Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


45 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli AYATA  
KONFLIKTREGELUNG DURCH EUROPÄISIERUNG: DER FALL ZYPERN ss.1-12
SETTLEMENT OF THE CONFLICT THROUGH EUROPEANISATION: THE CASE CYPRUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12199
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkay BULUT - Özge ALGÜL  
BİÇİM-ODAKLI ÖĞRETİMDE ÖĞRENİCİ TERCİHLERİ: AYRIK VEYA BÜTÜNCÜL ss.13-26
LEARNER PREFERENCES OF FORM-FOCUSED INSTRUCTION: ISOLATED OR INTEGRATED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12218
Özet | Abstract | Tam Metin |

Enil AFŞAROĞLU EREN  
NİTELİKSEL GÖRÜŞME YÖNTEMİ İLE MEME KANSERİNE İLİŞKİN ANKSİYETE ÖLÇEĞİNİN ÖN ÇALIŞMASI ss.27-36
ESTABLISHMENT OF ANXIETY SCALE FOR BREAST CANCER BY QUALITATIVE INTERVIEW METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12081
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar ÇALIŞKAN GÜNEŞ  
TARİHTE BİLİNEN EN ESKİ SERAMİK SIRLARINDAN: KÜL SIRLARI ss.37-50
ONE OF THE EARLIEST CERAMIC GLAZES IN HISTORY: ASH GLAZES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12159
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bengü HIRLAK - Mustafa TAŞLIYAN - Bilge GÜLER  
İŞKOLİKLİK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.51-70
THE RELATIONSHIP BETWEEN WORKAHOLISM AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: A RESEARCH ON ACADEMICIANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12188
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut BEKCAN  
NÜKLEER KRİZ SÜRECİNDE RUSYA’NIN İRAN YANLISI TUTUMU ÜZERİNE ss.71-81
ON RUSSIA’S PRO-IRANIAN ATTITUDE IN THE NUCLEAR CRISIS PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12194
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze KESKİN  
GÜNÜMÜZDE ROMANTİK OLMAK MÜMKÜN MÜ? ss.82-92
IS IT POSSIBLE TO BE ROMANTIC IN THIS DAY?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12198
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan KANDEMİR  
DÜNYA ÜLKELERİNİN BEŞERİ KALKINMA BAĞLAMINDA YAKINSAMASI SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN PERFORMANSI ss.93-108
TURKEY'S PERFORMANCE IN THE PROCESS OF CONVERGENCE IN THE CONTEXT OF HUMAN DEVELOPMENT OF THE WORLD'S COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12206
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydoğan MEŞELİ  
ÇERMİK İLÇE MERKEZİNDE TERMAL TURİZM VE DİĞER ÇEKİCİLİKLER ss.109-127
THERMAL TOURISM AND OTHER ATTRACTIONS IN ÇERMİK DISTRICT CENTRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12209
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan ŞAHBUDAK - Basri DURMUŞ - Kübra Nur SOLMAZ - Hazel ALTUNAY - Emine BALTA - İlknur ÇULHA - Anıl Cahit OLGUNER  
KİMLİK BAĞLAMINDA POPÜLER MÜZİK: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİNDE ss.128-154
POPULAR MUSIC IN THE CONTEXT OF IDENTITY: IN THE PRESENCE OF CUMHURIYET UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12211
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ajda Aylin CAN - Okan YUNGUL  
MÜZİK EĞİTİMİ KURUMLARINDA ÇALGI EĞİTİMİ ALAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ ss.155-168
DETERMINING THE VIEWS OF GRADUATE STUDENTS, WHO RECEIVE INSTRUMENT EDUCATION AT MUSIC INSTITUTE, TOWARDS DISTANCE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12216
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet İLHAN - Ali ANTEPLİ  
ÖRGÜTLERDE SOSYAL SORUMLULUK OLGUSUNUN TÜKETİCİLERE ETKİSİ: ÇEVRE VE İNSAN FAKTÖRLERİNİN ELE ALINMASI ss.169-180
EFFECTS OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE ORGANIZATIONS CONSUMER EFFECTS: ENVIRONMENT AND HUMAN FACTORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12217
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülzar İSMAYİL  
ORTADOĞU’DA SON DÖNEM TÜRKİYE RUSYA İLİŞKİLERİ (SURİYE KRİZİ ÖRNEĞİNDE) ss.181-189
TURKISH RUSSIAN RELATIONS IN THE MIDDLE EAST ( IN THE CASE OF SYRIAN CRISIS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12228
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Ulvi ÖZDEMİR  
AMERİKAN EDEBİYATINDA SON ÖNCÜ: CHARLES BUKOWSKİ ss.190-199
LAST PIONEER IN AMERICAN LITERATURE: CHARLES BUKOWSKI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12245
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazan DÜZ  
CLAUDE MONET’İN “İZLENİM: GÜN DOĞUMU” ADLI YAPITININ A. J. GREIMAS’A GÖRE GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN ÇÖZÜMLENMESİ ss.200-212
AN ANALYSIS OF CLAUDE MONET’S “IMPRESSION: SOLEIL LEVANT” WITH RESPECT TO SEMIOLOGICAL METHOD OF A. J. GREIMAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12254
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif DENİZ - Burak DEMİR  
HEDONİK TÜKETİM KAVRAMI IŞIĞINDA GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ: İZMİR FOLKART TOWERS ÖRNEĞİ ss.213-239
INVESTIGATION OF MARKETING STRATEGIES IN THE REAL ESTATE SECTOR IN THE LIGHT OF HEDONIC CONSUMPTION CONCEPT: THE CASE OF İZMİR FOLKART TOWERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12264
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berceste Gülçin ÖZDEMİR  
SESSİZLİĞİN KADIN KARAKTERLERLE ANLATIDA KULLANIMI VAROLMAYA ÇALIŞAN SESSİZ BEDENLER ss.240-254
USAGE OF SILENCE IN NARRATIVES WITH WOMEN CHARACTERS: STRUGGLE FOR EXISTENCE OF SILENCE BODIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12157
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan MARANGOZ - Harun MUSLU - Ömer KARATUTLU  
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞ KOLLARINDA İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ ss.255-261
DANGEROUS AND VERY DANGEROUS BUSINESS IMPORTANCE OF FIRST AID EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12177
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice MERTOĞLU - Ayla GÜRDAL  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM METOT-TEKNİKLERİ İLE İLGİLİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM UYGULAMALARI ss.262-278
SCIENCE TEACHERS’ SELF EVALUATIONS ABOUT THE USE OF INSTRUCTIONAL METHODS AND TECHNIQUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12184
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aytül KAPLAN - Fatma Nur BEDİR  
ANTİK ÇAĞDA KILIKIA PEDIAS’TA (ÇUKUROVA) ÜRETİM VE ÜRETİM MOTİFLERİNİN YÖNLENDİRDİĞİ SOSYOLOJİK VE KÜLTÜREL GELİŞİM ss.279-292
THE SOCIOLOGICAL AND CULTURAL DEVELOPMENT OF THE PRODUCTION AND PRODUCTION MOTIVES IN THE ANCIENT AGE OF CILICIA AND PROGRESSION (CUKUROVA)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12201
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal DEMİR - Ayşegül ÖZDEMİR - Fikriye KARA - Tülay YETER ÖZKAN  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM VE UYUM SÜRECİNDE KULLANILAN TİYATRO ÇALIŞMALARI ss.293-301
THEATER STUDIES USED IN THE LEARNING AND ADAPTATION PROCESS OF STUDENTS WHO ARE LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12223
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat AYTAS - Aytekin CAN  
VAROLUŞUN TRAJEDYASI: "SEN AYDINLATIRSIN GECEYİ" FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ ss.302-312
TRAGEDY OF EXISTENCE: SEMIOTIC ANALYSIS OF THE FILM "SEN AYDINLATIRSIN GECEYI"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12244
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet HAŞİMİ  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ ORTA ANADOLU AĞIZLARINDA ŞİMDİKİ ZAMAN EKLERİ ss.313-328
THE PRESENT CONTINUOUS TENSE SUFFIXES IN THE TURKEYTURKISH CENTRAL ANATOLIAN DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12258
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali ÇELİK - Salman ÖZÜPEKÇE  
KİLİS ŞEHRİNİN ALANSAL GELİŞİMİNİN YAKIN ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL ALANLARA ETKİSİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK İNCELENMESİ ss.329-339
EXAMINING EFFECTS OF TEMPORAL CHANGE OF THE KILIS CITY ON SURROUNDING NATURAL AREAS USING REMOTE-SENSING AND GIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12324
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmet GÜNEŞ - Ece DEMİRAY EROL  
TÜRKİYE’DE ENERJİ İTHALATI, EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ AÇIK İLİŞKİSİ ss.340-352
ENERGY İMPORT, ECONOMIC GROWTH AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT RELATIONS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12179
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müge MANGA - Harun BAL - Pınar GÜMÜŞ AKAR  
HAVACILIK SEKTÖRÜ VE EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ss.353-366
AVIATION SECTOR AND ECONOMIC GROWTH : THE CASE OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12189
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lokman GÖZCÜ - Ali Rıza ÖZUYGUN - İsmet SELİNCEK  
BÂKİ’NİN “CÂN” REDİFLİ GAZELİNİN ŞERHİ VE YAPISALCILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.367-381
THE COMMENTARY OF BÂKÎ'S GHAZEL WITH THE RHYME OF "CÂNÂ" AND ITS EXAMINATION IN TERMS OF CONSTRUCTIVISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12232
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kerem ATAR  
GÜNÜMÜZ RESİM SANATINDA PLASTİK BİR DİL OLARAK FOTOĞRAFIN YAPISÖKÜMÜ ss.382-392
DECONSTRUCTION OF PHOTOGRAPHY AS A PLASTIC LENGUAGE IN TODAY’S ART OF PAINTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12250
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre ÜRKMEZ - Togan KARATAŞ  
BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİ İLE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ DİNAMİK İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ ss.393-409
DETERMINING OF THE DYNAMIC RELATIONSHIP BETWEEN BORSA ISTANBUL 100 INDEX AND EXCHANGE RATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12260
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahar DEVECİ - Yusuf AYMANKUY  
ULUSLARARASI SKAL ÖDÜLÜ “TURİZM EĞİTİM OSCARI” ALMIŞ TURİZM REHBERLİĞİ EĞİTİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ: TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.410-433
THE EVALUATION OF SERVICE QUALITY ON HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS PROVIDING TOURISM GUIDANCE TRAINING THAT HAS THE INTERNATIONAL SKAL AWARD-THE OSCAR OF TOURISM TRAINING: A RESEARCH ON THE STUDENTS OF TOURISM GUIDANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12187
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru YAZGAN - Ayşe KÜÇÜKYILMAZ  
HAVA ARACI TİP EĞİTİMLERİNİN UÇUŞ EĞİTİM KAPASİTESİNE ETKİSİ ss.434-445
THE EFFECT OF AIRCRAFT TYPE TRAINING ON FLIGHT TRAINING CAPACITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12193
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burkay ÖGEL  
F.M. DOSTOYEVSKİ ROMANLARINDA KARAKTERLERİN İSİM ANALİZİ ss.446-451
NAME ANALYSIS OF THE CHARACTERS IN THE NOVELS OF F.M. DOSTOYEVSKY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12214
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma KAYA - Kadri Gökhan YILMAZ  
POLİTİK PAZARLAMADA TUTUNDURMA FAALİYETLERİNİN ORTA SINIFTA YER ALAN SEÇMENİN KARAR VERME NOKTASINDAKİ DÜŞÜNME SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ: ANKARA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA ss.452-469
THE EFFECT OF THE PROMOTION ACTIVITIES IN POLITICAL MARKETING OVER THE CONSIDERATION PERIOD ABOUT THE DECISION PROCESS OF THE MIDDLE CLASS VOTER: A RESEARCH IN ANKARA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12241
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur DEMİRBAĞ  
ÇANKIRI ÇERKEŞ İLÇESİ KONUT GELENEĞİ ss.470-487
ÇANKIRI ÇERKEŞ DISTRICT RESIDENCE TRAIDITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12253
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan AYBAY  
BİLGİLENDİRME TASARIMI VE TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDEKİ GELİŞİMİ ss.488-503
INFORMATION DESIGN AND THE DEVELOPING WITHIN HISTORICAL PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12255
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep TAÇGIN - Can MIHÇI - Ahmet ARSLAN  
TÜRKİYE’DEKİ BÖTE PROGRAMLARINDA SUNULAN PROGRAMLAMA DERSLERİNE YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI ss.504-529
A CASE STUDY ON PROGRAMMING COURSES OFFERED AT CEIT DEPARTMENTS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12257
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenol BÜYÜKTAŞ - Münevver ÇETİN  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN DENETİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME ss.530-546
THE OPINIONS OF THE SCHOOL ADMINISTRATORS ON AUDIT:A PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12259
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevcan BAYRAK - Onur KÖKSAL  
EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ ( ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ) ss.547-557
EXAMINING THE EXPECTATIONS OF PARENTS FOR PRESCHOOL EDUCATION (SAMPLE OF ELAZIG PROVINCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12395
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah AZER EFE  
VLADİMİR PROPP YÖNTEMİNE GÖRE BİR MASAL İNCELEMESİ ÖRNEĞİ ss.558-568
A TYPICAL EXAMINATION EXAMPLE ACCORDING TO VLADIMIC PROPP METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12263
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri