Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


72 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet ATASOY  
UŞAK’IN DALGALI YÜZEYLERIN KALSIK KAMBISOL TOPRAKLARI ss.1-22
CALCIC CAMBISOL SOIL IN THE ROUGH AREAS OF UŞAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13725
Özet | Abstract | Tam Metin |

Akyay UYGUR - Işıl CANKÜL - Duran CANKÜL  
OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN PRESENTEEİSM (İŞTE VAROLAMAMA) DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: İZMİR ÖRNEĞİ ss.23-46
COMPARING THE PRESENTEEISM LEVELS OF THE WORKERS IN HOTEL BUSINESSES: THE CASE OF IZMIR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13779
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf GENÇ - Feride VURAL  
İSTİHDAM POLİTİKALARININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİSİ VE SOSYAL HİZMETLER ss.47-60
INFLUENCE ON EMPLOYMENT POLICIES WORKING LIFE AND SOCIAL SERVICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13789
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup Alper VARIŞ - Özgün COŞKUNER  
DEVLET OPERA VE BALE KURUMLARINDA ÇALIŞAN KORREPETİTÖRLERİN TÜKENMİŞLİK DURUMLARI ss.61-72
BURNOUT STATUS OF ACCOMPANISTS WORKING IN STATE OPERA AND BALLET INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13822
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel ŞAHİN - Esra SUNERLİ  
SONIA DELAUNAY'IN MODA İLLÜSTRASYONLARI ÖRNEĞİNDE SANAT VE MODA ETKİLEŞİMİ ss.73-82
ART AND FASHION INTERACTION ON SONIA DELAUNAY'S FASHION ILLUSTRATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13854
Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa TOPKAYA  
12 MART ROMANLARINDA “LABİRENTLEŞEN” MEKÂN ss.83-92
THE “LABYRINTHIAN” SPACE IN THE MARCH 12 NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13460
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslıhan NİŞANCI  
CRITICAL ACCULTURATION PSYCHOLOGY AS A FRAMEWORK FOR RESEARCH WITH IMMIGRANTS ss.93-105
CRITICAL ACCULTURATION PSYCHOLOGY AS A FRAMEWORK FOR RESEARCH WITH IMMIGRANTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13670
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap IŞIKHAN - Ayşen ÇAM  
İZMİR HACI SADIK EFENDİ İŞHANI ÇİNİLERİNİN BELGELENMESİ VE KORUMA ÖNERİSİ ss.106-122
DOCUMENTATION AND CONSERVATION PROPOSALS THE TILES OF İZMİR HACI SADIK EFENDI IŞHANI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13726
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ufuk UĞUR - Sezen ALTAY  
SİNEMADA MASALSI ANLATI VE MİTOLOJİK ÖGELER: PAN’IN LABİRENTİ FİLMİ ss.123-141
MYTHOLOGY AND MYTHOLOGICAL RULES IN THE CINEMA: LAMBINENT FILM OF PAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13761
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel KÜÇÜK - Begüm YAĞMUR  
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HEMŞİRELERİNİN İŞ STRES FAKTÖRLERİ ve ALGILANAN İŞ STRESİ DÜZEYLERİ ss.142-152
JOB STRESS FACTORS AND PERCEİVE JOB STRESS LEVELS OF THE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT NURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13762
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkay Ejder ERTURAN - Emre ERGİN  
MUHASEBE MESLEĞİNDE DİJİTALLEŞME: ENDÜSTRİ 4.0 ETKİSİ ss.153-165
DIGITALIZATION ON ACCOUNTING PROFESSION: INDUSTRY 4.0 EFFECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13784
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut Tolga GÜMÜŞ - Durmuş SEZER - Mustafa Seçkin AYDIN  
ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMLERİ, E-TİCARET VE SANAL PARALARIN MUHASEBE KAYDI ss.166-178
ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS, E-TRADE AND ACCOUNTING RECORD OF VIRTUAL MONEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13785
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur TATAR KIRILMIŞ  
YENİÇERİLİKLE İLGİLİ ÜÇ TARİHÎ ROMANDA ANLATICI VE BAKIŞ AÇISININ NİTELİKSEL DÖNÜŞÜMÜ ss.179-195
THE QUALİTATİVE CHANGE OF PERSPECTİVE and NARRATOR in THREE HİSTORİCAL NOVELS ABOUT JANİSSARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13808
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arkun TATAR - Hüdanur ÖZDEMİR - Behmen ÇELİKBAŞ - Demet KURT - Berra BEKİROĞLU - Zekeriya ÖREN - Fatih BATTAL  
DUYGUSAL ZEKA, DUYGUSAL ÖZ FARKINDALIK İLİŞKİSİ: DUYGUSAL ZEKANIN, DUYGUSAL ÖZ FARKINDALIKLA YORDANMASI ss.196-207
THE RELATION BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND EMOTIONAL SELF-AWARENESS: PREDICTING EMOTIONAL INTELLIGENCE VIA EMOTIONAL SELF-AWARENESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13812
Özet | Abstract | Tam Metin |

Memduha Candan GÜNGÖR  
SERAMİK EĞİTİMİNDE GELENEKSEL İZLER ss.208-213
TRADITIONAL TRACES IN CERAMICS EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13815
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kazım KILINÇ  
AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM LİTERATÜR İNCELEMESİ ss.214-248
WORD OF MOUTH LITERATURE REVIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13825
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökcen ERGÜR  
KARTPOSTALLARDAN PİERRE JAHAN FOTOĞRAFLARINA:PARİS’İN KAYIP HEYKELLERİ ss.249-275
FROM POSCARDS TO PIERRE JAHAN PHOTOGRAPHS: LOST SCULPTURES OF PARİS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13834
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevilay SARICA  
İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ENFLASYON VE İŞSİZLİK ORANININ ETKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR AMPİRİK ANALİZ ss.276-292
EFFECT OF INFLATION AND UNEMPLOYMENT RATE ON LABOR PRODUCTIVITY: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON TURKISH ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13851
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ŞAHBAZ  
FETHİYE’DE YAŞAYAN İNGİLİZLERİN TÜRKÇE ÖĞRENME SÜRECİNDE YAŞADIKLARI ZORLUKLAR VE TÜRKÇE İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ss.293-312
THE DIFFICULTIES ENGLISH PEOPLE MET WHEN LEARNING TURKISH AND THEIR VIEWS ABOUT TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13750
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gözde MERT  
KURUMSAL DUYGUSAL HAFIZANIN ÖRGÜTSEL ÖĞRENME VE FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ss.313-338
EXAMINATION OF EFFECT OF ORGANIZATIONAL EMOTIONAL MEMORY ON ORGANIZATIONAL LEARNING AND FIRM PERFORMANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13810
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alev ÖNDER  
“DOĞMUŞ KIZIMA MEKTUP” ÖYKÜSÜNDE KADIN DÜNYASI ss.339-348
THE WORLD OF WOMAN IN “THE LETTER TO MY BORN DAUGHTER”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13826
Özet | Abstract | Tam Metin |

Makbulenur BEKAR - Demet Ülkü GÜLPINAR SEKBAN - Cengiz ACAR  
TRABZON SERA GÖLÜ’NÜN REKREASYON POTANSİYELİNİN KULLANICI İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA BELİRLENMESİ ss.349-359
DETERMINATION OF RECRETION POTENTIAL TO USERS REQUIREMENTS; CASE STUDY TRABZON SERA LAKE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13756
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cüneyt BİLDİK - Bülent ALCI  
MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRETMEN ÖZYETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ss.360-371
INVESTIGATION OF TEACHER SELF-EFFICACY BELIEF OF UNIVERSITY INSTRUCTORS WORKING AT VOCATIONAL SCHOOLS: CASE OF KIRKLARELI UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13775
Özet | Abstract | Tam Metin |

Anıl ÇELİK  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA {+lAmA} BİRLEŞİK EKİNİN HASTALIK ADLARI TÜRETME İŞLEVİ ÜZERİNE ss.372-384
ABOUT THE DISEASE NAMES DERIVATION FUNCTION OF THE COMPOUND SUFFIX {+lAmA} IN TURKEY TURKISH DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13786
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı ÇETE  
19. YÜZYIL YUNAN ve TÜRK ROMANINDA KADIN ALGISI: LEANDROS (1834) VE TAAŞŞUK-I TALÂT VE FİTNAT (1872) ss.385-397
THE PERCEPTİON OF WOMAN IN THE 19th CENTURY GREEK AND TURKISH NOVEL: LEANDROS (1834) AND TAAŞŞUK-I TALÂT VE FİTNAT (1872)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13800
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem ÇAM TÜRKAN  
YUNUS EMRE TİYATRO ESERİNİN YAPI VE MUHTEVA BAKIMINDAN İNCELENMESİ ss.398-404
INVESTIGATION OF YUNUS EMRE THEATER IN TERMS OF STRUCTURE AND CONTENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13804
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülay YAZICI - Deniz AKTİN  
SİNEMA ANİMASYON FİLMLERİNİN ÇOCUKLARIN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ss.405-425
THE EFFECT OF CINEMA ANIMATION FILMS ON CHILDREN'S PURCHASE BEHAVIORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13809
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas AK  
ÇORUM KAZA MERKEZİNDE MESLEKİ YAPILANMA ÜZERİNE BİR İNCELEME: 1844-1845 TEMETTÜAT DEFTERLERİNE GÖRE ss.426-449
JOBS IN ÇORUM COUNTY: ACCORDING TO BOOKS OF DIVI-DENDS (1844-1845)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13819
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıdvan GÖREN  
ÖZEL VE DEVLET OKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN YARATICILIK DÜZEYLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN YARATICI DÜŞÜNCE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ss.450-455
THE RELATIONSHIP BETWEEN CREATIVITY LEVELS OF STUDENTS READING IN PRIVATE AND STATE SCHOOLS AND TEAC-HERS' CREATIVE THINKING LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13570
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ufuk ÇETİN  
İNGİLİZ ROMANTİZMİNDE MANZARA RESMİNİN POPÜLER BİR TEMSİLCİSİ JOHN CONSTABLE SANAT HAYATI VE MODERN SANATA KATKILARI ss.456-479
A POPULAR ARTIST: JOHN CONSTABLE FROM LANDSCAPE PAINTING IN ENGLISH ROMANTISM, LIFE OF HIS ART AND HIS CONTRIBUTIONS TO MODERN ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13730
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceren ULU - Mustafa KURT  
WILLIAM SHAKESPEARE’İN MACBETH ADLI ESERİNİN ÇİZGİ ROMAN UYARLAMASININ GÖSTERGELERARASI ÇEVİRİ VE YENİDEN YAZIM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ ss.480-504
A RESEARCH ON THE GRAPHIC NOVEL ADAPTATION OF WILLIAM SHAKESPEARE’S “MACBETH” IN TERMS OF INTERSEMIOTIC TRANSLATION AND REWRITING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13759
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge ÖZDEMİR  
EDEBİYAT VE SANATTA ELEŞTİRİ ss.505-513
CRITICISM IN LITERATURE AND ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13763
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GEZMEN  
ANA DİLİ TÜRKÇE OLAN ALMAN DİLİ ÖĞRENCİLERİNİN ALMANCADAKİ "ER" VE "DER" ARTİKELLERİNE YÖNELİK ÇÖZÜMLEMELERİ ss.514-525
THE RESOLUTION OF GERMAN ARTICLES "ER" AND "DER" BY THE TURKISH NATIVE SPEAKER OF GERMAN LEARNER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13788
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kibar BAL  
TANZİMAT’TAN II. MEŞRUTİYETE OSMANLI’DA DEPREMLER (1839-1908) ss.526-544
EARTHQUAKES IN THE OTTOMAN EMPIRE FROM THE TANZIMAT TO THE CONSTITUTIONAL REGIME (1839-1908)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13792
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abuzer KAYHAN - Oğuz BAYSAN - Bülent ALCI  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.545-559
AN INVESTIGATING OF PROSPECTIVE TEACHERS’ ATTITUDES REGARDING TEACHING VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13802
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail HORASAN - M.Şafak TURAN - Burak KAZAZ - Alp YÖNDEM - Mehmet MİMAN  
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN DUYGUSAL ZEKÂ SEVİYELERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI: OTOMOTİV VE ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ SEKTÖRÜNDE BİR ÇALIŞMA ss.560-576
EFFECTS OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS ON EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVELS: A STUDY IN THE AUTOMOTIVE AND POWER TOOLS SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13811
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esen GENÇ - Betül ÖZCAN DOST - Elif GÜVENDİ YALÇIN  
YABANCI DİL SINIFLARINDA FİLMLERİN ALTYAZILI VEYA ALTYAZISIZ KULLANIMI ss.577-584
USING MOVIES WITH AND WITHOUT SUBTITLES IN EFL CLASSROOMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13814
Özet | Abstract | Tam Metin |

Işıl TUNA  
HALKEVİ DERGİCİLİĞİNE BİR ÖRNEK: BAFRA HALKEVİ DERGİSİ ALTIN YAPRAK (1935-1936) ss.585-596
AN EXAMPLE OF PUBLİC HOUSE JOURNALİSM: BAFRA PUBLİC HOUSE MAGAZİNE ALTIN YAPRAK (1935-1936)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13817
Özet | Abstract | Tam Metin |

Safiye SAĞIROĞLU  
GÜL YETİŞTİREN ADAM, ÇÖZÜLME, VE TOZ’ DA ÇOCUK TİPLERİ ss.597-609
CHILD TYPES IN THE GÜL YETİŞTİREN ADAM, ÇÖZÜLME, AND TOZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13820
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail AYDIN  
DEVELOPMENTS IN TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION BETWEEN LEGAL ARRANGEMENTS AND DEVELOPMENT PLANS 1980-2018 ss.610-623
DEVELOPMENTS IN TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION BETWEEN LEGAL ARRANGEMENTS AND DEVELOPMENT PLANS 1980-2018
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13824
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri