Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


84 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTülin DURUKAN - Cihat KARTAL  
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT RELATIONS IN SERVICE MARKET AN APPLICATION IN ACCOUNTING OFFICES ss.1-7
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT RELATIONS IN SERVICE MARKET AN APPLICATION IN ACCOUNTING OFFICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14416
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Fuat ERSOY - Gülay GÜNAY - Ayfer AYDINER BOYLU  
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN YAŞLILIK VE YAŞLI YETİŞKİNLER ss.8-22
AGING AND OLDER ADULTS FROM THE PRIMARY SCHOOL AGE CHILDREN PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14446
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup Alper VARIŞ - Özgün COŞKUNER  
MESLEKÎ MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDA PİYANO EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI TEKNİK PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ ss.23-26
OPINIONS OF TEACHING STAFFS RELATED TO TECHNICAL PROBLEMS OF STUDENTS GET EDUCATED PIANO EDUCATION IN PROFESSIONAL MUSIC EDUCATION INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14364
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur GÜNDÜZ - İdris ARIKAN  
TÜRK MEDYASINDA EKONOMİ-POLİTİK BAĞLAMDA ULUSAL KİMLİK VE TEMSİL ss.37-54
THE NATIONAL IDENTITY AND REPRESENTATION IN THE CONTEXT OF ECONOMIC-POLITICAL IN TURKISH MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14383
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ece KARŞAL - Hakan BAĞCI - Işıl CİLLİ HÜZMELİ  
TÜRK FLÜT MÜZİĞİ VE TÜRK BESTECİLERİNİN FLÜT ESERLERİNE İLİŞKİN FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ss.55-76
AN INVESTIGATION OF THE LEVEL OF AWARENESS OF TURKISH FLUTE MUSIC AND TURKISH COMPOSERS' FLUTE MUSIC WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14403
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya KAYALI - Gülhan GÜRSOYLAR  
SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA KONULARINDAKİ BAZI KAVRAMLARIN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR EYLEM ARAŞTIRMASI ss.77-93
AN ACTION RESEARCH ON THE TEACHING OF SOME CON-CEPTS IN GEOGRAPHY SUBJECTS OF SOCIAL STUDIES LESSONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14431
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem ÇANAK  
1935 YILINDA ATATÜRK’E KARŞI PLANLANAN SUİKAST TEŞEBBÜSÜ VE ADANA KAMUOYUNUN TEPKİSİ ss.94-105
1935 ASSASINATION PLOT AGAINST ATATÜRK AND THE REACTION OF THE PEOPLE OF ADANA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14439
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehtap BİNGÖL - Fatih BİNGÖL  
BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERDEN İLHAM ALAN SANATLAR ss.106-127
FINE ARTS INSPIRED BY SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14453
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alper Cenk GÜRKAN - Mehmet YILDIZ - Ahmet DİNÇ - Gökhan ÇALIŞKAN  
SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMA-SI ss.128-137
COMPARISON OF ACADEMIC PROCRASTINATION LEVELS AMONG UNIVERSİTY STUDENTS SPORTS PARTICIPATING AND NON- SPORTS PARTICIPATING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14458
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saffet KARTOPU - Fatih ÖZTAŞ  
İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN “İSLAM’DA MODEL İNSAN” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI ss.138-154
METAPHORICAL PERCEPTIONS OF THE STUDENTS OF THE FACULTY OF THEOLOGY FOR THE CONCEPT OF MODEL HUMAN IN ISLAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14484
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal Cem BAYKAL  
FOX TV’DE 24 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE YAYINLANAN SEÇİM PROGRAMININ “OFF THE RECORD” İLKESİNİN İHLÂLİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ ss.155-168
ANALYSES OF THE ELECTION PROGRAM ON FOX TV ON 24TH JUNE 2018 IN THE CONTEXT OF VIOLATION OF “OFF THE RECORD” PRINCIPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14412
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin ÇELİK  
KAŞKAY MÜZİĞİ ss.169-174
KAŞKAY MUSIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14420
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşat ARSLAN - Hacı Ali KIZILDAĞ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇSISINDAN İNCELENMESİ: BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ ss.175-192
EXAMINATION OF ENVIRONMENTAL AWARENESS OF UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14455
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fırat OKAN - Cengiz TAŞKIN  
AKADEMİSYENLERİN ÖRGÜTSEL SİNİZME İLİŞKİN ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ ss.193-202
THE INFLUENCES UPON ORGANISATIONAL DEPENDENCIES OF ACADEMICIANS PERCEPTIONS RELATED TO ORGANISATIONAL CYNICISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14466
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yalçın DALAY - Cengiz TAŞKIN - Ercan GÜR  
AKADEMİK PERSONELİN REKREASYONEL FAALİYETLERE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ss.203-212
THE DETERMINATION OF THE OBSTACLE FACTORS OF ACADEMICIANS’ PARTICIPATION IN RECREATIONAL ACTIVITIES (THE BATMAN UNIVERSITY SAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14467
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birsen KOLDEMİR - Gökçe Çiçek CEYHUN  
DENİZ ULAŞTIRMASINDA YENİ HABERLEŞME VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ss.213-226
NEW TELECOMMUNICATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN MARINE TRANSPORTATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin YÜREKLİ  
BİR KALKINMA ARACI OLARAK ‘‘ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ’’ VE HONAZ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ ss.227-237
“ORGANIZED INDUSTRIAL ZONES” AS AN ECONOMICAL DEVELOPMENT TOOL AND EXAMPLE OF ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE IN HONAZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14473
Özet | Abstract | Tam Metin |

Servet YILDIZ - Cengiz TAŞKIN - Fatih ARMUTÇU  
SPOR YAPAN İŞİTME ENGELLİ BİREYLER İLE SPOR YAPMAYAN İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN BAZI PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ss.238-245
COMPARISON OF SOME OF THE PSYCHOLOGICAL TRAITS OF HEARING-IMPAIRED WHO DO SPORTS AND THOSE WHO DO NOT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14491
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih ARMUTÇU - Cengiz TAŞKIN - Servet YILDIZ  
FİZİKSEL AKTİVİTE AMAÇLI PARK VE REKREASYON ALANLARININ KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ss.246-254
DETERMINATION OF THE FACTORS THAT AFFECT UTILIZATION OF THE PARK AND RECREATION AREAS AIMED FOR PHYSICAL ACTIVITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14492
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan TUZLA  
GELENEKSEL LİDERİN HALKLA İLİŞKİLERE BAKIŞI ss.255-272
TRADITIONAL LEADER’S VIEW ON PUBLIC RELATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14406
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan CAVLAK - Ruziye COP  
ALGILANAN DESTİNASYON İMAJI: GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI’NI ZİYARET EDEN TURİSTLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ss.273-285
PERCEIVED DESTİNATION IMAGE: A STUDY ON THE TOURISTS VISITED GALLIPOLI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14423
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sami ZARİÇ  
FİLİSTİN’İN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNDE HAREKET’ÜL MUKAVEMET-UL İSLAMİYYE (İSLAMİ DİRENİŞ HAREKETİ-HAMAS) ss.286-295
HAMAS (HAREKET’ÜL MUKAVEMET-UL İSLAMİYYE) IN THE PALESTINE LIBERATION STRUGGLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14465
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet BAYRAKTAR  
ENDEKS DEĞİŞİKLİĞİNİN HİSSE SENEDİ FİYAT VE İŞLEM HACMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST 30 UYGULAMASI ss.296-312
EFFECTS ON INDEX CHANGES ON THE SHARE PRICE AND VOLUME: BIST 30 APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14501
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Bora SANYÜREK  
GÜNÜMÜZDE İRAN: SOSYO EKONOMİK YAPI ss.313-335
IRAN TODAY: SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14534
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan ECEMİŞ  
MODEL AĞAÇ YÖNTEMİYLE SATIŞ TAHMİNİ: PASLANMAZ ÇELİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA ss.336-350
SALES FORECASTING WITH MODEL TREES METHOD: AN APPLICATION IN STAINLESS STEEL SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14538
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz GÜNEY - Bilal BEKTAŞ  
VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KOCAELİ İLİ ÖRNEĞİ ss.351-374
A RESEARCH ON THE PROFESSIONAL BURNOUT CHARACTERISTICS OF TAX INSPECTORS: THE CASE OF KOCAELİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14340
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap KALFAOĞLU - Ali ERBAŞI  
YÜKSEK PERFORMANSLI İKY UYGULAMALARI, PROKRASTİNASYON (İŞ ERTELEME DAVRANIŞI) VE İŞ STRESİ İLİŞKİLERİ ss.375-388
THE RELATIONSHIPS BETWEEN HIGH PERFORMANCE HRM PRACTICES, PROCRASTINATION AND JOB STRESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14353
Özet | Abstract | Tam Metin |

Omeed Nozad SAEED SAEED  
RADİKALİZMDEN TERÖRİZME ZAYIF DEVLET ŞARTLARINDA LİBYA'DA ISIS’İN YÜKSELİŞİ ss.389-402
FROM RADICALISM TO TERRORISM, THE RISE OF ISIS IN LIBYA AT THE LOW STATE CONDITIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14377
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf ÖTENKAYA  
MUHAMMED B. KUDÂME’NİN LUM’ATÜ’L-İTİKÂD İSİMLİ ESERİNE GÖRE EHL-İ SÜNNET’İN SIFAT-I İLÂHÎYYE TASAVVURU VE SELEFÎLİK ss.403-412
THE SIFAT-I ILAHIYYAH CONCEPTION OF THE AHL SUNNAH ACCORDING TO HIS WORK CALLED MUHAMMAD IBN KUDAMA’S LUMAT AL-ITIKAD AND SALAFIZM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14382
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Fatih ATLI  
KAHVE PAZARLAMASI VE TÜRK KAHVESİNİN EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.413-424
COFFEE MARKETING AND THE EVALUATION OF ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL PROPERTIES OF TURKISH COFFEE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14386
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah AKMAZ  
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS KAPSAMINDA MEVLEVİ SEMA TÖRENLERİ ss.425-431
MEVLEVI SEMA CEREMONIES WITHIN THE SCOPE OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14391
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge ŞEN TUNCEL  
EDVÂRLARDA İŞLENEN KONULARDAN BİRİ OLARAK “İNSAN SESİNİN ÖNEMİ” ss.432-439
“THE IMPORTANCE OF HUMAN VOICE” AS ONE OF THE ISSUES DISCUSSED IN EDVARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14404
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müzeyyen AYGÜN  
KEÇENİN YELEK TASARIMINDA KULLANILMASI ss.440-450
REFLECTİONS OF FELT MAKİNG ART TO VEST DESİGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14414
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan ARIKAN - Zafer ÇAKMAK - Turan KAÇAR  
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ 2017-2023 ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİNDE BELİRLEDİĞİ EYLEM PLANLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ss.451-463
TEACHERS 'VIEWS ON THE ACTION PLANS WAS DETAILED BY THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION IN 2017-2023 TEACHER STRATEGY PAPER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14424
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet CAN - Esengül SAĞLAM CAN  
KÜRK MANTOLU MADONNA’NIN YÜKSELİŞİ ss.464-477
THE RISE OF MADONNA IN A FUR COAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14444
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel BABAHANOĞLU  
KAMU POLİTİKASI PERSPEKTİFİNDEN SURİYELİ SIĞINMACI SORUNUNUN TÜRKİYE'YE YANSIMALARI VE SIĞINMACILARIN EĞİTİM SORUNSALI ss.478-489
THE REFLECTIONS OF SYRIAN REFUGEE ISSUE ON TURKEY FROM THE PERSPECTIVE OF PUBLIC POLICY AND THE ISSUE OF REFUGEES’ EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14485
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah BEŞE  
ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ: EKONOMİK BÜYÜME, ENERJİ TÜKETİMİ VE CO2 SALINIMI ARASINDAKİ AMPİRİK İLİŞKİ: FİNLANDİYA ÖRNEĞİ ss.490-499
ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE (EKC): EMPIRICAL RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH, ENERGY CONSUMPTION AND CO2 EMISSIONS: EVIDENCE FROM FINLAND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14378
Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent Mert DÖNMEZ - Esra DALKIRAN  
VURMALI ÇALGILAR DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI TASARIMI VE GELENEKSEL PUANLAMA YÖNTEMİ İLE İLİŞKİ VE FARKLILIĞIN TESPİT EDİLMESİ ss.500-518
PERCUSSION INSTRUMENTS GRADED SCORING KEY DESIGN AND THE DETERMINATION OF ITS RELATION AND DIFFERENCE FROM TRADITIONAL SCORING METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14395
Özet | Abstract | Tam Metin |

Roger AVCI - B.Yavuz HATUNOĞLU - Aşkım HATUNOĞLU - M. Ali AVCI  
HAYVAN HAKLARI BAĞLAMINDA SON DÖNEMLERDE HAYVANLARA UYGULANAN KÖTÜ MUAMELENİN DİNSEL, BÜYÜSEL, PSİKOLOJİK VE SOSYOLOJİK BOYUTLARIYLA İNCELENMESİ ss.519-526
INVESTIGATION OF THE RISK, GRAND, PSYCHOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL DIMENSIONS OF BAD TREATMENT APPLIED TO ANIMALS IN THE LAST TIMES OF ANIMAL RIGHTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14399
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz YAVUZYILMAZ - Hamdi AYDIN  
CRAYFISH IN TURKEY; HARVEST, EXPORT AND MARKETING ss.527-536
CRAYFISH IN TURKEY; HARVEST, EXPORT AND MARKETING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14401
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülten ERKEK - Musa ÇİFÇİ - Mevlüt ELLİALTI  
BİR İNGİLİZCE VE TÜRKÇE 7. SINIF DERS KİTABININ KAZANIMLAR, KİTAP KURGULARI VE SÜREÇ HARİTALARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ ss.537-554
THE COMPERATİVE ANALYSIS OF AN ENGLISH AND A TURKISH SEVENTH GRADE TEXTBOOKS IN TERMS OF ACQUISITIONS, BOOK FICTIONS AND PROCESS MAPS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14426
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayten ACUN - Fikret ALINCAK - Uğur ABAKAY  
SPORCU VE SEDANTER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞ VE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ ss.555-566
THE INVESTIGATION OF SUBJECTIVE WELL BEING AND BASIC PSYCHOLOGICAL DEMANDS OF ATHLETE AND SEDENTARY UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14452
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhan KARA - Yunus Emre ÖZTÜRK - Ramazan KIRAÇ  
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ss.567-577
A STUDY ON INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING BUSINESS LIFE QUALITY IN HEALTH WORKERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14468
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri