Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


41 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet DEMİRYÜREK  
LEFKOŞA’DA BELEDİYE MECLİSİNİN KURULMASI (1885-1908) ss.1-19
THE ESTABLISHMENT OF THE NICOSIA MUNICIPAL COMMISSION (1885-1908)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12007
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ibrahim BERİSHA  
KOSOVA’DA İLETİŞİM: ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA SONRASI ss.20-30
COMMUNICATION IN KOSOVO: FROM CONFLICT TO POSTCONFLICT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11932
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ÜNLÜ - Meltem DENİZ  
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA HİLEKÂR KADIN TİPİ:DELLE-İ MUHTÂLE ss.31-42
THE TYPE OF DECEITFUL WOMEN IN THE CLASSICAL TURKISH LITERATURE: DELLE-I MUHTÂLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11927
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saadettin ÖZDEMİR - Mustafa KAYA  
DİN, AHLÂK VE DEĞERLER ALANISEÇMELİ DERSLERİNİNVELİLER TARAFINDAN SEÇİLME NEDENLERİ (Antalya, Burdur ve Isparta Örneği) ss.43-75
THE REASONS OF SELECTING RELIGION, MORAL AND VALUES SELECTIVE COURSES BY PARENTS (Antalya, Burdur and Isparta Example)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11940
Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent DENİZ - Kübra PEMİK  
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN OKUL ORTAMLARINA YÖNELİK ALGILARI ss.76-89
INCLUSION STUDENTS’ PERCEPTIONS TOWARD THEIR SCHOOL ENVIRONMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11967
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan AK - Mete Kaan KAYNAR  
1982 ANAYASASI VE İNSAN HAKLARI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ ss.90-103
AN ANALYSIS REGARDING RELATION BETWEEN 1982 CONSTITUTION AND HUMAN RIGHTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11889
Özet | Abstract | Tam Metin |

Samet AZAP  
KÖZKAMAN/LIK: İHANET VE KİMLİK SORUNSALI ss.104-117
KÖZKAMAN/LIK: BETRAYAL AND IDENTITY PROBLEMATIQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11913
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan KARAKUŞ - Neşe IŞIK  
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE EFSANE, DESTAN VE MASAL METİNLERİNİN KULLANIMI ss.118-133
THE USE OF FAIRY TALE, LEGEND, AND EPIC TEXTS IN EARLY CHILDHOOD PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11933
Özet | Abstract | Tam Metin |

Talip YİĞİT  
ERKEN EVLİLİK SONRASI ‘İMKANSIZ’ BİR YAŞAM ss.134-151
A ‘HOPELESS’ LIFE AFTER EARLY MARRIAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11956
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice TAMBAĞ  
ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME VE İLETİŞİM BECERİLERİNE KENDİNİ TANIMA VE İLETİŞİM YÖNETİMİ DERSİ’NİN ETKİSİ ss.152-161
EFFECTS OF SELF KNOWLEDGE AND COMMUNICATION MANAGEMENT COURSE ON THE STUDENTS’ PROBLEM SOLVING AND COMMUNICATION SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11968
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma ESEN  
BİNGÖL İLİ ARAZİ KULLANIM ÖZELLİKLERİNİN CORINE SİSTEMİNE GÖRE ANALİZİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIM ÖNERİLERİ ss.162-181
DETERMINING OPTIMAL LAND USE OF THE BINGOL PLAIN AND ITS NEAR SURROUNDING WITH GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS) AND ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11975
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derviş ERGUN  
ESERİN KAMUSAL MÜLKİYET HAKKI ss.182-189
RIGHT OF PUBLIC OWNERSHIP OF THE WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11991
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Ramazan SÜER  
ESMÂ-İ EHL-İ BEDİR’İ MANZUM SÖYLEYİŞ ss.190-218
POETIC UTTERANCE OF THE NAMES OF BADR COMMUNİTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11997
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıdvan ERDOĞAN - Numan ERTAŞ  
VAN KENTİNDE ÇOCUK İŞ GÜCÜNÜN MEKÂNSAL ANALİZİ ss.219-246
SPATIAL ANALYSIS OF CHILD LABOR IN VAN CITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12004
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan ONUR  
BİREYLERİN TATİLE YÖNELİK FİNANSAL PLAN VE UYGULAMALARI ss.247-254
HOLIDAY FOR FINANCIAL PLAN AND APPLICATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12009
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ŞAFAK  
KAN – KAPÇIKAY DESTANINI DİĞER DESTANLARDAN AYIRAN ÖZELLİKLER ss.255-268
DIFFERENCE BETWEEN KAN-KAPCHIKAY SAGA AND OTHER SAGAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11901
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celal EMANET  
SAİD HALİM PAŞA’DA “İSLAMLAŞMAK” TERİMİ ss.269-279
“ISLAMLASHMAQ” TERM IN SAID HALIM PASHA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11925
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih GÜRBÜZ  
İÇ PAYDAŞ KURUMSAL İMAJ ALGISI: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRNEĞİ ss.280-299
THE CORPORATE IMAGE PERCEPTION OF INTERNAL STAKEHOLDER: IN THE SAMPLE MINISTRY OF EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11970
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar PEKDOĞAN  
YENİ KAMU YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN JANDARMA HİZMETLERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.300-308
A RESEARCH ON APPLICABILITY OF PERFORMANCE EVALUATION METHODS ON GENDARMERIE SERVICES IN THE PERSPEC-TIVE OF NEW PUBLIC MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11979
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür YEŞİLOĞLU - Sibel KARACA - Önder ŞİMŞEK  
AKRAN ÖĞRETİMİ YÖNTEMİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ BAŞARISINA ETKİSİ ss.309-320
THE EFFECT OF PEER INSTRUCTION METHOD ON THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ SUCCESS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12016
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve GÜVEN  
ORTAÇAĞ’DA ŞEHİR ve FELSEFE İLİŞKİSİ ÜZERİNE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR ss.321-328
CURRENT APPROACHES ON THE CITY AND PHILOSOPHY RELATIONSHIP IN THE MEDIEVAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11951
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah AYDENİZ  
KULLANILAN YÖNTEM, TEKNİK VE MATERYAL AÇISINDAN ORTAÖĞRETİM DKAB DERSİ ss.329-353
IN TERMS OF METHOD, TECHNIQUE AND MATERIAL USED IN HIGH SCHOOL DKAB COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11964
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fırat Botan ŞAN - Yavuz ÇİFTCİ  
ARMAĞAN EKONOMİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE ZAMAN BANKACILIĞI DENEYİMİ: ZUMBARA VAKASI ss.354-370
EXPERIENCE OF TIME BANKING IN TURKEY IN THE CONTEXT OF GIFT ECONOMY: ZUMBARA CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11980
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet BOYRAZ - Asilhan Semih MUTLUÇ - Hatice DİKMEN  
TÜRKİYEDE FAALİYET GÖSTEREN MÜSLÜMAN DOSTU KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.371-391
A RESEARCH ON MUSLIM-FRIENDLY ACCOMMODATION OPERATIONS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11985
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Esra POLAT  
SOLGUN ATEŞ VE TUTUNAMAYANLAR’IN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ ss.392-399
COMPARATIVE ANALYSIS OF SOLGUN ATEŞ (PALE FIRE) AND TUTUNAMAYANLAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11999
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve BAŞ  
KIRSAL GELİŞİM PLANLARINDA TURİZME YAKLAŞIM: BASILICATA BÖLGESİ ÖRNEĞİ, İTALYA ss.400-421
APPROACH TO TOURISM IN RURAL DEVELOPEMENT PROGRAMS: THE CASE STUDY OF BASILICATA REGION, ITALY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12002
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağdaş TURAN - Serap ÖZDEMİR GÜZEL  
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA AYI-İNSAN ÇATIŞMASINI ENGELLEMEYE YÖNELİK BİR ÖNERİ: AYI GÖZLEMCİLİĞİ ss.422-432
A SUGGESTION FOR THE INTERPRETATION OF THE BEAR-HUMAN CONFLICT WITHIN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE TOURISM: BEAR OBSERVATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12008
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek BAŞERER  
BİR DÜŞÜNME TÜRÜ OLARAK MANTIKSAL DÜŞÜNME ss.433-442
LOGICAL THINKING AS A KIND OF THINKING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12011
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydan USTAOĞLU ÇELİK  
SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ ATATÜRK’E AİT SÖZLERİN DEĞER İLETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.443-461
EXAMINATION OF THE SAYINGS OF ATATURK IN SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS IN TERMS OF VALUE TRANSMISSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11984
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ŞAHİNER - Muhammed Yusuf ÇAĞLAR - Mehmet DEMİRCİ - Bilal ÇAKIR  
HELAL ENDÜSTRİSİNE GLOBAL YAKLAŞIM ss.462-468
HALAL INDUSTRY GLOBAL APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12001
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sercan Ayhan SUNGUR  
LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK ETİK TUTUMLARI ss.469-479
ETHICAL ATTITUDES OF UNDERGRADUATES TOWARDS ENVIRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12003
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram ARICI - H.Ahmet KIRKKILIÇ  
YURT DIŞINDA GÖREV YAPAN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ss.480-500
TURKISH AND TURKISH CULTURE TEACHERS' VIEVS ABOUT TURKISH AND TURKISH CULTURE LESSONS ABROAD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12043
Özet | Abstract | Tam Metin |

Loubna LAHSİNİ  
MAUT YÖNTEMİ KOMBİNASYONUNDA ENTROPİ YÖNTEMİNE GÖRE AĞIRLIKLANDIRMA ss.501-512
WEIGHTING ACCORDING TO THE ENTROPY METHOD IN COMBINATION OF THE MAUT METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12058
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türker EROĞLU  
TÜRK HALK MÜZİĞİNİN TÜRKİYE’DEKİ COĞRAFÎ BÖLGELERE GÖRE TEMEL ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ ss.513-527
INVESTIGATION ON THE BASIC CHARACTERISTICS OF THE TURKISH FOLK MUSIC ACCORDING TO THE GEOGRAPHICAL REGION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12127
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin YURTBAŞI  
ERZİNCAN REFAHİYE MERKEZ AĞZININ FONOLOJİK VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ss.528-576
THE PHONOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF ERZINCAN’S REFAHİYE DISTRICT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12080
Özet | Abstract | Tam Metin |

Habib DERZİNEVESİ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Hüsn-ü Dil ss.577-579
Hüsn-ü Dil
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12072
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldız ERSAĞDIÇ  
LİRİK SOYUTTA KALİGRAFİK ETKİLER VE UZAKDOĞU SANATI ss.580-598
CALIGRAPHIC EFFECTS IN LYRIC ABSRACTION AND FAR EAST ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12146
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri