Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


73 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHasan YILMAZ  
NARSİZME GİDEN YOLUN İLK ADIMI: ŞİŞİRİLMİŞ BENLİK DUYGUSU Bir Ölçek Geliştirme Çalışması ss.1-16
THE FIRST STEP LEADING TO NARCISSISM: EXAGGERATED SENSE OF EGO A scale development work
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13860
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra LÜLE MERT  
SABAHATTİN ALİ'NİN "ÜÇ ÖYKÜ" YAŞAR KEMAL'İN "KALEMLER" ADLI ÇOCUK YAPITLARINDAKİ DEĞERLERİN EŞDİZİMLİ SÖZCÜKLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ ss.17-36
SABAHATTIN ALI'S "THREE TALES" YASAR KEMAL'S “PENCILS” INVESTIGATIONS IN THE CONTENTS OF CHILDREN'S WORKS IN THE CONTEXT OF THE CO-OCCURRENCE WORDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13867
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfiye GÖKTAŞ KAYA  
19.-20. YÜZYIL OSMANLI DÖNEMİ EĞİTİM YAPILARI: KASTAMONU MERKEZ MEKTEB-İ İDADİ, MEKTEB-İ SANAYİ, RUM MEKTEBİ ss.37-56
19 th-20 th CENTURY OTTOMAN PERİOD EDUCATION BUILDINGS: KASTAMONU CENTRAL PREPARATORY SCHOOL, INDUSTRIAL SCHOOL AND RUM SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13875
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cahit AKSU - Mehmet Kayhan KURTULDU  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO DERSİ SOSYAL DURUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ ss.57-67
AN INVESTIGATION ON SOCIAL SITUATION IN PIANO LESSON OF THE CANDIDATE MUSIC TEACHERS ACCORDING SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13886
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel Funda TÜRKMEN  
KORO EĞİTİMİNDE TEORİ PRATİK İLİŞKİSİ/PEDAGOJİK YAKLAŞIMLAR VE UYGULAMA ÖNERLERİ ss.68-76
THEORETICAL PRACTICAL RELATIONSHIP IN CHOİR TRAİNİNG / PEDAGOGICAL APPROACHES AND IMPLEMENTATION SUGGESTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13921
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan YÜREK - Sema UĞUREL  
“BÜYÜK GÖZALTI” ÜZERİNE TEMATİK BİR DEĞERLENDİRME ss.77-87
A THEMATIC ASSESSMENT OF THE “BÜYÜK GÖZALTI”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13753
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mithat TURHAN  
EMPATİ EĞİLİMİ İLE İLETİŞİM KURMA BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ss.88-101
RELATIONSHIP BETWEEN EMPATHY TENDENCY AND COMMUNICATIONS SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13829
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya HİÇYILMAZ - Çağatay İNAM KARAHAN  
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK TEKNOLOJİK PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ ÖZ YETERLİK (GS-TPİB) ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRME, GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI ss.102-120
TECHNOLOGİCAL PEDAGOGİCAL CONTENT KNOWLEDGE (VA-TPACK) SELF-EFFİCACY SCALE FOR VİSUAL ARTS PRE-SERVİCE TEACHERS: DEVELOPMENT, RELİABİLİTY AND VALİDİTY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13832
Özet | Abstract | Tam Metin |

Soner ALGI - Ali Kerem APAYDIN  
TRT REPERTUVARINDA BULUNAN SİLİFKE YÖRESİNE AİT HALK MÜZİĞİ ESERLERİNİN MÜZİKAL EDEBİ ANALİZİ VE MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ ss.121-146
MUSICAL LITERAL ANALYSIS AND USABILITY IN MUSIC EDUCATION OF FOLK MUSİC OF THE SİLİFKE IN TRT REPERTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13841
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacer ARSLAN KALAY  
OSMANLI MADEN SANATINDA FİNCAN ZARFI VE BİTLİS ETNOGRAFYA MÜZESİ’NDE BULUNAN FİNCAN ZARFLARI ss.147-155
CUP HOLDERS IN OTTOMAN MINING ARTS AND THE METAL CUP HOLDERS IN BİTLİS ETHNOGRAPHY MUSEUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13863
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuran ÇETİN  
FETHİN SEMBOL SEMTİ EYÜPSULTAN’DA TASAVVUF KÜLTÜRÜ ss.156-173
THE SUFI CULTURE ON EYUPSULTAN, THE SYMBOL DISTRICT OF THE CONQUEST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13876
Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül KURU - Emel GÜR  
ELAZIĞ YÖRESİ GELENEKSEL GİYİM KÜLTÜRÜNDE KADIN VE ERKEK ŞALVARLARI ss.174-190
SALWARS FOR WOMEN AND MEN IN THE ELAZIĞ TRADITIONAL CLOTHING CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13884
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süha Oğuz ALBAYRAK  
NORM KADRO SİSTEMİNİ BOZAN BİR ETKEN OLARAK BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE PERSONEL İSTİHDAMI ss.191-198
EMPLOYMENT OF PERSONNEL IN MUNICIPAL COMPANIES AS A FACTOR THAT DISRUPTS THE NORM STAFFING SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13885
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze DEMİREL  
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE AŞKIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ VE GÜNÜMÜZDEKİ AŞK ALGISI ss.199-205
TRANFORMATIVE POWER OF LOVE IN CLASSICAL TURKISH POETRY AND PERCEPTION OF LOVE IN TODAY’ S WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13890
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel GÖĞEBAKAN  
BİR KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK REMBRANDT’IN “GECE NÖBETİ” ADLI RESMİNİN KORUMA BAĞLAMINDA İRDELENMESİ ss.206-218
EXAMINATION OF THE PAINTING NAMED “NIGHT WATCH” OF REMBRANDT AS A CULTURAL ASSET IN THE CONTEXT OF PROTECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13900
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan DEVER - Ezel Nur KORUR  
SPORA ÖZEL MERAK ÖLÇEĞİ (SÖMÖ)’NİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ ss.219-227
THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF SPORT FAN SPECIFIC CURIOSITY SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13908
Özet | Abstract | Tam Metin |

Resül YAZICI - Ayla YAZICI  
İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASINDA ULUSLARARASI STANDARTLARIN ÖNEMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ss.228-239
THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL STANDARTS IN INCREASING THE COMPETETIVENESS OF BUSINESSES: THE CASE OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13910
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema İÇEL - Birgül ÖZKAN  
SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARININ İNCELENMESİ ss.240-251
ANALYSIS ON THE PSYCHOLOGICAL RESILIENCE AT NURSİNG STUDENTS İN HİGH SCHOOL OF HEALTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13883
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga KABAŞ  
İKTİSAT SOSYOLOJİSİ: İKTİSAT İLE SOSYOLOJİ ARASINDAKİ KÖPRÜ ss.252-259
ECONOMIC SOCIOLOGY: THE BRIDGE BETWEEN ECONOMICS AND SOCIOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13891
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan TUZLA  
DIŞ HEDEF KİTLENİN KURUMSAL İMAJ ALGISI: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖRNEĞİ ss.260-286
CORPORATE IMAGE PERCEPTION OF EXTERNAL TARGET GROUP:EXAMPLE OF SOCIAL SECURITY INSTITUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13897
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan KIZILDAĞ - Feride KIZILDAĞ  
ŞAMAN’DAN OCAKLI’YA NAZAR TEDAVİ GELENEĞİ ss.287-294
FROM “SHAMAN” TO “OCAKLI” TRADITION OF EVIL EYE TREATMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13835
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ülkü ÇOBAN - Betül BEYAZIT - Yusuf CAN  
SPORCULARIN ANTRENÖRLERİNE İLİŞKİN YÖNETSEL YETERLİLİK VE LİDERLİK UYGULAMALARI ALGISININ İNCELENMESİ ss.295-305
INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE OF ADMINISTRATIVE SATISFACTION AND LEADERSHIP ON SPORTS TRAINERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13848
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep ARSLAN  
ANTALYA HALKEVİ VE ÇALIŞMALARI ss.306-324
PEOPLE’S HOUSES OF ANTALYA AND ITS ACTİVİTİES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13857
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adviye Damla ÜNLÜ  
AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ TEORİLERİNDE EGEMENLİK PRENSİBİNİN YENİDEN ÜRETİMİ ss.325-338
REPRODUCTION OF PRINCIPLE OF SOVEREIGNTY IN EUROPEAN INTEGRATION THEORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13866
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mutlu Melis ÖZGERİŞ  
KLASİK ŞİİRDE HAT SANATI ÜSTADLARI ss.339-348
CALLİGRAPHERS İN CLASSİCAL POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13868
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet CAN - Ersan EROL  
İŞ-AİLE ÇATIŞMASININ İŞGÖREN PERFORMANSINA OLAN ETKİSİ; ESKİŞEHİR’DE YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA ss.349-359
EFFECTS ON THE EMPLOYEE PERFORMANCE OF THE WORK-FAMILY CONFLICT: A STUDY IN FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES IN THE ESKİŞEHİR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13887
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşen CENGİZ - Kutluğ SAVAŞIR  
BİNALARA DEĞER KATAN ESTETİK BİR DOKUNUŞ: ÇATI BAHÇELERİ ss.360-367
AN AESTHETIC TOUCH THAT ADDS VALUE TO BUILDINGS: ROOF GARDENS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13901
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümran KAYA - Halil İbrahim KORUCA  
ELEKTRONİK ATIKLARIN ÇEVREYE ETKİSİ VE TOPLUMA FARKINDALIK KAZANDIRMAK İÇİN ÖNERİLER ss.368-378
ENVIRONMENTAL IMPACT OF ELECTRONIC WASTES AND RECOMMENDATIONS FOR BENEFITING AWARENESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13913
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halis KARADEMİR - Burak ADIGÜZEL  
ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜNDE İBRA KARARINA ÖZGÜ DURUMLAR ss.379-390
THE SPECIFIC ISSUES ON THE DISCHARGE DECISIONS IN TERMS OF THE NULLITY OF THE DECISION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE JOINT STOCK COMPANY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13918
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe MERİÇ - Arzu ÖZYÜREK  
ANNE-BABALARIN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIYLA İLETİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ ss.391-411
ANALYSIS OF THE COMMUNICATION BETWEEN PARENTS AND PRESCHOOL CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13923
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Buket BATUR  
TÜRK MODERNLEŞMESİNDE LAİSİZM-SEKÜLARİZM TARTIŞMASININ İKİ DURAĞI: NİYAZİ BERKES VE ŞERİF MARDİN ss.412-437
THE TWO PIONEERS OF THE DEBATE OF LAISIZM AND SECULARISATION IN TURK MODERNIZATION: NİYAZİ BERKES AND ŞERİF MARDİN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13942
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz Selim KALELİ - Aynur Elhan NAYİR  
PİYANO EĞİTİMİ BAŞARI TESTİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ss.438-454
PIANO EDUCATION ACHIEVEMENT TEST VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13994
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer YAYLA  
BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA YAKLAŞIMININ DİĞER PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI ss.455-465
A COMPARISON OF INTEGRATED MARKETING WITH OTHER MARKETING APPROACHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13806
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz YILDIZHAN  
TÜRKÇE VE ALMANCA BİRLEŞİK CÜMLELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ss.466-485
COMPARING TURKISH AND GERMAN COMPLEX SENTENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13852
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel BULMUŞ  
DENİZLİ ÇARDAK SÖĞÜT KÖYÜ DÜĞÜN ADETLERİ VE GELİN GİYİMİ ss.486-499
WEDDING TRADİTİONS AND BRİDE`S CLOTHING OF DENİZLİ ÇARDAK SÖGUT VİLLAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13865
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma KORKMAZ - M. Nejat ÖZÜPEK  
HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ AÇISINDAN KURUMSALWEB SİTELERİNİN KULLANIMI: ÖZEL ÜNİVERSİTELER VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN WEB SİTELERİNİ KULLANIMI ÜZERİNE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA ss.500-521
THE USE OF CORPORATE WEB SITES FOR PALM RELATIONS ACTIVITIES: A RESEARCH ON THE USE OF WEB SITES OF SPECIAL UNIVERSITY AND STATE UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13880
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerife ERİCEK MARASLIOGLU - Mustafa ÇOBAN  
DEĞERLER EĞİTİMİ’NİN REFERANSLARI BAĞLAMINDA ŞEMS’İ TEBRİZ’İNİN MAKÂLÂTI ss.522-536
MAKÂLÂT BY ŞEMSİ TEBRİZİ IN THE CONTECT OF REFERENCES OF VALVES EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13895
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğçe SALİHOĞLU  
ZÜHTÜ MÜRIDOĞLU HAYATI, DÖNEMI VE SANATI ss.537-545
ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU LIFE, PERIOD AND ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13899
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan NACAROĞLU - Oktay BEKTAŞ  
ORTAOKUL BEŞİNCİ SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ ss.546-563
EVALUATION OF THE FIFTH GRADE SCIENCE TEXTBOOK BASED ON TEACHER'S VIEWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13912
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ÇAKMAK  
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE UZAK DOĞU İLE İLİŞKİLER ss.564-575
RELATIONS WITH THE FAR EAST DURING DEMOCRATIC PARTY PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13920
Özet | Abstract | Tam Metin |

Temuçin ÇELİK  
“DIE LEIDEN DES JUNGEN WERTHERS” VE “AUS DEM LEBEN EINES TAUGENICHTS” ESERLERİNDE DOĞA OLGUSUNUN İNCELENMESİ ss.576-588
THE NATURE FACT, AS A REVIEW IN THE WORKS “DIE LEIDEN DES JUNGEN WERTHERS” AND “AUS DEM LEBEN EINES TAUGENICHTS”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13906
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri