Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


81 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGülten İMAMOĞLU - Feyzullah KOCA - Süleyman GÖNÜLATEŞ  
SPOR VE MÜZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNDE GÖRSEL SANATLARA KARŞI TUTUMLARIN ARAŞTIRILMASI ss.1-13
RESEARCH ON THE ATTITUDES OF THE STUDENTS TOWARDS VISUAL ARTS STUDYING IN SPORTS AND MUSIC EDUCATION DEPARTMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14266
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Fuat ERSOY  
SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ANNELERİN ANNELİK ROLÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ss.14-20
THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA USAGE ON MATERNAL ROLE OF MOTHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14279
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma KOÇ  
MODANIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ DENİM PANTOLONLARIN TÜKETİCİ TERCİHLERİNE YÖNELİK BETİMSEL BİR ARAŞTIRMA ss.21-40
A DESCRIPTIVE RESEARCH ON CONSUMER PREFERENCES FOR CONNECTIVE POWER OF FASHION IS DENİM TROUSERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14291
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa SÖZEN  
İRAN SİNEMASININ ANLATI KODLARI: DİN, SANSÜR, ŞİİR ve BELİRSİZLİK ss.41-70
THE NARRATIVE CODES OF IRANIAN CINEMA; RELIGION, CEN-SOR, POETRY AND AMBIGUITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14295
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yener ÖZEN  
NÖROLOJİK DİL DEĞİŞİMİ BAĞLAMINDA OPTİMAL TERAPİ ss.71-83
IN THE CONTEXT OF NEUROLOGICAL LANGUAGE CHANGE; OPTIMAL THERAPY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14245
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Hüseyin CEYLAN - Yusuf KARACA - Bekir KÖSE  
MASS CUSTOMIZATION FROM CONSUMER PERSPECTIVE: THE MEDIATING ROLE OF CUSTOMER CUSTOMIZATION SENSITIVITY ss.84-102
MASS CUSTOMIZATION FROM CONSUMER PERSPECTIVE: THE MEDIATING ROLE OF CUSTOMER CUSTOMIZATION SENSITIVITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14270
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ŞAHİN  
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ, SOSYAL VE EKONOMİK KOŞULLARINA İLİŞKİN SORUNLARI ss.103-115
TEACHERS 'PROBLEMS RELATED TO PROFESSIONAL, SOCIAL AND ECONOMIC CONDITIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14280
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu İlkay KARAMAN - Merve ALSAN  
EDİMBİLİMSEL YÖNTEMLERLE DİLSEL GERÇEKLİK ve DOĞRULUK ÇÖZÜMLEMESİ: ÇOCUK İSTİSMAR DURUŞMALARINDA YALAN TESPİTİ ss.116-140
ANALYSIS of VERACITY in LANGUAGE through PRAGMATIC METHODS: LIE DETECTION in CHILD ABUSE COURT HEARINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14297
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem ÇANAK  
HASTA YATAĞINDAN HATAY’A: ATATÜRK’ÜN SON YURT GEZİSİ (19-24 Mayıs 1938) ss.141-152
FROM HIS SICK BED TO HATAY: ATATÜRK’S FINAL DOMESTIC TRIP (19-24 May 1938)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14320
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan AKKOYUN  
YEREL YÖNETİMLERİN ÇEVREYE DAYALI TURİZME KATKISINA TARİHÎ DEĞERLENDİRME: AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ ss.153-167
A HISTORICAL RESEARCH EXAMPLE OF LOCAL GOVERNMENTS AND ENVIRONMENT BASED TOURISM: AFYONKARAHİSAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14329
Özet | Abstract | Tam Metin |

Can KARAHAN  
BÖYLE “İKRAR” İLEN, SÖYLE “ÎKĀ” İLEN ss.168-207
SING WITH SUCH AN “AVOW/İKRAR”, WITH SUCH A “SYLLABİC RYTHM/ÎKĀ”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14332
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkay Ejder ERTURAN - Emre ERGİN  
BÜYÜK VERİNİN MUHASEBE VE DENETİM ALANLARINA UYUMU ss.208-222
COMPLIANCE OF BIG DATA TO ACCOUNTING AND AUDIT FIELDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14255
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas ÖZDEMİR  
DÜNYA HAYATI İLE ÖTE DÜNYA İLİŞKİSİNE DİNSEL VE FELSEFİ BİR YAKLAŞIM ss.223-234
A RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL APPROACH TO THE RELATIONS OF WORLDLY LIFE AND THE OTHER WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14274
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsüm Gülnaz GÜLTEKİN - İbrahim Gökhan CEYLAN  
MARKA İLETİŞİMİ KAPSAMINDA VİRAL REKLAM ÖRNEĞİ: ETİK VE YASAL DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDEN BİR DEĞERLENDİRME ss.235-252
THE EXAMPLE OF VIRAL ADVERTISING WITHIN THE SCOPE OF BRAND COMMUNICATION: AN EVALUATION FROM THE ETHI-CAL AND LEGAL REGULATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14277
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep ARSLAN  
TURİZM BÖLGELERİNDE HAVAYOLU ULAŞIMININ ÖNEMİNE BİR ÖRNEK: DALAMAN HAVALİMANI’NIN KURULUŞU VE YÖRE TURİZMİNE KATKISI (1965- 1990) ss.253-270
AN EXAMPLE OF THE IMPORTANCE OF AIRLINE TRANSPORTATION IN TOURISM REGIONS: ESTABLISHMENT OF DALAMAN AIRPORT AND CONTRIBUTION TO REGION TOURISM (1965- 1990)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14278
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan ÇALIŞ  
BATMAN MÜZESİ’NDE BULUNAN BİR GRUP FİBULA ss.271-282
A GROUP OF FIBULAE AVAILABLE IN BATMAN MUSEUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14288
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahrettin GEÇEN  
GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İLE ANADOLU LİSESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇAĞDAŞ SANAT’A VE KİTSCH ÇALIŞMALARA BAKIŞ AÇILARINDAKİ FARK ss.283-299
STUDENTS OF FINE ARTS HIGH SCHOOL AND ANATOLIAN HIGH SCHOOL SENIOR STUDENTS ' PERSPECTIVES ON CONTEMPORARY ART AND KITSCH STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14298
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra DUMLUPINAR  
TOPKAPI SARAYI HAREM DAİRESİ 17. YÜZYIL ÇİNİLERİ ss.300-310
TOPKAPI PALACE HAREM SECTION'S 17th CENTURY TILES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14306
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan DENİZ - Onur YÜKSEL  
İNSAN SERMAYESİNİN YENİLİKÇİLİĞE ETKİSİ: ÖZEL HASTANELERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ss.311-317
THE EFFECT OF HUMAN CAPITAL ON INNOVATIVENESS: A STUDY ON PRIVATE HOSPITALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14314
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıfat KARAKOÇ  
TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİ ÜYELİĞİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ: YÜKSEKÖĞRETİM ELEMANLARININ SİYASİ PARTİ ÜYELİĞİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME ss.318-328
LEGAL CHARACTER OF THE MEMBERSHIP OF POLITICAL PARTY IN TURKEY: AN EVALUATION OF ACADEMIC PERSONNEL'S POLITICAL PARTY MEMBERSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14321
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ismail ABALİ  
TÜRK KÜLTÜRÜNÜN GENETİK KODLARI VECANIŞ-BAYIŞ DESTANI ss.329-343
GENETIC CODES OF TURKISH CULTURE AND CANIŞ-BAYIŞ EPIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14337
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan UZUN  
VUK, TMS/TFRS ve BOBİ FRS AÇIŞINDAN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KARŞILAŞTIRILMASI ss.344-354
COMPARISON OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT IN TERMS OF VUK, TMS/TFRS AND BOBI FRS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14218
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuran OCAKOĞLU  
KÜTAHYA ÇİNİCİLİĞİ VE KÜTAHYA ÇİNİ DESENLERİNİN GİYSİ TASARIMLARINA YANSITILMASI ss.355-367
KÜTAHYA TILES AND REFLECTING THE TILES PATTERNS ON CLOTHING DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14248
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Seçil KARAYEL  
TÜRK MODA ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN SEMBOLLERİN MARKA KİMLİĞİNE KATKISI ss.368-378
CONTRIBUTION OF THE SMBOLS USED AT THE TURKISH FASHION PRODUCTS TO THE TRADEMARK IDENTITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14254
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kahraman GÜLER - Zeynep GÜMÜŞ  
ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALARIN YORDAYICISI OLARAK ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARININ İNCELENMESİ ss.379-398
EXAMINE TO PREDECTION BETWEEN MALADAPTIVE SCHEMES AND CHILDHOOD TRAUMAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14260
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ŞENEL - Mehmet Levent KOCAALAN  
ÇOCUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA ss.399-415
DETERMINATION OF ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF CHILDREN DEVELOPMENT AND STUDENTS WHO ARE TRAINING IN PRE-SCHOOL TEACHING: AN APPLICATION IN PAMUKKALE UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14271
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Fethi ARK - Mustafa Oner UZUN  
GELENEĞİN TEMSİLİ BAĞLAMINDA AFYONKARAHİSARLI MAHALLİ SANATÇI ABDULLAH ULUÇELİK VE HALK KÜLTÜRÜNE KATKILARI ss.416-466
IN THE CONTEXT OF THE REPRESENTATION OF TRADITION LOCAL ARTIST ABDULLAH ULUÇELİK FROM AFYONKARAHİSAR PROVINCE AND HIS CONTRIBUTIONS TO THE FOLK CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14328
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevim TÜZÜN  
OSMANLI PARA VAKIFLARINA TOPLU BİR BAKIŞ ss.467-480
A GENERAL OVERVIEW OF THE OTTOMAN CASH FOUNDATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13243
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ida BAJRAMOVİC - Samira OSMANBEGOVIĆ-BAKŠIĆ  
ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYELERİ YOLUYLA YABANCILARA SIFAT ÖĞRETİMİ ss.481-491
TEACHING ADJECTIVES TO FOREIGNERS BY USING ÖMER SEYFETTIN'S STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14155
Özet | Abstract | Tam Metin |

ELİF GÖRGÜLÜOĞLU - Shahriyar ASLANLI  
MUHASEBE POLİTİKALARI VE ÖNEMLİ YÖNETİM KARARLARININ MALİ TABLOLARA ETKİLERİ ss.492-504
AFFECTOF ACCOUNTING POLICIESAND SIGNIFICANT MANAGEMENT DECISIONS TO THEFINANCIAL STATEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14261
Özet | Abstract | Tam Metin |

Azhar KHORSSED  
KAZAK MİLLİ KİMLİĞİNİN OLUŞUM SÜRECİNDE DİLİN ROLÜ; 20. YÜZYILIN BAŞLARINDA KAZAK MİLLİ BASININDA DİL ÜZERİNE İLERİ SÜRÜLEN FİKİRLER ss.505-517
THE ROLE OF LANGUAGE IN THE CREATION OF THE NATIONAL IDENTITY; ADVANCED IDEAS RELATED TO THE LANGUAGE IN THE NATIONAL PRESS AT THE BEGINING OF THE 20TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14265
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel ANER AKTAN  
KADIN AÇIKLANAMAYAN İNFERTİLİTE OLGULARINDA ANKSİYETE, DEPRESYON DÜZEYLERİ VE EVLİLİK UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.518-532
ANXIETY, DEPRESSION AND MARITAL ADJUSTMENT AMONG WOMAN DIAGNOSED WITH UNEXPLAINED INFERTILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14269
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kazım KARTAL - Mustafa Ali UYSAL  
TANZİMAT ÖNCESİ İNCİR KAZASININ DEMOGRAFİK YAPISI ss.533-553
DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF INCIR TOWNSHIP BEFORE THE TANZIMAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14275
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba TURAK - Ahmet YIKILMAZ  
LİSE ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.554-563
EVALUATION OF THE HIGH SCHOOL STUDENTS 'RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14281
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif YAVUZ  
KUR'AN-I KERİM’DE ZAMİR YERİNE İSİM KULLANIMI ss.564-580
USAGE OF NOUNS INSTEAD OF PRONOUNS IN THE HOLY QURAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14282
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder SAKAL - Recep MACİT  
İŞYÜKÜ, PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ve TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLER: PTT ÖRNEĞİ ss.581-597
THE RELATIONSHIPS BETWEEN WORKLOAD, PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT AND BURNOUT: THE CASE OF PTT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14284
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mariia TALİANOVA-EREN  
SLAV SİHİRLİ SÖZLERİNİN MORFOLOJİSİ: YAPISI VE SINIFLANDIRILMASI ss.598-609
MORPHOLOGY OF SLAVIC MAGIC INCANTATIONS: STRUCTURE AND CLASSIFICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14299
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevcan BAYRAK  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN ORYANTASYON HAFTASINDA KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ( ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ) ss.610-621
THE PROBLEMS OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN ORIENTATION WEEK AND SOLUTION OFFER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14325
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep ÖZDE ATEŞOK  
SAHAYI TANIMLAMAK: MÜLTECİLERİN TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİME ERİŞİMİNİN DÜZENLEYİCİ VE KURUMSAL ÇERÇEVESİ ss.622-638
MAPPING THE FIELD: REGULATIVE AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR REFUGEES’ ACCESS TO HIGHER EDUCATION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14326
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun Hilmi POLAT  
ENDÜSTRİYEL BASKI TEKNİKLERİ VE DİJİTAL BASKI ss.639-646
INDUSTRIAL PRINTING TECHNIQUES AND DIGITAL PRINTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14319
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri