Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


76 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editördenİsmail AYTAÇ  
HARPUT İÇ KALE KAZILARINDA 2015-2017 SEZONLARINDA BULUNAN BİR GRUP KEMİK ESERE İLİŞKİN ÖN DEĞERLENDİRME ss.1-23
THE PRE-EVALUATION REPORT ABOUT A GROUP OF BONE ARTIFACTS FOUND IN 2015 - 2017 HARPUT INNER CASTLE EXCAVATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13937
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan YILMAZ  
ÖTEKİNE KARŞI DUYGUSAL MESAFE ÖLÇEĞİ ss.24-42
THE SCALE OF EMOTİONAL DİSTANCE TOWARDS THE OTHER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13950
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice FIRAT - Mustafa Volkan COŞKUN  
MUSTAFA RUHİ ŞİRİN’İN ÇOCUK ŞİİRLERİNDE DUYGU DEĞERİ DOĞRULTUSUNDA TANIMLANAN KAVRAMLAR ss.43-65
THE DEFINED VALUE OF EMOTIONS IN THE MUSTAFA RUHI ŞIRIN’S CHILDREN'S POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13951
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel ARSLAN - Tuğçe ÇALILIK  
YAŞAM BOYU SPOR BAĞLAMINDA KADINLARIN SPORA YÖNELMESİNDE ETKİLİ OLAN UNSURLAR (KIRIKKALE İLİ ÖRNEĞİ) ss.66-76
THE FACTORS THAT ARE EFFECTIVE IN WOMEN TURNING TOWARDS SPORTS IN THE CONTEXT OF LIFELONG SPORT (CASE OF KIRIKKALE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13996
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar BEDİRHAN  
ESKİ KAYNAKLARA GÖRE TÜRKLERDE ŞAMANİZM VE DAHA SONRAKİ DÖNEMLERE TESİRİ ss.77-92
SHAMANISM IN THE TURKS ACCORDING TO THE OLD SOURCES AND THEIR IMPACT ON THE NEXT PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14011
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aylin KOÇ  
DOKTOR CELÂL PAŞA’NIN ‘ŞURUP ÎMÂLÂTI’ RİSÂLESİ ss.93-106
THE TREATISE ‘ŞURUP ÎMÂLÂTI’ WAS WRITTEN BY MEDICINAL DOCTOR CELÂL PASHA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14020
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Semih UZUNDUMLU - Seval KURTOĞLU - Nur ERTEK  
ERZURUM İLİNDE TÜKETİCİLERİN ELMA ÇEŞİDİ TERCİHİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ss.107-119
DETERMINATION OF THE FACTORS THAT EFFECT CONSUMER PREFERENCE FOR APPLE VARIETY IN ERZURUM PROVİNCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14022
Özet | Abstract | Tam Metin |

R. Görkem AYTİMUR  
AN ANALYSIS OF ALBAN BERG'S LULU OPERA IN THE CONTEXT OF ADORNO’S NEW MUSIC THOUGHT ss.120-131
AN ANALYSIS OF ALBAN BERG'S LULU OPERA IN THE CONTEXT OF ADORNO’S NEW MUSIC THOUGHT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13972
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan LÖK  
TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞININ FİNANS SEKTÖRÜNDEKİ YERİ VE EKONOMİYE KATKILARI ss.132-150
ROLE AND CONTRIBUTION TO ECONOMY FINANCE SECTOR IN THE PARTICIPATION BANKING IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13945
Özet | Abstract | Tam Metin |

Coşkun COŞKUNDENİZ  
MÜZİĞİN İNSAN SAĞLIĞI ALANINDA KULLANILMASI ss.151-155
USE OF MUSIC IN HUMAN HEALTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13981
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar KOÇ - Aziz KUTLAR - Derya Nur KARAKAŞ  
SOSYAL SERMAYE VE GELİR İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ss.156-165
THE RELATİONSHİP BETWEEN SOCİAL CAPİTAL AND INCOME: EXAMPLE OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13984
Özet | Abstract | Tam Metin |

Polat TUNÇER  
TIBBÎ ETİK VE HUKUK ss.166-192
MEDICAL ETHICS AND LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13992
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri YILDIRIM - Abdurrahman KARAMAN - Sabır ERTEKİN - Esra USLU  
MUTFAK MEKÂNINDA KULLANILAN TEZGÂH MALZEMELERİNE YÖNELİK KULLANICI TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: AĞRI İLİ ÖRNEĞİ ss.193-206
A RESEARCH ON USER PREFERENCES FOR COUNTERTOP MATERIALS USED IN THE KITCHEN SPACES IN AGRI PROVINCE CENTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14005
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mikail TEL - Ercan GÜR - Yousif IBRAHEM - Mustafa KARADAĞ -  
DÜZENLİ OLARAK FİTNES SALONLARINA DEVAM EDEN BİREYLERİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN FARKLI SPOR BRANŞLARINDAKİ SPORCULARLA KARŞILAŞTRILMASI ss.207-217
COMPARISON OF DIFFERENT SELF-CONFIDENCE LEVELS OF INDIVIDUALS WHO REGULARLY ATTEND FITNESS CENTERS WITH THOSE IN DIFFERENT SPORTS BRANCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14009
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KIRANATLIOĞLU  
ERASMUS’UN “DELİLİĞE ÖVGÜ” KİTABINDA DİN ADAMLARINA YAPTIĞI ELEŞTİRİLER ss.218-228
THE CRITICISM OF ERASMUS IN THE RELIGIONS OF THE “ENCOMİUM MORİÆ”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14010
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenay KAYĞIN  
SABINE WEIGAND‘IN “DIE KÖNIGSDAME” ROMANINDA TARİHSEL ROMAN FİGÜRÜ OLARAK KADIN ss.229-238
HISTORISCHE FRAUENFIGUR IM ROMAN “DIE KÖNIGSDAME” VON SABINE WEIGAND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14015
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur AY  
NİYETTEN SÖYLEME ANLATININ TEDRİCEN KURULUŞUNDA VAKA- PSİKOLOJİK TAHLİL İLİŞKİSİ ve PEYAMİ SAFA’NIN “MAHŞER” ROMANI ss.239-253
THE RELATIONSHIP BETWEEN EVENT -PSYCHOLOGICAL ANALYSIS IN THE GRADUAL ESTABLISHMENT OF NARRATIVE FICTION AND PEYAMİ SAFA'S "MAHŞER" NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14016
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilay AÇIL - H.Demet CABAR  
ÇOCUKLARIN ÇİZDİKLERİ RESİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI ss.254-262
EVALUATION OF CHILDREN'S DRAWINGS WITHIN NURSING PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14028
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül KARAKELLE  
HATAY-İSKENDERUN ve ŞANLIURFA-SURUÇ İLÇELERİ HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE KADINLARIN YAPTIKLARI EL SANATLARI ÇALIŞMALARI ss.263-271
HANDCRAFTS DONE BY WOMEN IN PUBLIC EDUCATION CENTERS OF HATAY-İSKENDERUN and ŞANLIURFA-SURUÇ DISTRICTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14032
Özet | Abstract | Tam Metin |

Said Alpagut ŞENEL - Paşahan ATMACA  
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ (SMMM) ADLİ MUHASEBE MESLEĞİNE BAKIŞ AÇILARININ ANALİZİ: SİVAS ÖRNEĞİ ss.272-291
ANALYSIS OF THE PERSPECTIVES OF ACCOUNTING PROFESSION MEMBERS (CPA) FORENSIC ACCOUNTING PROFESSİON: EXAMPLE OF SİVAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14035
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent KARA  
BEYPAZARI İSYANINA MARUZİYETİN ANKARA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE DAİR PSİKO-PATOLOJİK BİR İNCELEME ss.292-314
A PSYCHO-PATHOLOGICAL STUDY ON THE IMPACT ON ANKARA OF BEING EXPOSED TO THE BEYPAZARI REBELLION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14038
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semih ZEKA  
YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YAHYA KEMAL BEYATLI VE HAKKI SÜHA GEZGİN’İN HATIRATLARININ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ ss.315-331
THE CO-EVALUATION OF THE MEMOIRS OF YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YAHYA KEMAL BEYATLI AND HAKKI SÜHA GEZGİN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14042
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nalan KALKAN - Tuğba BOZULMAZ  
KATLANABİLİR ALTIGEN FORMDA GEÇİCİ AFET KONUTU TASARIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.332-343
AN ANALYSIS ON DESIGNING TEMPORARY DISASTER HOUSING IN COLLAPSIBLE HEXAGONAL FORM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13969
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gonca ARKON TEKİNEL  
CAHİT KÜLEBİ'NİN ŞİİRLERİNDE MEYVE ss.344-355
FRUIT IN THE POEMS OF CAHİT KÜLEBİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13982
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gül TANESEN BÜYÜ  
TÜRK MASALLARINDA KÖTÜ ARAP KARAKTERİ ss.356-364
THE ARAB AS EVIL IN TURKISH FAIRY/FOLK TALES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14021
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aliye ÖTEN  
SULTAN AHMED KÜLLİYESİ İNŞÂSINDA SU YAPILARI: SEBİL, ÇEŞME, ŞADIRVAN, SİKÂYE ss.365-382
WATER CONSTRUCTINS IN SULTAN AHMED KÜLLİYESİ: SEBIL, ÇEŞME, ŞADIRVAN, SIKÂYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14080
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mohammed Baker MOHAMMED AL-ABBAS - Yahya Salim SULEIMAN ISSA - Fuad Iyad KHASAWNEH - Mohammad Khalid MOUSA AL-DHYABAT  
رؤى معاصرة على البورتريهات القبطية: المنظور الروحي والجمالي في الفن المصري الروماني ss.383-391
CONTEMPORARY INSIGHTS ON COPTIC PORTRAITS: SPIRITUAL AND AESTHETIC PERCEPTIONS IN ROMAN EGYPTIAN ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14117
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seçil TÜRKÖZ  
MAXINE GREENE’İN FELSEFESİNDE SANAT ve ESTETİK EĞİTİMİ ss.392-401
ART AND AESTHETIC EDUCATION IN PHILOSOPHY OF MAXINE GREENE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13843
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gonca UNCU  
‘NEDEN O’NUN GİBİ GÖRÜNMÜYORUM?’ REKLAM’DA KUSURSUZLUĞA DAYALI KADIN İMGESİ ss.402-423
‘WHY DON’T I LOOK LİKE HER?’ FEMALE PERFECTION AND WOMAN IMAGE IN ADVERTISING AND FASHION INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13905
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan TAŞÇI - Tarık DURAN - Ali ÇIMAT  
ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARININ MUĞLA İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LER ÜZERİNDEKİ EKONOMİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ss.424-441
A SURVEY ON THE ECONOMIC EFFECTS OF MINIMUM WAGE INCREASES ON SMES OPERATING IN MUGLA PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13909
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz GÜRKAN  
İÇ SAHA VE DEPLASMANDA OYNANAN MÜSABAKALARIN BAZI PERFORMANS PARAMETRELERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ ÖRNEĞİ ss.442-448
THE COMPARISONS OF HOME AND AWAY COMPETITIONS IN TERMS OF SOME PERFORMANCE PARAMETERS: THE CASE OF TURKEY FOOTBALL SUPER LEAGUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13931
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Erkan METİN - Ahmet Ertkan METİN  
UŞAK EVRENDEDE SÜREKLİ ORMAN FİDANLIĞININ MEVCUT DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ss.449-460
CURRENT SITUATION ANALYSIS AND EVALUATION OF UŞAK EVRENDEDE TEMPORARY FOREST NURSERY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14007
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertan MİYANYEDİ - Samira OSMANBEGOVIĆ-BAKŠIĆ  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE GAZETENİN YERİ ss.461-479
THE ROLE OF NEWSPAPERS IN INCREASING THE READING ABILITY OF FOREIGNERS IN LEARNING TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14040
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa DEMİR  
AMATÖR FUTBOLDAKİ ANTRENÖRLERİN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ss.480-488
EXAMINATION OF LEADERSHIP BEHAVIORS OF COACHES IN AMATEUR FOOTBALL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14047
Özet | Abstract | Tam Metin |

Didem YAYAN  
ERFOLGLOSER SELBSTTHERAPIEVERSUCH ENES INHAFTIERTERS: VERSUCH DES VERSTEHENS STEFAN ZWEIGS “SCHACHNOVELLE” DURCH VIKTOR EMIL FRANKLS SINNORIENTIERTE EINSTELLUNG ss.489-501
BİR TUTUKLUNUN SONUÇSUZ KALAN KENDİNİ İYİLEŞTİRME ÇABASI: STEFAN ZWEIG’IN “SCHACHNOVELLE” ADLI ESERİNİN VIKTOR EMIL FRANKL’IN ANLAM ODAKLI YAKLAŞIMI IŞIĞINDA ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14067
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı Mehmet ACAR - Tamer KAVURAN  
TİME-LAPSE (ZAMAN ARALIKLI) ÇEKİM TEKNİĞİ: ELAZIĞ ÖRNEĞİ ss.502-518
TIME-LAPSE TECHNIQUE: A CASE OF ELAZIĞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14029
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem KALEBAŞI  
LİSELERDE ÖĞRENİM GÖREN ÖZEL GEREKSİNİMLİ (KAYNAŞTIRMA) ÖĞRENCİLERİN SOSYAL DIŞLANMA VE YALNIZLIK DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA ss.519-537
A QUALİTATİVE RESEARCH ON SOCİAL ECXLUSİON AND LONELİNESS EXPERİENCES OF İNCLUSİVE STUDENTS AT HİGH SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13979
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oktay ÇOBAN  
UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇLARINDA TOPA SAHİP OLMA VE PAS ORANLARININ KAZANMAYA ETKİSİ ss.538-544
EFFECTS OF TOP BEHIND AND PERFORMANCE OF WINNERS OF UEFA EUROPEAN LIGGER FINAL MATCHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14003
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ecenur TEMELLİ  
BİREYLERİN CİNSEL MİTLERE İNANÇ DÜZEYLERİNİN, ROMANTİK İLİŞKİ DOYUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ ss.545-560
EXAMINING THE EFFECTS OF SEXUAL MYTH BELIEF LEVELS OF INDIVIDUALS ON ROMANTIC RELATIONSHIP SATISFACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14041
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ece Ayşenur EREN  
HALİME TOROS VE POST-MODERNİZM ss.561-269
HALİME TOROS AND POST-MODERNISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14052
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru HEYBERİ TENEKECİ  
STAJYER ÖĞRETMENLERIN ÖZELLIKLE GÖRME ENGELLI ÖĞRENCILERIN EĞITIMINDE IPAD KULLANIMI – BIR ANKET ÇALIŞMASI ss.570-580
USE OF IPAD FOR TRAINEE TEACHERS, ESPECIALLY FOR THE EDUCATION OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS: A SURVEY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13991
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih AMAN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOLOJİ KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI ÜZERİNE METAFORİK BİR ARAŞTIRMA: SİNOP İLAHİYAT ÖRNEĞİ ss.581-590
A METAFORIC RESEARCH ON THE SOCIOLOGY CONCEPTS OF UNIVERSITY STUDENTS: THE EXAMPLE OF SINOP UNİVERSİTY DİVİNİTY FACULTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14050
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri