Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


50 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNecdet AYSAL  
OSMANLI DONANMA CEMİYETİ’NİN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ ss.1-23
FOUNDATION OF THE OTTOMAN NAVY SOCIETY OPERATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeliha Nilüfer NAHYA  
TOPLUMSAL CİNSİYET VE BESLENME: TOPLUMUN SOFRASINDA KADINLIKLAR VE ERKEKLİKLER ss.24-36
GENDER AND NUTRITION: FEMININITIES AND MASCULINITIES ON THE TABLE OF SOCIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12483
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Hakan HANÇER - Hande MİŞE  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİBER ZORBALIK-MAĞDURİYET DURUMLARI VE YORDAYICILARININ İNCELENMESİ ss.37-50
CYBER BULLYING – VICTIMIZATION EXPERIENCES OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES AND REVIEW OF PREDICTORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12545
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet AK  
YÖRÜKLERDE HALK BAYTARLIĞI ss.51-60
PUBLIC VETERINARY IN THE YORUKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12560
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mikail TEL - Handan TİRYAKİ - Esma BOZ  
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ ss.61-73
RESEARCH FOR READING HABITS OF THE STUDENTS IN FACULTY OF SPORTS SCIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12415
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun OY  
BANAZ’DA BİR TUNÇ ÇAĞI YERLEŞİMİ: AYVACIK HÖYÜK ss.74-93
A BRONZE AGE SETTLEMENT AT BANAZ: AYVACIK MOUND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12424
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin ŞEN  
EŞDEĞER VIII : CARL ANDRE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss.94-100
EQUIVALENT VIII : AN ASSESMENT ON CARL ANDRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12433
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan KUMRAL - Abdurrahman ŞAHİN - Dilşah GÖRGÜLÜ  
ÖĞRETMENLİK KUTSAL BİR MESLEK MİDİR? ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALGILARINA DÖNÜK BİR DİYALEKTİK ss.101-118
IS TEACHING A SACRED PROFESSION? A DIALECTIC REGARDING PRESERVICE TEACHERS’ PERCEPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12476
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet DALKILIÇ - Hüdaverdi MAMAK - Murat ATASOY - Mihriay MUSA  
YAPAY SİNİR AĞLARI İLE SUALTI SPORLARI, SU TOPU VE YÜZME ALANLARINDA LİSANSLI SPORCU SAYILARININ TAHMİNİ ss.119-125
FORECAST OF LICENSED NUMBER OF LIVING SPORTS IN WATER TROPHIES, WATER BALL AND SWIMMING AREAS BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12488
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar BEDİRHAN  
SELÇUKLU TÜRKİYE’SİNDE MOĞOL İSYANLARININ SEBEP VE SONUÇLARI ss.126-144
THE CAUSES AND RESULTS OF MONGOLIA REBELLİONS IN SELJUK TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12500
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba ŞAHİNOĞLU - Mahsa MORTAZAVİMOULOU  
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK, SOSYAL ve SİYASİ BELİRLEYİCİLERİ ss.145-164
ECONOMIC, SOCIAL AND POLITICAL DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12576
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şennur KAYA  
XIX. YÜZYILDA İSTANBUL’DA TUĞLA ÜRETİMİ VE ÇOBANÇEŞME TUĞLA FABRİKASI ss.165-188
BRICK PRODUCTION IN ISTANBUL IN THE 19TH CENTURY AND ÇOBANÇEŞME BRICK FACTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12422
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit DURU  
AKARSU YATAĞI VE YATAK GENİŞLİĞİNDE MEYDANA GELEN YANAL DEĞİṢİMLERİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: AṢAĞI SAKARYA NEHRİ ӦRNEĞİ, TÜRKİYE ss.189-201
ASSESSMENT OF LATERAL CHANNEL MIGRATION AND CHANNEL WIDTH PATTERN USING REMOTE SENSING AND GIS: A CASE STUDY - LOWER COURSE OF THE SAKARYA RIVER, TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12447
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru AK  
ÇEVİRİ YETİLERİ KAPSAMINDA İŞ SAHASININ BEKLENTİLERİ VE BU BAĞLAMDA ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN EĞİTİME GENEL BİR BAKIŞ ss.202-211
AN OVERIEW ABOUT TRANSLATION EDUCATION IN TURKEY AND EXPECTATIONS OF TRANSLATION SECTOR IN TERMS OF COMPETENCIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12460
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nursel GÜLCÜ  
CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA ANTALYA’DA KÖYCÜLÜK ÇALIŞMALARI VE TÜRK AKDENİZ’DE ÇIKAN YAZILAR ss.212-223
PEASANTRY STUDIES IN ANTALYA IN THE FIRST YEARS OF THE REPUBLIC AND WRITINGS IN THE TURK AKDENIZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12569
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf ATASEVEN  
MESÎHÎ DİVANI’NDA GÜNDELİK HAYAT TEZÂHÜRLERİ ss.224-236
DAILY LIFE APPEARENCE IN MESIHI'S DIVAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12568
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmet KAYA - Abidin DAĞLI - H. Fazlı ERGÜL  
ÖĞRETİMSEL MUHALEFET ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ss.237-251
ADAPTATION OF INSTRUCTIONAL DISSENT SCALE INTO TURKISH: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12428
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birgül AKDAĞ ÇİMEN - Canan AKSAKALLI  
İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN TÜRK ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE YETERLİLİĞİ VE CİNSİYETİNİN DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ KULLANIMINA ETKİSİ ss.252-264
THE INFLUENCE OF TURKISH EFL STUDENTS’ PERCEIVED PROFICIENCY LEVEL AND GENDER ON THE USE OF LANGUAGE LEARNING STRATEGIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12435
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur BEYAZ ÖZBEY  
BARAJ BÖLGESİNDE MEKÂNSAL DÖNÜŞÜMÜN SOSYOLOJİK İZLEKLERİ: BORÇKA-KARŞIKÖY ÖRNEĞİ ss.265-288
SOCIOLOGICAL TRAJECTORIES OF SPATIAL TRANSFORMATION IN THE DAM REGION: THE CASE OF BORÇKA-KARŞIKOY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12441
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem TURGUT - İsmail AĞIRBAŞ - Ece UĞURLUOĞLU ALDOĞAN  
TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARI VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ ss.289-299
RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH EXPENDITURE AND INFLATION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12475
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep YAMAÇ - Burhanettin ZENGİN  
ALTERNATİF TURİZM TÜRÜ OLARAK KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ: NARKÖY ss.300-312
AN EXAMPLE EVENT ANALYSIS ON THE EVALUATION OF RURAL TOURISM POTENTIAL IN THE SCOPE OF ALTERNATIVE TOURISM: NARKÖY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12477
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike GÜNGÖR - Özge ÖZ DÖM  
TÜRK GAZETELERİNDE SURİYELİ KADINLARININ GÖRÜNTÜLERİ: ÇERÇEVEDE SAKLANAN ÇİFTE YÜK ss.313-328
THE IMAGE OF SYRIAN WOMEN IN TURKISH NEWSPAPERS: DOUBLE BURDEN HIDDEN IN THE FRAME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12498
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kutbettin KUYUMCU - Melih GÜZEL  
TÜRKİYE'DEKİ GİTARİST BESTECİLERİN HALK MÜZİĞİ UYARLAMALARINDA ÇOKSESLENDİRME TEKNİKLERİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ ss.329-347
AN ANALYSIS ON APPROACHES ASSOCIATED WITH POLIFONY TEKNIQUES IN THE GUITARIST COMPOSERS ADAPTATION OF FOLK MUSIC IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12501
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem AKBUĞA - Murat ELİÖZ - Ahmet Zeki DEMİR  
ENGELLİ DOSTU İLLER SIRALAMASI ÇALIŞMASI ss.348-365
THE RESEARCH OF THE SEQUENCING OF DISABLED-FRIENDLY CITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12520
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neda ESLAMİ - Gholamreza KHOYNEJAD  
EVLİLİK UYUŞMAZLIKLARININ AZALTILMASINDA CİNSEL BECERİLERİN EĞİTİMİ'NİN ROLÜ, EŞLERİN SAMİMİYETİNİN VE UYUMUN GELİŞTİRİLMESİ ss.366-377
THE ROLE OF SEXUAL SKILLS TRAINING IN THE REDUCTION OF MARITAL CONFLICTS, IMPROVEMENT OF SPOUSAL INTIMACY AND COMPLIANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12029
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat VAROL  
ABDULAZİZ BEKİ’NİN DİWON CEBEXÇURİ ADLI ESERİNDE EDEBÎ SANATLAR ss.378-389
LITERARY ARTS IN THE WORK OF ABDULAZIZ BEKI CALLED DIWON CEBEXÇURI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12410
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zekeriya BOZTAŞ - Ömer Faruk TUTKUN  
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞU OLAN ANNE-BABALARIN YAŞAM DOYUMU DÜZEYİ ss.390-399
LIFE SATISFACTION LEVEL OF PARENTS WITH SPECIAL NEEDS CHILD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12452
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma ÇALİK ORHUN  
TÜRK-MACAR İLİŞKİLERİNDE KÖPRÜ BİR İSİM: SAMİ NABİ ÖZERDİM ss.400-411
A KEY NAME IN TURKISH-HUNGARIAN RELATIONS: SAMI NABI OZERDIM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12464
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Nail ŞENGÜL - Ünsal TAZEGÜL  
GENÇ FUTBOLCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE EGO VE GÖREV YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI ss.412-418
THE RESEARCH OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY CHARACTERISTICS AND EGO, TASK ORIENTATION OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12474
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevim TÜZÜN - İbrahim ERDOĞDU  
HARPUT SANCAĞI'NDA YAPILAN MÜLK SATIŞLARI ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER (1662-1663) ss.419-431
SOME EVALUATIONS ON THE PROPERTY SALES IN THE HARPUT SANJAK (1662-1663)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12489
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Fatih ALAGÖZ  
MELİH CEVDET ANDAY’IN ‘İSA’NIN GÜNCESİ’ ROMANINDA POSTMODERN İZLEKSEL KURGU ss.432-448
POSTMODERN THEMATIC CONSTRUCTION IN THE NOVEL ‘ISA’S DIARY’ BY MELIH CEVDET ANDAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12508
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayodele Abdullahı ZAKARIYYAH  
NİJERYA’DA ARAP DİLİ EĞİTİMİ SERANCAMI ss.449-470
ARABIC LANGUAGE EDUCATION IN NIGERIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12522
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit Hüseyin GİRGİN  
TÜRKİYE'DEKİ CANLI BOMBA SALDIRILARINI ULUSAL GAZETELER ÜZERİNDEN OKUMAK ss.471-516
ANALYZING THE SUICIDE BOMB ATTACKS IN TURKEY THROUGH THE NATIONAL NEWSPAPERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12543
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal KAKIŞIM  
TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKALARI AÇISINDAN TÜRK AKIMINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME ss.517-527
AN EVALUATION OF TURKISH STREAM IN TERMS OF TURKEY'S ENERGY POLICIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12586
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gözde İYİSON - Gönül ONUR SEZER  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ss.528-542
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS 'ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION AND ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS' COMPETENCIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12588
Özet | Abstract | Tam Metin |

Immanuel Kant Çeviren: Metin TOPUZ  
TEODİSE DÂHİLİNDEKİ BÜTÜN FELSEFİ DENEMELERİN BAŞARISIZLIĞI ÜZERİNE ss.543-553
ON THE MISCARRIAGE OF ALL PHILOSOPHICAL TRIALS IN THEODICY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12363
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deborah Lupton Çeviren: Meltem ÖZEL  
HAMİLELİK VE ERKEN ANNELİK HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN DİJİTAL MEDYANIN KULLANIMI VE ÖNEMİ: ODAK GRUP ÇALIŞMASI ss.554-568
THE USE AND VALUE OF DIGITAL MEDIA FOR INFORMATION ABOUT PREGNANCY AND EARLY MOTHERHOOD: A FOCUS GROUP STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12511
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat YORULMAZ - Mehmet ÖZKAN - Sibel BAYAR - Güler ALKAN  
MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA VERİLEN EĞİTİM HİZMETİNİN KALİTESİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARININ ROLÜNE İLİŞKİN BİR İNCELEME: YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ ss.569-580
THE ANALYSIS EDUCATIONQUALITY OF SERVICE IN VOCATIONAL SCHOOLS RELATED TO THE ROLE OF LECTURERS: THE CASE OF VOCATIONAL YALOVA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12451
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri