özet | Abstract | Tam Metin |

Brilyant KİYMETLİ  
SİYASİ SİSTEMLERİN ETKİLEDİĞİ MÜZİK VE EDEBIYAT DEĞİŞİMİNDE NAZIM HİKMET RAN VE FİKRET EMIROVA BAKIŞ ss.383-390
MUSIC AND LITERATURE EFFECTED BY POLITICAL SYSTEMS NAZIM HIKMET RAN AND FIKRET EMIROVA LOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14660
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şıhmehmet YİĞİT  
ÖĞRENCİLERİN SPOR İLE SOSYALLEŞME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI ss.391-398
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SPORTS AND STUDENTS’ SOCIALIZATION LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14664
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe OKUYUCU - Serpil MENTEŞE  
PELİTÖZÜ GÖLETİ VE ÇEVRESİNİN REKREASYONEL KULLANIMI VE DOĞAL ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ ss.399-409
THE RECREATIONAL USE OF PELİTÖZÜ POND AND ITS SURROUNDINGS AND ITS IMPACTS ON THE NATURAL ENVIRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14593
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan GÖKBULUT  
PEYAMİ SAFA’NIN BİR TEREDDÜDÜN ROMANI ADLI ESERİNDE YAPI VE İZLEK ss.410-429
THE CONSTRUCTION AND PERSPECTIVE IN THE NOVEL BİR TEREDDÜDÜN ROMANI OF PEYAMİ SAFA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14611
Özet | Abstract | Tam Metin |

Damla ARSLAN  
FRANZ KAFKA’NIN MEKTUPLARINDA BİR İMGE OLARAK UMUTSUZLUK ss.430-443
DESPAIR AS AN IMAGE IN FRANZ KAFKA’S LETTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14644
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Uğur AYTİMUR  
İBN MİSKEVEYH VE KINALIZÂDE ALİ ÇELEBİ’DE ADÂLET DÜŞÜNCESİ: SİYASİ BİR KAVRAM OLARAK ADÂLETİN SERENCÂMI ss.444-455
JUSTICE INTELLECTION OF IBN MISKEVEYH AND KINALIZÂDE ALİ ÇELEBİ: CONSEQUENCE OF JUSTICE AS A POLITICAL CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14655
Özet | Abstract | Tam Metin |

Omar Yusuf ABDULLE  
TÜRKİYE, SOMALİ’DE AÇILIM DIŞ POLİTİKASI ss.456-472
TURKEY’S OPENING UP FOREIGN POLICY IN SOMALIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14666
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melahat ÖZĞAN  
YABANCI DİLLER VE İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA ÜZERİNE ss.473-482
FOREIGN LANGUAGES AND SECOND FOREIGN LANGUAGE ON GERMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14669
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz OKCU - Ayşe DİNÇ  
NAMIK KEMAL ile MAĞCAN CUMABAYEV'İN GÖRÜŞLERİ IŞIĞINDA VATAN ve MİLLET DÜŞÜNCESİ ss.483-492
THE IDEA OF MOTHERLAND AND NATION IN THE LIGHT OF VIEWS OF NAMIK KEMAL AND MAĞCAN CUMABAYEV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14675
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkay GÜLER - Aziz KONUKMAN  
GİRDİ-ÇIKTI YAKLAŞIMI TEMELİNDE TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN KONUMU ss.493-508
THE POSITION OF THE TURKISH REAL ESTATE SECTOR BASED ON THE INPUT-OUTPUT APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14684
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman KUFACI  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: DOĞAN, MUHAMMET NUR (2017). ŞİİRİSTAN -İZAHLI VE ŞERHLİ DİVAN ŞİİRİ ANTOLOJİSİ İSTANBUL: YELKENLİ YAYINEVİ, 543 S. ss.509-513
DOĞAN, MUHAMMET NUR (2017). ŞİİRİSTAN -ANNOTATED VE EXPLANATION DIVAN POETRY’S ANTHOLOGY İSTANBUL: YELKENLİ YAYINEVİ, 543 S.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14645
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri