Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


8 SayıEditör
Dr. Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Taner NAMLI - Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

İstanbul  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNesrin KALE  
HEKİMLİK BİLGİ VE ERDEMİ GEREKTİREN BİR SANAT ss.1-7
MEDICINE AS AN ART REQUIRING KNOWLEDGE AND VIRTUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.432
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir GÜL  
OSMANLI DÖNEMİ DERSİM’İN ISLAHI ÇERCEVESİNDE YAPILAN İMAR FAALİYETLERİ ss.8-27
RECONSTRUCTION OPERATIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE OTTOMAN PERIOD IMPROVEMENT OF DERSIM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.371
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap DURUKAN KÖSE - Kamil BÜYÜKMİRZA  
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ’NİN POLİKLİNİK BİRİM MALİYETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.28-37
EVALUATION OF MEDICAL ENFORCEMENT DECLARATION IN TERMS OF OUTPATIENT UNIT COSTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.434
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faik ARDAHAN  
BİREYLERİN SOSYAL SERMAYE PROFİLİ: ANTALYA ÖRNEĞİ ss.38-56
SOCIAL CAPITAL PROFILE OF INDIVIDUALS: ANTALYA CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.435
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semran CENGİZ  
IST NIEDERUNGEN HEIMAT, ODER… ss.57-65
IS NIEDERUNGEN HOMELAND, OR…
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.381
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma YAŞAR EKİCİ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ ss.66-77
EXAMINING PROSPECTIVE TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS CHILD RIGHTS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.417
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Derya KAHRAMAN - Tufan AYTAÇ  
SOSYAL MEDYA ÇAĞINDA REKLAMIN EĞİTİM İŞLEVİ ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME ss.78-101
AN ANALYSIS ON THE EDUCATIONAL FUNCTION OF THE ADVERTISEMENT IN SOCIAL MEDIA AGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.420
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin DARANCIK  
LÜK EĞİTİM SETİNİN YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖNEMİ VE DERSE ETKİSİ ss.102-113
THE IMPORTANCE AND EFFECT OF LÜK EDUCATION SET ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.436
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma SADIK  
ÇOCUK VE ÇEVRE SORUNLARI: ÇOCUKLARIN ALGILADIKLARI ÇEVRE SORUNLARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ ss.114-133
CHILD AND ENVIRONMENTAL ISSUES: THE INVESTIGATION OF CHILDREN’ PERCEPTIONS AND VIEWS ON ENVIRONMENTAL ISSUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.438
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müge AKYILDIZ - Metin ARGAN  
GÖSTERİŞÇİ BOŞ ZAMAN VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM KAPSAMINDA “GÜN” BOŞ ZAMAN AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI ss.134-153
AN EXPLORATION OF THE “INVITATION DAY” AS A LEISURE ACTIVITY WITHIN THE CONTEXT OF CONSPICUOUS LEISURE AND CONSPICUOUS CONSUMPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.445
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru ORAL  
ANADOLU’DA ANA TANRIÇA KÜLTÜ ss.154-164
MOTHER GODDESS CULT IN ANATOLIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.461
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas KAYAOKAY  
ALİ RIZA SEPTİOĞLU’NA BAĞLI OLARAK ANLATILAN FIKRALAR ÜZERİNE ss.165-177
ALI RIZA SEPTİOĞLU DEPENDING ON PARAGRAPH DESCRIBED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.375
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kerim KARABACAK - Elif Nur UZUN  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE DUYARLILIĞI ss.178-190
THE SENSITIVITY OF TEACHER CANDIDATES TO THE TEACHING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.385
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muradova Zahra BİLAL  
AZERBAYCAN'DA KİMYA EĞİTİMİ YÖNTEMLERİ İÇİN ss.191-196
APPLICATION OF INNOVATIONS TO CHEMISTRY TEACHING METHODS IN AZERBAIJAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.392
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif DUMAN  
BİLGE CATO’NUN RETORİK ALGISINDAKİ HELLENİSTİK BASKIDAN RECAİZADE MAHMUT EKREM’İN BELAGAT İLMİ ÇEHRESİNDE YAPTIĞI YENİLİKLERE YAHUT MEDENİYETLERİN MEDAR-I İFTİHARLARI ss.197-210
FROM THE HELLENİSTİC PRESSURE ON CATO'S RHETORİC UNDERSTANDİNG TO THE İNNOVATİON OF RECEİZADE MAHMUT EKREM HAS MADE İN THE FİELD OF ELOQUENCE OR CAUSE OF PRİDE FOR ZİVİLİZATİONEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.411
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur AYKAÇ  
BİR TANZİMAT AYDINININ GÖZÜYLE HALK EDEBİYATI ss.211-218
FOLK LITERATURE FROM A TANZİMAT INTELLECTUAL’S POINT OF VIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.415
Özet | Abstract | Tam Metin |

Barbaros KONUR - Kader BİRİNCİ KONUR  
SINIF ORTAMINDA İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA KARŞI ÖĞRETMEN STRATEJİLERİ ss.219-232
TEACHERS’ STRATEGIES AGAINST UNDESIRED STUDENT BEHAVIORS IN CLASSROOM ENVIRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.421
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurgül DEMİRTAŞ  
PAMPHYLİA BÖLGESİ ŞEHİR SİKKELERİ ÜZERİNDEKİ HERMES TASVİRLERİ ss.233-245
HERMES DEPİCTİONS ON CİVİC COİNS OF PAMPHYLİA REGİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.422
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Serhan SARIKAYA  
BELÇİKA FLAMAN BÖLGESİ EĞİTİM SİSTEMİNDE TÜRK KÖKENLİ ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI TEMEL EĞİTİM SORUNLARININ İNCELENMESİ ss.246-260
EXAMINATION OF THE BASIC EDUCATIONAL PROBLEMS TURKISH ORIGIN CHILDREN LIVING IN BELGIUM FLEMISH REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.426
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir TUNCER - Derya ATLAY IŞIK  
HAVALİMANI YOLCULARININ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ss.261-280
A STUDY FOR THE EXAMINATION OF THE AIRPORT PASSENGERS’ BUYING BEHAVIOURS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.428
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz YEŞİL - Bülent ARPAT - Nadir Savaş ÖTER  
TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ HAKKINDA ÇALIŞAN ALGILARI VE FARKINDALIĞI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ ss.281-318
EMPLOYEES' PERCEPTION AND AWARENESS ABOUT OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY TRAINING AT THE TEXTILE SECTOR: THE CASE OF DENİZLİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.430
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet TAMBAY - Aykut BEDÜK  
PERSONEL GÜÇLENDİRME (EMPOWERMENT) VE İTİBAR YÖNETİMİ İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ÇALIŞMASI ss.319-338
THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPOWERMENT AND REPUTATION MANAGEMENT: A CASE STUDY IN BANKING SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.431
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necla TUZCUOĞLU - Suna TARKOÇİN  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN 48-66 AYLIK ÇOCUKLARI OLAN EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARIYLA İLETİŞİM KURMA DÜZEYLERİ VE DAVRANIŞ SORUNLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.339-354
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICATION LEVELS OF PARENTS WITH THEIR PRESCHOOL CHILDREN AND BEHAVIORAL PROBLEMS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.433
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semai TUZCUOĞLU - F.Hilal ERDOĞAN  
ORTAOKULA DEVAM EDEN 11 – 12 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN ÇATIŞMA ÇÖZME DAVRANIŞLARI İLE ANNELERİNİN EBEVEYN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ss.355-369
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN CONFLICT RESOLUTION BEHAVIOR OF CHILDREN AT SECONDARY SCHOOL AGED 11-12 WITH PARENTAL ATTITUDES OF MOTHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.437
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül BAYAZIT - Hülya FİL - Murat SON - Serap ÇOLAK - Canan G. ESKİYECEK - Enis ÇOLAK  
EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ KIZ ÇOCUKLARDA CİMNASTİK ÇALIŞMA PROGRAMININ DENGE GELİŞİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ss.370-377
THE INVESTIGATION OF THE EFFECT ON THE DEVELOPMENT OF BALANCE THE STUDY PROGRAMME OF THE GYMNASTICS IN THE EDUCABLE MENTALLY HANDICAPPED GIRLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.441
Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış AYDIN  
OSMANLI DÖNEMİ ERZURUM BOYAHANE CAMİ ss.378-385
OTTOMAN PERIOD ERZURUM BOYAHANE MOSQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.442
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap BULAT  
İSHAK PAŞA SARAYI CAMİ GÜNEY CEPHE SÜSLEMELERİNE TAHLİLCİ BİR YAKLAŞIM ss.386-402
APPROACH ANALYST TO MOSQUE AND ORNAMENTS TO SOUTH SIDE THE ISHAK PASHA PALACE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.443
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevda MURADOVA  
EMEK HAKLARININ (ÜCRETLERİN) SÖZLEŞME YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EMEK MECELLESİNDE ÜCRET ÜZERE TAZMİNAT ENSTİTÜSÜNÜN TESPİT EDİLMESİ PERSPEKTİFLERİ ss.403-409
IMPORTANCE OF CONTRACTUAL DETERMINATION OF WAGES AND PERSPECTIVE OF CREATION OF COMPENSATION INSTITUTION IN THE LABOUR CODE OF AZERBAİJAN REPUBLIC.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.444
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Gökhan CEYLAN - İsa ELİRİ  
AMBALAJ TASARIMINDA KULLANILAN SUBLİMİNAL MESAJ ÖĞELERİ ve SATINALMA İLİŞKİSİ ss.410-419
SUBLIMINAL MESSAGE ELEMENTS and PURCHASING RELATIONSHIP USED IN PACKAGE DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.446
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan DURAK  
ATATÜRK’ÜN HALKÇILIK ANLAYIŞI VE HALKEVLERİ ss.420-435
ATATURK'S POPULISM AND COMMUNITY CENTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.448
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurten KİRİŞ YILMAZ  
BADIOU: AŞKIN YENİDEN İCADI ss.436-444
BADIOU: REINVENTION OF LOVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.450
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet HAN ERGÜVEN  
CITTASLOW – DIE INTERNATIONALE VEREINIGUNG DER LEBENSWERTEN STÄDTE. EIN BLICK AUF DIE CITTASLOWBEWEGUNG IN DER TÜRKEI ss.445-453
CITTASLOW - ASSOCIATION OF CITIES WORTH TO LIVE. A VIEW OF THE CITTASLOW MOVMENT IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.451
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin ONUŞ  
KUBİLAY BELİĞ’İN KIR ÇİÇEKLERİ ADLI ESERİNDE DİVAN ve HALK ŞİİRİNİN İZLERİ ss.454-476
TRACES OF THE OTTOMAN AND FOLK POETRY IN KUBILAY BELIG’S KIR ÇİÇEKLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.452
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru ELPE  
KAYSERİ YAPILARI ÖRNEĞİNDE KÖŞK MİNARELER ss.477-493
PAVİLİON MİNARETS İN THE EXAMPLES of KAYSERİ BUİLDİNS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.455
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Nahide YILMAZ  
ORSAY: GARDAN MÜZEYE, SİYASETTEN SANATA ss.494-510
THE ORSAY: FROM STATION TO MUSEUM, FROM POLITICS TO ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.456
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet VATAN - Burhanettin ZENGİN  
ÇEVRESEL İNOVASYON VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDEKİ UYGULAMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İSTANBUL ÖRNEĞİ ss.511-530
ENVIRONMENTAL INNOVATION AND RESEARCH ABOUT APPLICATIONS ON ACCOMMODATION ENTERPRISES: ISTANBUL SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.458
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra KURU  
NESÎMÎ’DEN YEGÂNE NİTELİĞİNDE BİR MUVAŞŞAH ÖRNEĞİ ss.531-547
A SAMPLE OF AN UNIQUE MUVAŞŞAH FROM NESİMİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.462
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa BULAT - Serap BULAT - Barış AYDIN  
BİLGİSAYAR ORTAMINDA ÜÇ BOYUTLU TASARIM VE KOPYALAMA ss.548-572
COMPUTER İN MEDİA THREE DIMENSIONAL DESIGN AND COPY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.463
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep UYSAL - Tuğba YILMAZ BİNGÖL  
ERGENLERDE RİSK ALMA DAVRANIŞININ ÖZ-YETERLİK VE FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.573-582
EXAMINING ADOLESCENTS’ RISK TAKING BEHAVIOR IN TERMS OF SELF-EFFICACY AND OTHER VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.464
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali İrfan KAYA  
MEŞRUTİYET DÖNEMİ TARİH EĞİTİMİNİN AMAÇLARI VE YÖNTEMLER, KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLER HAKKINDA BİR İNCELEME-TEDRÎSÂT MECMÛASI ÖRNEĞİ ss.583-592
A REVİEW ABOUT THE PURPOSES OF HİSTORY EDUCATİON AND METHODS, USED TOOLS-EQUİPMENT İN THE PERİOD OF MEŞRÛTİYET- EXAMPLE OF TEDRÎSÂT MAGAZİNE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.466
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gulnara KANBAROVA - Barış AYDIN  
NAHÇIVANIN DİNİ MİMARLIK ANITLARI, CAMİİ VE CUMA MESCİDİ ss.593-600
A NAHÇIVAN THE RELIGIOUS ARCHITECTURE MONUMENTS-MOSQUE AND CUMA MESJİD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.467
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyyüp GÜNEŞ  
RASİM ÖZDENÖREN’LE GELENEK, MODERNİZM VE EDEBİYAT ÜZERİNE SÖYLEŞİ ss.601-613
CONVERSATION WİTH RASİM ÖZDENÖREN ABOUT TRADATIOAN, MODERNISM AND LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.424
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri