Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


64 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMeral DEMİRYÜREK  
SAMİ BAYDAR VE EDEBİ ESERLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss.1-13
SAMI BAYDAR AND AN EVOLATION ON HIS LITERARY WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12975
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mümtaz KAYA - A. Şirin OKYAYUZ  
ÇEVİRMENLERİN GÖZÜNDEN ÇOCUK YAZINI: ÇEVİRİBİLİM SINIFLARINDA ÇOCUK YAZINI EĞİTİMİ VERİLİRKEN ÜZERİNDE DURULMASI GEREKEN KONULARIN KISA BİR TANITIMI ss.14-39
CHILDREN’S LITERATURE THROUGH TRANSLATORS’ LENSES: A SHORT DISCUSSION OF TOPICS TO BE INCLUDED IN THE TRAINING OF TRANSLATOR’S OF CHILDRENS LITERATURE IN THE TRANSLATION & INTERPRETATION CLASSROOM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13367
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veli ÜNSAL  
BAYBURT VE ÇEVRESİ İLK TUNÇ VE DEMİR ÇAĞI YERLEŞMELERİ ss.40-64
EARLY BRONZE AND IRON AGE SETTLEMENTS IN BAYBURT AND ENVIRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13132
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem KILIÇ  
AMERİKA’DA YETİŞKİNLERİ EĞİTİM ORTAMINA GERİ DÖNDÜREN SEBEPLER NELERDİR? ss.65-80
WHAT ARE THE REASONS FOR RETURNING ADULTS TO EDUCATION IN AMERICA?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13220
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabit DOKUYAN  
EĞİTİM, DEVLETÇİLİK VE PARTİ PROJESİ OLARAK HALKEVİ VE HALKODALARI ss.81-95
COMMUNITY HOUSE AND COMMUNITY ROOMS IN THE PROJECT OF PARTY, STATISM AND EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13245
Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış KILINÇ - Engin KILIÇATAN  
‘KIŞ UYKUSU’ FİLMİNİN POLİTİK ELEŞTİRİSİ ss.96-118
POLITICAL CRITICISM OF THE FİLM, ‘WINTER SLEEP’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13372
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin COŞKUN  
KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ’NİN (KTFD) İLANINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN (KKTC) KURULUŞUNA KADAR OLAN SÜREÇTE KIBRIS SORUNU (1975-1983 ss.119-143
THE CYPRUS ISSUE BETWEEN THE PERIOD OF DECLARATION OF THE TURKISH FEDERATED STATE OF CYPRUS (TFSC) AND THE ESTABLISHMENT OF THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) (1975-1983)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12702
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin DEMİR - Tunay KARAKÖK  
EINIGE FESTSTELLUNGEN ÜBER DIE BILDUNG UND AUSBILDUNG IN DEN TARIQAS ss.144-160
SOME FINDINGS ON THE TARIQAS EDUCATION AND TEACHING ACTIVITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12735
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Hakkı AYDOĞDU - Fikret KAYA - Mehmet Emre EREN - Hatice PARLAKÇI DOĞAN  
ORGANİK ÜRÜN TÜKETİM NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ŞANLIURFA ÖRNEKLEMESİ ss.161-170
A RESEARCH ON THE REASONS OF ORGANIC PRODUCT CONSUMPTION: ŞANLIURFA SAMPLING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12764
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsüm VEZİR OĞUZ  
TÜKETİCİLERİN ÇEVRE BİLİNÇLERİNİN ÇEVREYE DOST ÜRÜNLER SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ ss.171-182
THE IMPACT OF CONSUMER’S ENVIRONMENT AWARENESS ON ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTS PURCHASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13069
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga KABAŞ  
ALFRED MARSHALL’IN NEOKLASİK İKTİSAT DÜŞÜNCESİNİN SOSYAL ÖZELLİKLERİ ss.183-192
SOCIAL CHARACTERISTICS OF ALFRED MARSHALL’S NEOCLASSICAL ECONOMICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13082
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim YILDIRIM - Önder ŞENSOY  
BİLİM ŞENLİKLERİNİN ORTAOKUL 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİME YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNE ETKİSİ ss.193-213
THE EFFECT OF SCIENCE FAIRS ON THE 6th GRADE STUDENTS’ ATTITUDE LEVELS TOWARDS SCIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13089
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin PİŞTAV AKMEŞE  
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA DEVAM EDEN ENGELLİ ÖĞRENCİLER İLE ENGELLİ PERSONELİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ ss.214-232
EXAMINATION THE OPINIONS OF THE INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION OF DISABLED UNIVERSITY STUDENTS AND DISABLED PERSONNEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13198
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Emre GÖKTÜRK - H. Serdar YALÇINKAYA AFFECT OF POLITICAL INSTABILITY IN BELGIUM BETWEEN 2006-2012 ON FINANCIAL MARKETS  
AFFECT OF POLITICAL INSTABILITY IN BELGIUM BETWEEN 2006-2012 ON FINANCIAL MARKETS ss.233-246
2006-20012 YILLARI ARASINDA BELÇİKA’ DA ORTAYA ÇIKAN POLİTİK İSTIKRARSIZLIĞIN MALİ PİYASALARI ÜZERINE ETKISI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13210
Özet | Abstract | Tam Metin |

Atilla Cengiz KILIÇ  
TURİZM VE KÜLTÜREL OBJE TASARIM İLİŞKİSİ ss.247-254
THE RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM AND CULTURAL OBJECT DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13293
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zuhal AKBELEN - Zehra Berna AYDIN - Orhan POLAT  
TÜRKİYE’DE VERGİ AFLARININ VERGİ GELİRLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ ss.255-270
THE EFFECTS OF TAX AMNESTIES ON TAX REVENUES IN TUR-KEY: AN EMPIRICAL ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13297
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nedim DİKMEN - Mehmet Akif HAŞILOĞLU - Alper KAYABAŞI  
ÖĞRENCİLERİN ÇİÇEĞİN KISIMLARI KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI: 6. SINIF ÖRNEĞİ ss.271-280
RESEARCH ON THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF STUDENTS REGARDING THE SECTIONS OF THE FLOWER: 6TH GRADE CASE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13359
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar BEDİRHAN  
SELÇUKLU TARİHÇİLİĞİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME ss.281-304
AN EVALUATION ON THE GENERAL SELJUK HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13362
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma KÖYBAŞI - Celal Teyyar UĞURLU - Eyüp Can YAZICI - Gökhan İBİCEK  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜLAKAT UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI ss.305-316
VİEWS OF PROSPECTİVE TEACHERS ABOUT INTERVIEW APPLICATION: A CASE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12746
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU  
ABD’NİN OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ FAALİYETLERİ ss.317-337
ACTIVITIES OF USA IN THE OTTOMAN EMPIRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13308
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ender SEVİNÇ  
NANOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ ss.338-354
NANOTECHNOLOGY INNOVATION SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13325
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihal DURMUŞ  
KURZER ABRISS DER TÜRKISCHEN GRAMMATIK UNTER TYPOLOGISCHER PERSPEKTIVE ss.355-372
SHORT OUTLINE OF TURKISH GRAMMAR UNDER TYPOLOGICAL PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13340
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem YILDIRIM  
REFİK KORALTAN’IN BURSA VALİLİĞİ GÖREVİNDE ZİRAAT ALANINDAKİ İCRAATLERİ (1939-1942) ss.373-390
THE ACTİVİTİES OF REFİK KORALTAN İN THE FİELD OF AGRİCULTURE AS THE BURSA MAYOR (1939-1942)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13354
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mohammed BAKER Mohammed AL-ABBAS  
CONTEMPORARY MULTICULTURALISM INTO GLOBAL ART ss.391-397
CONTEMPORARY MULTICULTURALISM INTO GLOBAL ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13415
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürhan ÖZPOLAT - Güney ÇEĞİN  
MICHEL FOUCAULT’NUN YÖNTEM ARAYIŞINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ ss.398-411
A CRITICAL OVERVIEW OF MICHEL FOUCAULT’S SEARCH FOR METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13186
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necip Fazıl ŞENARSLAN  
MAHMUD B. MUHAMMED B. EL-HASAN EL-EZHERÎ ES-SARAYÎ ED-DERBENDÎ’NİN BUGYETÜ’L-MERÂM GÂYETÜ’L-GARÂM ŞERHİ: KAVS-NÂME ss.412-426
THE BUGYETÜ’L-MERÂM GÂYETÜ’L-GARÂM INTERPRETATION OF MAHMUD B. MUHAMMED B. EL-HASAN EL-EZHERÎ ES-SARAYÎ ED-DERBENDÎ: KAVS-NÂME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13218
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat SARI  
GÜNÜMÜZ SOSYAL HAREKETLERİ İLE ESKİ SOSYAL HAREKETLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss.427-438
AN EVALUATION OF NOWADAYS SOCIAL MOVEMENTS AND OLD SOCIAL MOVEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13261
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman DENKTAŞ  
HEIDEGGER VE FOUCAULT’DA KENDİLİK NOSYONU ss.439-452
THE NOTION OF SELF IN HEIDEGGER AND FOUCAULT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13269
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ALATAŞ - İsa KILIÇ  
ÖZET TABLOLAR İLE BOBİ FRS VE TMS/TFRS ARASINDAKİ FARKLARIN KARŞILAŞTIRILMASI ss.453-478
COMPARISON OF THE DIFFERENCES BETWEEN BOBI FRS AND TAS/TFRS USING TABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13273
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZCANLI - Ali ÖZÇAĞLAR - Nuretin ÖZGEN - Sedat BANEK  
DİYARBAKIR ŞEHRİNİN ALANSAL GELİŞİMİ ve TARIM ARAZİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ss.479-506
THE EFFECT OF THE SPATIAL GROWTH OF DİYARBAKIR CITY AREA ON AGRICULTURAL LAND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13294
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadriye TÖRE ÖZSEL  
MİLİTARİST SÖYLEM VE ÖTEKİ: BLACK MİRROR DİZİSİ ‘MEN AGAİNST FİRE’ BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ ss.507-518
MILITARIST DISCOURSE AND THE OTHER: THE SAMPLE OF THE ‘MEN AGAINST FIRE’ EPISODE OF THE TV SERIES “BLACK MIRROR”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13305
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif Merve ALPAK - Tuğba DÜZENLİ - Emine TARAKCI EREN  
KENT KİMLİĞİ VE KULLANICILARIN BAĞLILIK DUYGUSU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TRABZON KENTİ ÖRNEĞİ ss.519-528
URBAN IDENTITY AND THE INFLUENCE OF USERS ON THE PLACE ATTACHMENT: TRABZON CITY SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13395
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevcan BEŞİKCİ - Gökhan TEKİN  
YEREL SEÇİMLERDE ADAYLARIN WEB SİTESİ KULLANIMI ss.529-547
USING CANDIDATES'S WEB SITE IN LOCAL ELECTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13349
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet YENER - Hilmi ERTEN  
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (TEOG) HAKKINDAKİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ ss.548-561
EXAMİNİNG THE ATTİTUES OF SCİENCE TEACHERS ABOUT TRANSİTİON FROM PRİMARY TO SECONDARY EDUCATİON (TEOG) EXAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12761
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuh Mehmet BÜYÜKSİVASLIOĞLU - Doğan DOĞAN - Vlada PISHCHIK  
ANTRENÖRLERİN İŞ STRESİ DÜZEYİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE ANALİZİ ss.562-568
THE ANALYSIS OF THE TRAINERS’ JOB STRESS LEVEL ACCORDING TO SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13147
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamzegül ÇÜRÜK  
ŞAMANİZMDEN GELEN BİR GELENEK: DELBEK ss.569-582
A TRADITION FROM SHAMANISM: DELBEK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13244
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir ÇOLAK - Lokman GÖZCÜ  
İKİ DİLLİ ORTAMLARDA ANADİLİN EĞİTİM VE ÖĞRETİME KATKISI: AVUSTURYA ÖRNEĞİ ss.583-618
THE CONTRIBUTION OF EDUCATION AND TEACHING IN MOTHER TONGUE EDUCATION IN BILINGUAL SETTINGS: AUSTRIA EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13346
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağlar BAYKAL - Fatma Ayfer TANRIVERDİ - Aytekin ALBUZ  
GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ VİYOLA DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK TASLAK ÖNERİSİ ss.619-635
A DRAFT SUGGESTION ON THE DETERMINATION OF SUBJECT-SPECIFIC COMPETENCE OF INSTRUMENT TRAINING-VIOLA LESSON TEACHERS IN THE FINE ART HIGH SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13351
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan GÜNEŞ - Ümit GEDİK - Yeşim ALİEFENDOĞLU  
KENTSEL DÖNÜŞÜM KARARI ALINMASINDA YAPI HASARLARININ ETKİSİ: ANKARA ÖRNEĞİ ss.636-650
THE IMPACT OF STRUCTURAL DAMAGE IN URBAN TRANSFORMATION DECISION MAKING: THE ANKARA EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13360
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatima Mahmoud MOHAMMAD AL-TAWALBEH Mohammed Baker Mohammed Al-Abbas  
THE ARTISTIC INFLUENCES OF THE PERSIAN ARCHITECTURE ss.651-658

Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13434
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri