Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


70 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOya ŞAKI AYDIN - Ala SİVAS GÜLÇUR  
ANİMASYON SİNEMASI VE GÖSTERGEBİLİM: COCO FİLMİNİN GREIMAS’IN EYLEYENSEL ÖRNEKÇESİNE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ ss.1-13
ANIMATION AND SEMIOLOGY: ANALYZING COCO MOVIE IN TERMS OF GREIMAS’ ACTANT MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13702
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurettin KOÇHAN  
KYZİKOS NEKROPOLÜNDEN BİR TAŞ ÖRGÜ MEZARI VE BULUNTULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ss.14-32
A Masonry Grave from Necropolis of Cyzicus and Evaluation of the Finds
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13707
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ÖZDEMİR  
NESEFLİ MEŞHUR FAKİHLERİN FIKIH MİRASINA KATKILARI ss.33-44
CONTRIBUTIONS OF NASAF'S FAMOUS LAWYERS ON FIQHY HERITAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13654
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müslüm AKDEMİR  
FINDIĞIN TÜRKÜLERE YANSIMASI ss.45-56
TAKING PLACE OF “NUTS” IN FOLK SONGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13660
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin SARİKAYA  
PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARINA GÖRE YAPILANDIRILMIŞ GÖRSELLERİN 6, 7 VE 8. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ ss.57-75
EFFECT OF IMAGES STRUCTURED ACCORDING TO PROBLEM-SOLVING STEPS ON SIXTH, SEVENTH AND EIGHTH GRADE HEARING IMPAIRED STUDENTS’ SKILLS TOWARDS WRITING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13663
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysun TÜRE YILMAZ - Aytolan YILDIRIM  
İLETİŞİM VE BİLGİ PAYLAŞIMI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ ss.76-90
Validity and Reliability of the Communication and Sharing of Information Scale in Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13679
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ozan OTAN  
HOLLYWOOD’TA TELEVİZÜEL GERÇEKLİĞİN ELEŞTİRİSİ ss.91-107
CRITICISM OF TELEVISION REALITY IN HOLLYWOOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13683
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neşe KIRDEMİR  
SANAT VE MİTOLOJİK FELSEFE ss.108-116
ART AND MYTHOLOGICAL PHILOSOPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13697
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şakir DIZMAN - Reşat KARCIOĞLU - Barış KURAL  
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI-TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TMS/TFRS FARKINDALIĞI ss.117-127
TURKISH ACCOUNTING STANDARDS -TURKEY FINANCIAL REPORTING STANDARDS AND ACCOUNTING STUDUENTS TAS/TFRS AWARENESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13700
Özet | Abstract | Tam Metin |

Engin UĞUR  
İÇ MEKAN (İNDOOR) ve DIŞ MEKAN (OUTDOOR) REKLAM ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİLERİN VE MALZEMELERİN TANIMLANMASI (OPTİMİZASYONU) Engin Uğur ss.128-151
DEFINITION OF TECHNOLOGIES AND MATERIALS USED IN THE PRODUCTION OF INTERIOR (INDOOR) AND OUTDOOR ADVERTISEMENT PRODUCTS (OPTIMIZATION)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13710
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ÖZÇELİK  
ÇAĞDAŞ TÜRK SERAMİK SANATINDA İLK DÖNEM SERAMİK DUVAR PANOLARI ss.152-161
EARLY ERA CERAMIC MURALS IN MODERN TURKİSH CERAMIC ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13719
Özet | Abstract | Tam Metin |

Khatereh SADEGHZADEH - Bekir ELMAS  
B TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ss.162-182
B- TYPE MUTUAL FUNDS PERFORMANCE EVALUATION: THE CASE OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13616
Özet | Abstract | Tam Metin |

İdris SÖYLEMEZ  
MÜELLİFİ BİLİNMEYEN MANZUM BİR KIRK HADİS ss.183-211
AN ANONYMOUS POETIC FORTY HADITHS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13627
Özet | Abstract | Tam Metin |

Baktygul KULAMSHAEVA  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN MORFONOLOJİK SORUNLAR - Kırgız Öğrenciler Örneği - ss.212-224
MORPHO-PHONOLOGIC PROBLEMS IN LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE - A Case Study of Kyrgyz Students -
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13648
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aylin SARI - Hale BAYRAM  
ONTOLOJİ TEMELİNDE KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ss.225-246
DETERMINATION OF 7th GRADE STUDENTS’ MISCONCEPTIONS BASED ON THE ONTOLOGICAL VIEW: STRUCTURE OF MATTER AND ITS PROPERTIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13668
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TÜRKMEN  
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDE “HEMZE” SESİNİN DURUMU ss.247-269
THE DISCUSSION OF “HEMZE” IN CONTEMPORARY TURKISH DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13681
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nusret YILMAZ  
KEMAL TAHİR’İN IŞIĞINDA: TÜRKİYE DEFTERİ (1971-1975) DERGİSİNDEKİ AYDIN VE ROMANCI SORUNSALI ss.270-283
IN CONSIDERATION OF KEMAL TAHIR:THE PROBLEM OF THE INTELLECTUAL AND THE NOVELIST IN TÜRKİYE DEFTERI’S (1971-1975) JOURNAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13684
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mutlu ÖZGEN  
TOKAT ve KASTAMONU DARÜŞŞİFALARI ETRAFINDA OLUŞAN TIBBİ MİSTİK FOLKLOR UYGULAMALARI ss.284-302
MEDICAL MYSTICAL FOLKLORE APPLICATIONS FORMED AROUND TOKAT and KASTAMONU OLD TURKISH HOSPITALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13693
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilal Sureyya YİLMAZ  
SAHNE VE BEYAZPERDE OYUNCULUKLARININ FARKLI OLMA GEREĞİ ss.303-308
NECESSITY FOR DIFFERENTIATION OF FILM ACTING FROM STAGE ACTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13704
Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaş KARAGÖZLÜ  
İBNÜ MÜHENNA LÜGATİ’NİN TÜRKÇE VE MOĞOLCA KISMINDAKİ ORTAK KELİMELER ÜZERİNE ss.309-328
ON THE COMMON WORDS IN TURKISH AND MONGOLIAN PARTS OF THE “IBNU MUHENNA LUGATI”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13709
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar HARMANCI Funda BUDAK  
AİLE MÜDAHALELERİNİN OTİZMLİ ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME ss.329-342
EFFECT ON CHİLD WİTH AUTİSM OF FAMİLY İNTERVENTİON: SYSTEMATIC REVİEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13695
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahri OLUK - Ertuğrul ORAL  
EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN OKULLARDA BULUNAN SAĞLIK VE GÜVENLİK RİSKLERİNE İLİŞKİN ALGILARI: ÇANKIRI İLİ ÖRNEĞİ ss.343-354
THE PERCEPTIONS of SCHOOL ADMINISTRATORS about HEALTH and SAFETY RISKS at SCHOOLS. ÇANKIRI SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13706
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge GÜDÜ DEMİRBULAT - Yusuf AYMANKUY - İrem Ceylan KARAGÖZ - Şimal AYMANKUY  
TÜRKİYE’DE LİSANS DÜZEYİNDEKİ TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMLERİNDE GÖREV YAPAN AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK ÖZGEÇMİŞLERİNİN İNCELENMESİ ss.355-367
INVESTIGATION OF ACADEMIC RESUME OF ACADEMICIANS WORKING IN TOURISM GUIDANCE DEPARTMENT OF UNDERGRADUATE DEGREE IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13712
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel DOĞDU  
GAZİANTEP ŞAHİNBEY SAVAŞ MÜZESİNDE BULUNAN ERKEK İÇLİK ÖRNEKLERİ ss.368-379
SAMPLES OF MEN UNDERWEARS IN GAZİANTEP ŞAHİNBEY WAR MUSEUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13718
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serhat KAYA  
PARTİ GAZETECİLİĞİ VE HEGEMONYA: TÜRKİYE’DE 16 NİSAN REFERANDUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.380-398
PARTY JOURNALISM AND HEGEMONY: ANALYSIS OF 16 APRIL REFERENDUM IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13764
Özet | Abstract | Tam Metin |

Firuze ERGUVAN  
BORİS PASTERNAK’IN “DOKTOR JİVAGO” ROMANININ RUSÇADAN TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNDE KAYIPLAR SORUNU ss.399-420
LOSSES IN TRANSLATION OF BORIS PASTERNAK'S "DOCTOR ZHIVAGO" FROM RUSSIAN TO TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13774
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fikret BADEMCİ - Metin KURUMAN  
KONYA KENT KİMLİĞİNİN OLUŞMASINDA BİSİKLET SPORUNUN ROLÜNÜN MEKANSAL BAĞLAMDA DEĞERLENDİRMESİ ss.421-433
THE EVALUATION OF THE ROLE OF CYCLING ON SPATIAL CONTEXT ON FORMATION OF KONYA URBAN IDENTITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13637
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melih Mustafa HABAN  
ORTAÖĞRETİM KURUM YÖNETİCİLERİNİN ETİK LİDERLİK DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMEN ALGILARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ ss.434-451
EXAMINATION OF ETHICAL LEADERSHIP LEVELS OF SECONDARY SCHOOL ADMINISTRATORS IN THE CONTEXT OF TEACHER PERCEPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13664
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Meriç YAZICI  
MEDENİ DURUMUN VE EĞİTİMİN KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMINA ETKİSİ: TÜİK VERİLERİ ÜZERİNE AMPRİK BİR ÇALIŞMA ss.452-464
THE EFFECT OF MARITAL STATUS AND EDUCATION ON FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATION: AN EMPIRICAL STUDY ON TUIK DATA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13694
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet YILDIZTAŞ - Ayşe DİNÇ  
KAZAK EDEBİYATI’NIN ÖNDE GELEN ŞAHSİYETİ ABAY (İBRAHİM) KUNANBAYEV (1845-1904) ss.465-473
THE LEADING CHARACTER OF THE KAZAK LITERATURE ABAY (IBRAHIM) KUNANBAYEV (1845-1904)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13701
Özet | Abstract | Tam Metin |

Didem KAYAHAN YÜKSEL  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ YAŞAYAN ÖĞRENCİLERE OKUMA YAZMA ÖĞRETİM SÜRECİNDE AİLELERDEN BEKLENTİLERİ ss.474-481
THE EXPECTATIONS OF CLASS TEACHERS FROM FAMILIES OF STUDENTS WITH LEARNING DISABILITY DURING THE PERIOD OF TIME WHEREAS THOSE STUDENTS LEARN HOW TO READ AND WRITE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13727
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan ECEOĞLU  
HZ. EBU BEKİR’İN HALİFE SEÇİMİNDE EVS VE HAZREÇ KABİLELERİNİN TUTUMU VE HİLAFETİ DÖNEMİNDE İDAREDEKİ ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.482-507
AN ANALYSIS OF THE ATTITUDE OF THE AWS AND KHAZRAJ TRIBES IN THE ELECTION OF THE CALIPHATE AND THEIR ROLE IN ADMINISTRATION DURING THE CALIPHATE OF ABU BAKR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13746
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi AKBABA  
SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ GALATA MEVLEVİHANESİ KOLEKSİYONU’NDA KAYITLI 200 NUMARALI ŞİİR MECMÛASI (71-140. VARAKLAR) ss.508-530
THE POEM JOURNAL REGISTERED WITH NUMBER 200 IN SULEYMANIYE LIBRARY GALATA MEVLEVIHANE COLLECTION (PAGE 71 TO 140)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13748
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehlika DAMLA  
MELİH CEVDET ANDAY’IN İSA’NIN GÜNCESİ ADLI ROMANINA SİSİFOS SÖYLENİ ETRAFINDA BİR BAKIŞ ss.531-541
A VIEW OF MELİH CEVDET ANDAY’S NOVEL NAMED İSA’NIN GÜNCESİ AROUND THE MYTH OF SISYPHUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13782
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri