Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


63 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMelike GÖKCAN  
GILGAMIŞ DESTANI VE İSKENDERNÂME’DEN HAREKETLE ÖLÜMSÜZLÜK EKSENİNDE İNSANIN ANLAM ARAYIŞI ss.1-14
THE SEARCH of MEANING WITHIN THE FRAMEWORK OF IMMORTALITY BASED ON GILGAMIŞ AND İSKENDERNÂME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13298
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk ALTUNÇ - Abdulmecit YILDIRIM  
YOLSUZLUĞUN EKONOMİK BÜYÜMEYİ ETKİLEME KANALLARI: ÜLKELER ARASI BİR ÇALIŞMA ss.15-27
THE CHANNELS THROUGH WHICH CORRUPTION AFFECT ECONOMIC GROWTH: A CROSS-COUNTRY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13311
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KURT - Ajda Mesude TÜRE - M. Akif HAŞILOĞLU  
7E ÖĞRENME MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISI VE TUTUMLARINA ETKİSİ: ATOMUN YAPISI KONUSUNDA ÖRNEK BİR ÇALIŞMA ss.28-52
THE EFFECT OF THE 7E LEARNING METHOD IMPLEMENTED IN THE SUBJECT OF THE STRUCTURE OF ATOM ON THE ACADEMIC ACHIEVEMENT AND ATTITUDE OF STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13327
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kaya YILDIZ - Ünal GÖZÜDOK - Süleyman ASLAN - Oğuz UĞURLU - Ferda NALBANT - Ali Efe ÇINAR  
ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK YARATICILIK VE YENİLİK ALGILARI ss.53-76
STUDENTS’ PERCEPTIONS ON ENTREPRENEURSHIP CREATIVITY AND INNOVATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13334
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih ÖZEK - Marija ĐINĐIĆ  
YENİ TÜRKÇE-SIRPÇA SÖZLÜK'TEKİ AĞIZ SÖZCÜKLERİ ÜZERİNE ss.77-83
ON THE DIALECTICAL WORDS FROM NEW TURKİSH-SERBİAN DİCTİONARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13345
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serhat ÇOBAN  
YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE ÖĞRENME: KİTLESEL AÇIK ÇEVRİMİÇİ DERS MODELLERİ ss.84-94
LEARNING WİTH NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES: MASSIVE OPEN ONLINE COURSE MODELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13212
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem YAVUZ  
1960 DARBESİ SONRASI BASINDA ALGI YÖNETİMİ VE PROPAGANDA (CUMHURİYET-HÜRRİYET-MİLLİYET GAZETELERİ ÖRNEĞİ) ss.95-119
PERCEPTION MANAGEMENT AND PROPAGANDA IN THE PRESS AFTER THE 1960 MILITARY COUP (THE CASE OF CUMHURIYET-HURRIYET-MILLIYET NEWSPAPERS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13228
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk DEMİRKOL - Hatice PARMAKSIZ  
ÜNİVERSİTELERDE TEKNOLOJİK DERS MATERYAL KULLANIMININ MUHASEBE GRUBU DERSLERE ETKİSİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ss.120-133
EFFECT OF TECHNOLOGICAL COURSE MATERIAL USAGE ON ACCOUNTING GROUP LESSONS AT UNIVERSITIES: A RESEARCH ON THE STUDENTS OF THE HARRAN UNIVERSITIY FACULTY OF ECONOMICS ADMINISTRATIVE SCIENCES AND INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13241
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf ACAR - Aysu ALTAŞ  
AKSARAY İLİ TURİZMİNİN GELİŞİMİNE YÖNELİK YENİ BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: SICAK HAVA BALON TURİZMİ ss.134-138
NEW SOLUTION SUGGESTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF AKSARAY TOURISM: HOT AIR BALLOON TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13249
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tamer TEMEL  
SAHİBİNİN SESİ” OYUNUNUN ÇOK SESLİ KURGUSUNA YAPISÖKÜMCÜ BİR OKUMA ss.139-144
A RECONSTRUCTIONAL ANALYSİS ON POLYPHONİC STRUCTUREOF THE PLAY "SAHİBİNİN SESİ" BY SEVİM BURAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13265
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur AYKAÇ - Hüseyin AKSOY  
TÜRK EDEBİYATINDA “YAZAN BİR KADIN” OLMAK ss.145-154
BEING “A WRITING WOMAN” IN TURKISH LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13268
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevtap GÜNAY KÖPRÜLÜ  
KOMEDİ FİLMLERİ ÇEVİRİ SORUNSALI ss.155-166
TRANSLATION PROBLEM OF COMEDY MOVIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13270
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mikail TEL - Ercan GÜR - Mehmet TURAN  
AMATÖR FUTBOLCULARIN BİLGİSAYAR – İNTERNET ve PLAYSTATİON OYUNLARI KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ss.167-183
THE VIEW OF AMATEUR FOOTBALL PLAYERS REGARDING THE USE OF COMPUTERS, INTERNET AND PLAYSTATION GAMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13279
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bircan ULAŞ KADIOĞLU  
ARTAN GIDA HİPERSENSİTİVİTESİ SIKLIĞININ EPİDEMİYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ss.184-192
EPIDEMIOLOGICAL EVALUATION OF INCREASED FOOD HYPERSENSITIVITY PREVALANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13282
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mürşet ÇAKMAK - Faysal ÖZDAŞ - Ömer Murat ÖTER  
ORTAOKUL ÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ DEĞERLERİN KAZANDIRILMA DÜZEYİNİN İNCELENMESİ ss.193-206
EXAMINING THE LEVEL OF VALUES BROUGHT IN SECONDARY SCHOOL CURRICULA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13284
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülden Filiz ÖNAL  
FLÜT EĞİTİMİNDE KULLANILAN GİUSEPPE GARİBOLDİ TWENTY STUDIES OP.132 ETÜT KİTABININ İNCELENMESİ ss.207-214
THE RESEARCH OF GIUSEPPE GARIBOLDI TWENTY STUDIES OP.132 ETUDE BOOK USED IN FLUTE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13291
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadettin GÜLTEKİN  
REKABET GÜCÜ AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN ORGANİK TARIM POTANSİYELİ ss.215-229
THE ORGANIC AGRICULTURAL POTENTIAL OF TURKEY FROM THE VIEWPOINT OF COMPETITION POWER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13309
Özet | Abstract | Tam Metin |

Firdevs KOÇ  
TÜRKİYE’DE STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE HESAP VEREBİLİRLİK MEKANİZMASI ss.230-244
ACCOUNTABILITY MECHANISM WITHIN THE FRAMEWORK OF STRATEGIC MANAGEMENT IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13312
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih ÖZDEMİR  
İSTANBUL’DA BİR GÖÇEBE YA DA CEMAL SÜREYA’NIN İSTANBUL’U ss.245-251
A NOMAD in ISTANBUL or CEMAL SÜREYA'S ISTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13313
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mert ÖKSÜZ  
27 MAYIS’IN MİZAH BASININDAKİ YANSIMALARI ss.252-269
REFLECTIONS OF 27 MAY IN HUMOR MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13314
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz ÇELİK - Raziye ÇATAL  
KÜLTÜR PARK, MERAM DERE VE EVLİYA ÇELEBİ PARKI’NDA KİŞİSEL MEKAN ALGISI ss.270-299
PERSONAL SPACE PERCEPTION OF KÜLTÜR PARK, MERAM DERE AND EVLİYA ÇELEBİ PARK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13316
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Sena TÜRKO - Berrak YELLİCE  
İHRACAT YAPMAK YA DA YAPMAMAK... İHRACAT KARARINDA BELİRSİZLİĞE TOLERANS: BURSA'DA TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE BİR UYGULAMA ss.300-314
TO EXPORT OR NOT TO EXPORT... TOLERANCE OF AMBIGUITY IN EXPORT DECISION: A SURVEY IN TEXTILE INDUSTRY IN BURSA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13319
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur AY  
YAPISALCI YAKLAŞIMLA BİR ANLATI ÇÖZÜMLEME ÖRNEĞİ: METİN HAKVERDİOĞLU’NUN “GÜL KOKULU MEVLÂNÂ (ŞİRVÂNÎ)” ADLI ROMANINDA DİZİ-DİZİM İLİŞKİSİ ve ESTETİK YAPI ss.315-335
AN EXAMPLE OF A NARRATIVE ANALYSIS WITH A STRUCTURALİST APPROACH: THE SEQUENCE-SYSTEM RELATION AND THE AESTHETİC STRUCTURE IN METİN HAKVERDİOĞLU'S “ROSE FRAGRANT MEVLÂNÂ (ŞİRVANİ) " NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13320
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferda ZAMBAK  
“DEMİRYOLU HİKÂYECİLERİ-BİR RÜYA”YI YENİDEN GÖRMEK ss.336-344
“DEMİRYOLU HİKÂYECİLERİ-BİR RÜYA” : RE-VISITING “A DREAM”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13322
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyda ERASLAN  
TÜRKÇE’DEN İNGİLİZCE’YE SİMÜLTANE ÇEVİRİDE FİİL TAHMİNİ ss.345-353
VERB ANTICIPATION IN TURKISH-ENGLISH SIMULTANEOUS INTERPRETING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13335
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin POLAT  
İLKOKUL 1. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ OKULUMUZDA HAYAT ÜNİTESİ KAZANIMLARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİNE İLİŞKİN EBEVEYN GÖRÜŞLERİ ss.354-368
PARENTS’ OPINIONS ABOUT EFFECTUATION LEVEL OF LIFE IN OUR SCHOOL UNIT GAININGS OF LIFE SCIENCES LESSON IN FIRST CLASS OF PRIMARY SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13336
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Haydar SOYSÜREN - Necip YILDIZ  
SOVYET KARŞITLIĞI İLE ALMAN SEMPATİSİ ARASINDA AZERBAYCAN MİLLİYETÇİLİĞİNİN BİR TEMSİLCİSİ OLARAK KURTULUŞ DERGİSİ (1934-1939) ss.369-389
BETWEEN SOVIET ANTAGONISM AND GERMAN SYMPHATY KURTULUŞ MAGAZINE (1934-1939) AS A REPRESENTATIVE OF AZARBAIJAN NATIONALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13337
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz YAŞAR  
SAKIZ'DAKİ YUNAN AYAKLANMASININ TANIĞI OLAN BİR ESER: ZUHÛR-I FÎTNE-İ RUM ss.390-404
A MANUSCRIPT WITNESSED THE GREEK REBELLION IN CHIOS: ZUHÛR-I FÎTNE-İ RUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13251
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇAYA  
HASTALIĞA ANANEVÎ ÇÂRE ARAYIŞI ss.405-422
TRADITIONAL QUEST FOR REMEDIES AGAINST DISEASES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13278
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Emrah TAYYAR  
ESNEK KUR REJİMİNDE POLİTİK DÖVİZ KURU DALGALANMALARININ VARLIĞI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ss.423-442
ON THE EXISTENCE POLITICAL EXCHANGE RATE FLUCTUATIONS IN THE FLEXIBLE EXCHANGE RATE REGIMES: A CASE OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13296
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KATAR  
ANTİK ROMA’DA TANRI İNANCININ GELİŞMESİ ss.443-451
THE DEVELOPMENT OF GOD FAITH IS ANCIENT ROME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13315
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba KURTULUŞ  
OSMANLI SARAY KADINININ KÖKLERİ ORTA ASYA’YA DAYANAN BAŞ GİYİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME VE YENİ TESPİTLER ss.452-469
AN EVALUATION AND NEW DETERMINATIONS ON THE HEADDRESSES OF OTTOMAN PALACE WOMEN WHICH HAVE THEIR ORIGINS IN CENTRAL ASIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13331
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar Cem SEDİROĞLU  
BALKAN SAVAŞLARI ARİFESİNDE ORDUNUN SİYASETLE İŞTİGALİ VE POLİTİZASYONUNUN BALKAN SAVAŞLARININ SONUCUNA OLAN ETKİSİ ss.470-490
ON THE EVE OF THE BALKAN WARS, ENGAGING IN POLICY OF AN ARMY AND EFFECTS OF THIS ARMY POLITICIZATION ON THE RESULT OF BALKAN WARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13338
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nusret YILMAZ  
SELİM İLERİ’NİN “BODRUM DÖRTLEMESİ”NDE BUNALIM EDEBİYATININ İZLERİ ss.491-503
THE TRACES OF DEPRESSION LITERATURE ON ‘BODRUM DÖRTLEMESİ’ BY SELİM İLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13344
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar NERSE  
KIRSAL KENTSEL İLİŞKİLERDE DEĞİŞİM: YENİ TANIMLAMALAR VE KAVRAM OKUMAYA YÖNELİK BİR ANALİZ ss.504-525
CHANGING IN RURAL URBAN RELATIONS: AN ANALYSIS FOR NEW DEFINITIONS, TERMS AND CONCEPT READING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13123
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Ertan ERTÜRK - Mehmet UÇAR - Mehmet Nuri YILDIRIM - Abdurrahman KARAMAN - Sabır ERTEKİN  
ÖĞRENCİLERİN ÇEVRE DUYARLILIĞININ EKO-GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ ss.526-538
THE IMPACT of ENVIRONMENTAL SENSITIVITY of STUDENTS on ECO-ENTREPRENEURIAL TENDENCIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13156
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem ORAKÇI  
RODOS MÜSLÜMANLARININ SESİ: SELAM GAZETESİ (1926-1936) ss.539-564
THE VOICE OF RHODES MUSLIMS: SELAM NEWSPAPER (1926-1936)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13180
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf ATASEVEN  
HRİSTİYANLIKTAN MÜSLÜMANLIĞA AKSEDEN BİR AZİZİN SERENCÂMI: “ḤİKĀYET-İ CERCĪS PEYĠAMBER” ss.565-576
A FORMER CHRISTIAN SAINT’S JOURNEY WHO CONVERTED TO ISLAM: “HİKÂYET-İ CERCÎS PEYGAMBER”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13229
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe MEYDANOĞLU  
DİLCİLERİN İLLET ALGILARINA DAİR ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM ss.577-589
A CRITICAL APPROACH IN CONSIDERANCE WITH THE CAUSE COMPREHENSION OF LINGUISTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13260
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TAN - Merve Sefa DEMİR - PELİN Budak - Murat SARI  
MİLLİYETÇİLİK VE KÜRESELLEŞME TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA ULUS-DEVLET ss.590-600
NATIONALITY IN THE CONTEXT OF NATIONALISM AND GLOBALIZATION DISCUSSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13280
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saibe Özlem KAYA - Berna ÖZKUT  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ ss.601-614
A SURVEY OF THE VIEWS OF EARLY SCHOOL TEACHERS ON MUSIC EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13286
Özet | Abstract | Tam Metin |

Başaran Doğu GİTAL  
YAPILCAN KÖYÜ HIDIRLIK TÜRBESİNDEKİ EL TASVİRLERİ ss.615-634
HAND DEPICTIONS OF YAPILCAN VILLAGE HIDIRLIK TOMB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13287
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Betül GÖKARSLAN - M. Rafet KISTIR - Hilal TUNCER  
BİR ENDÜSTRİ MİRASININ KORUNARAK YAŞATILMASI VE YENİ İŞLEVİ: ISPARTA - YALVAÇ TARİHİ DERİ FABRİKASI ss.635-653
CONSERVATION OF AN INDUSTRIAL HERITAGE AND ADAPTIVE REUSE: ISPARTA - YALVAÇ HISTORIC LEATHER FACTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13295
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice ÇINAR - M.Kübra MÜEZZİNOLU - Mine SUNGUR  
TASARIM EĞİTİMİNDE FORM YARATMA SÜRECİNE BİR ÖRNEK: BİYOMİMESİS ss.654-664
A SAMPLE FOR CREATING FORM IN DESIGN EDUCATION: BIOMIMESIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13302
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan FURTUN - Demet SANCI UZUN  
İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ ATASÖZLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİK ÖNERİLERİ ss.665-684
EVALUATION OF PRIMARY SCHOOL TURKISH COURSE BOOKS IN TERMS OF PROVERBS AND ACTIVITY SUGGESTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13303
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze ÜNVER - Özlem ÖRSAL  
SANAL GERÇEKLİK UYGULAMASI OYUNLARININ SAĞLIK BAKIM UYGULAMALARINDA KULLANIMI: SİSTEMATİK DERLEME ss.685-694
USE OF VIRTUAL REALITY GAMES IN HEALTH CARE: SYSTEMATIC REVIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13307
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aytuğ MERMER  
YENİ BİLİM PARADİGMASI ve KAOS TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN HALKLA İLİŞKİLER ss.695-705
PUBLIC RELATIONS from THE PERSPECTIVE of NEW SCIENCE PARADIGM and THE CHAOS THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13324
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu CELAYİR  
İÇ DENETİMİN DEĞİŞEN ROLÜ VE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ KAPSAMINDA İÇ DENETİM ss.706-722
INTERNAL AUDIT’S CHANGING ROLE AND INTERNAL AUDIT AS PART OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13329
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk KAYGUSUZ - Veyis Naci TANIŞ  
KALİTE MALİYETLERİNİN PAF MODELİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMEİ VE BİR MEDİKAL PARÇA ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA ss.723-740
AN ANALYSIS OF QUALITY COSTS WITHIN THE CONTEXT OF PAF MODEL AND AN APPLICATION IN A MEDICAL PARTS PRODUCTION COMPANY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13332
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şakır DENİZ  
İBN EBÎ Zİ’B’İN RİVAYETLERİNİN SONRAKİ KAYNAKLARA ULAŞMASI ss.741-765
TRANSMISSION OF IBN ABU ZI'B’S NARRATIONS TO LATER SOURCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13227
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysel KAMAL - İlyas ÜSTÜNYER  
AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE RUS OLGUSUNUN ANLAM EVRENİ ss.766-777
THE SEMANTIC “COSMOS” OF THE PHENOMENON OF RUSSIAN IN AHMET HAMDI TANPINAR WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13277
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GÜL  
ÜÇÜNCÜ DÜNYA BAĞLAMINDA SUDAN’IN GÜVENLİK SORUNU ss.778-784
SECURITY ISSUE OF SUDAN IN RELATION WITH THE THIRD WORLD SECURITY APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13290
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice BAYANA  
İ.S. ŞMELYOV’UN ‘HAC’(BOGOMOLYE) ADLI ESERİNDE KUTSAL ÜÇLÜ SERGİ MANASTIR (Svyato Troitse Sergieva Lavra) ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN ‘MANASTIR’ KAVRAMINA BAKIŞI ss.785-792
“MONASTERY” CONCEPT CONTENT USING THE HOLY TRINITY-SAINT SERGIUS LAVRA IN THE WORK OF I.S. SHMELEV PILGRIMAGE AS AN EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13318
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevsim Çağla CENGİZ - Yeliz YEŞİL  
TÜRKİYE’DE KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMAYA YÖNELİK İŞKUR’UN SON YILLARDA YAPTIĞI ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ ss.793-805
ANALYZING TURKISH EMPLOYMENT ORGANIZATION’S (İŞKUR) EFFORTS FOR INCREASING WOMEN'S EMPLOYMENT IN TURKEY IN THE RECENT YEARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13061
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri