Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


25 SayıEditör
Dr. Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

İstanbul  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCihan IŞIKHAN  
“YILAN HİKÂYELERİ” BELGESEL FİLMİ ÖZELİNDE BELGESEL AMAÇLI SES VE MÜZİK PRODÜKSİYON SÜRECİ ss.1-7
MUSIC AND AUDIO PRODUCTION FOR DOCUMENTARY FILMS “OVER THE EXAMPLE OF A PARTICULAR DOCUMENTARY: YILAN HİKAYELERİ (SERPENT STORIES)”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1117
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut ÖZDEVECİOĞLU - Durdu Mehmet BİÇKES  
İŞLETMELERDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İNOVASYONUN ARACILIK ROLÜ ss.8-28
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL LEARNING ON FINANCIAL PERFORMANCE IN FIRMS: THE MEDIATING ROLE OF INNOVATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1125
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin AKDEMİR - Meral ÇALIŞ - Tuğrul Tekin TUNALILAR  
ULUSLARARASI İŞGÜCÜ PAZARININ YENİ ROLÜ: KÜLTÜREL ZEKA ss.29-47
NEW ROLE OF INTERNATIONAL WORKFORCE MARKET: CULTURAL INTELLIGENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1071
Özet | Abstract | Tam Metin |

Naile Rengin OYMAN  
GELENEKSEL ANADOLU DOKUMALARINDA MUSKA-NAZARLIK MOTİFİNİN KULLANIMI ss.48-58
USING OF AMULET MOTIF IN TRADITIONAL ANATOLIAN WEAVINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1054
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahar GÜDEK - Özgün ÇOŞKUNER  
YAYGIN MÜZİK EĞİTİMİ KURUMLARINDAKİ PİYANO EĞİTİMİNİN NİTELİĞİ EĞİTİMCİ VE ÖĞRENCİ PROFİLLERİ ss.59-78
QUALITY OF PIANO EDUCATION IN INFORMAL MUSIC EDUCATION INSTITUTIONS EDUCATOR AND STUDENT PROFILES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1128
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Zeki DEMİR  
HAVA TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ, İSTANBUL YENİ HAVALİMANI VE İNSAN KAYNAĞI PLANLAMA İHTİYACI ss.79-94
AIR TRANSPORT SECTOR, ISTANBUL NEW AIRPORT AND THE NEED FOR HUMAN RESOURCE PLANNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1099
Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaş SERTEL  
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA TÜRKİYE’DE YÜRÜTÜLEN CASUSLUK FAALİYETLERİ ss.95-124
DURING THE SECOND WORLD WAR ESPİONAGE ACTİVİTİES İN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1098
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ŞAHİN  
TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜĞÜN ÖLÇÜMÜ: HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ÖRNEĞİ ss.125-136
THE MEASUREMENT OF COMPARATIVE ADVANTAGE IN TEXTILE AND CLOTHING SECTOR: THE CASE OF INDIA AND PAKISTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1094
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceren ACARTURK  
GÖÇ VE RUH SAĞLIĞI İLİŞKİSİ ss.137-150
THE RELATIONSHIP BETWEEN MIGRATION AND MENTAL HEALTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1104
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevhibe AY TÜRKMEN - Mustafa BAYHAN - Zafer DURAN  
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK GÜNEŞ ENERJİSİSİ: DENİZLİ İLİ UYGULANABİLİRLİK ARAŞTIRMASI ss.151-165
RENEWABLE ENERGY SOURCES AS THE SOLAR SYSTEM: APPLİCABİLİTY of DENİZLİ RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1112
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel KILIÇ  
TÜRKMEN TOPLULUKLARINDA SOSYO-KÜLTÜREL VE KÜLTSEL BOYUTLARI İLE AT VE AT SÜSLEMELERİ ss.166-189
HORSE AND HORSE ADORNMENTS AMONG THE TURKMEN TRIBES WITH THEIR SOCIO-CULTURAL AND CULTIC DIMENSIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1113
Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış YILMAZ  
SANAT ESERİ: BİR SINIR OLUŞTURMA ÇABASI ss.190-199
ARTWORK: AN EFFORT TO ESTABLISH A LIMIT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1127
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taşkın İNAN  
ÇOCUK MEDYASINDA EVRENSEL VE YEREL DEĞERLERİN AKTARIMI: TRT ÇOCUK KANALI ÖRNEĞİ ss.200-212
EXAMINING UNIVERSAL AND LOCAL VALUES IN CHILDREN’S MEDIA: TRT ÇOCUK EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1135
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahin ÇETİNKAYA  
ORTA GELİR TUZAĞI TEHLİKESİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ ss.213-222
DANGER OF MIDDLE INCOME TRAP AND AN ANALISYS ON TURKEY ECONOMIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1143
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hande EROL  
RAUF DENKTAŞ SONRASI KIBRIS SORUNU ss.223-238
THE CYPRUS ISSUE AFTER RAUF DENKTAŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1009
Özet | Abstract | Tam Metin |

İhsan GÖKCEN ERGUNOĞLU  
ANADOLU'DA BULUNAN BINALARIN MIMARI KOMPOZISIYONUN OLUŞUMUNA VE ŞEHIR PLANLARINDA YERLEŞTIRILMESINE SELÇUK MIMARISININ ETKISI ss.239-246
INFLUENCE OF SELJUK’S ARCHITECTURE TO THE FORMATION OF ARCHITECTURAL COMPOSITION OF BUILDINGS IN ANATOLIA AND THEIR CONNECTION WITH THE CITY ENVIRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1072
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kanuni Süleyman ULUKUŞ  
MOTİVASYON TEORİLERİ VE LİDER YÖNETİCİLİK UNSURLARININ BİREYLERİN MOTİVASYONUNA ETKİSİ ss.247-262
MOTİVATİON THEORİES AND THE ELEMENTS OF THE LEADİNG MANAGEMENT EFFECT ON THE MOTİVATİON OF THE INDİVİDUAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1114
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir TAVAS  
EMNİYET TEŞKİLATINDA PERFORMANS YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: ANKARA KRİMİNAL POLİS LABORATUVARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.263-273
PERFORMANCE EVALUATION SYSTEM IN THE TURKISH NATIONAL POLICE: A RESEARCH ON ANKARA POLICE CRIME LABORATORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1119
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökçesu AKŞİT - Berfin VARIŞLI  
ULUSÖTESİ KESİŞMELER: JEFF HEARN İLE SOSYAL BİLİMLER ÜZERİNE YENİDEN DÜŞÜNMEK ss.274-286
TRANSNATIONAL INTERSECTIONS: RETHINKING SOCIAL SCIENCES WITH JEFF HEARN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1131
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel AKOVA  
KITLE İLETIŞIM ARAÇLARI İLE DEĞIŞEN TÜRK AILE DEĞERLERININ ‘’TÜKETIM’’I SOSYALIZASYON KURAMI GÜNÜMÜZDE MUTFAK MEKANLARINDA HAYAT BULUYOR... ss.287-302
“CONSUMPTION” OF TURKISH FAMILY VALUES CHANGED BY MASS COMMUNICATION MEANS THE THEORY OF SOCIALISATION REVIVES IN KITCHENS TODAY…
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1142
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burhan BAŞOĞLU  
TÜRKİYE KADINLAR VOLEYBOL MİLLİ TAKIM SPORCULARININ MÜSABAKA ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ss.303-312
EXAMINATION OF THE COMPETITIVE STATE ANXIETY LEVELS OF THE TURKISH WOMEN’ VOLLEYBALL NATIONAL TEAM PLAYERS BEFORE AND AFTER THE COMPETITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1147
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat YORULMAZ - Semra BİRGÜN  
LOJİSTİK YETENEKLER ÜZERİNE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI VE DENİZ ULAŞTIRMA LOJİSTİĞİ HİZMET YETENEKLERİNİN BELİRLENMESİ ss.313-331
RESEARCH OF LOGISTICS CAPABILITIES ON LITERATURE AND THE DETERMINATION OF THE MARITIME LOGISTICS SERVICE CAPABILITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1148
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arda ÖZTÜRK - Betül BAYAZIT  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ(KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKREASYON BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ) ss.332-340
THE INVESTIGATION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCHOOL STUDENTS ASSERTIVENESS LEVEL AND PROBLEM SOLVING SKILLS(SAMPLE OF DEPARTMENT OF RECREATION AT KOCAELI UNIVERSITY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1086
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan ÖZCAN  
TEZGAHIN PANAROMASINI ÇIKARMAK: SEYYAR ESNAFI (ANKARA YÜKSEL CADDESİ ÖRNEĞİ) ss.341-358
MAKING AN INVENTORY OF THE STALL’S PANORAMA: PEDDLARS (ANKARA YÜKSEL STREET CASE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1095
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz YEŞİL - Bülent ARPAT - Oral DEMİR  
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ VE PAMUKKALE ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN YÖNETİCİ ASİSTANLARININ İŞ TATMİNLERİNİNÖLÇÜLMESİ ss.359-375
MEASURING JOB SATISFACTION OF EXECUTIVE ASSISTANTS AT BİLECİK ŞEYH EDEBALİ UNIVERSITY AND PAMUKKALE UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1097
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap BULAT  
NAHÇİVAN HAN SARAYI ss.376-387
THE NAKHİCHEVAN KHAN PLACES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1123
Özet | Abstract | Tam Metin |

R.Şamil TATIK - Münevver ÇETİN - Bahar DOĞAN  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRENEN OKULA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ ss.388-400
EXAMINATION OF SCHOOL PRINCIPALS’ VIEWS RELATED TO SCHOOL THAT LEARNS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1093
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şükrü ELGİN  
DÜNYA SİSTEMİNDE ETNİK SORUN: QUEBEC ÖRNEĞİ ss.401-419
ETHNIC PROBLEM IN THE WORLD SYSTEM: QUEBEC SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1106
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülperi DEMİR - Mehmet CİHANGİR - Nazan ŞAK  
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN FİNANSAL OKURYAZARLIK ÜZERİNE ETKİSİNİN MULTİNOMİNAL LOGİT MODEL İLE İNCELENMESİ ss.420-428
INVESTIGATION OF THE IMPACT OF DEMOGRAPHIC FEATURES ON FINANCIAL LITERACY WITH MULTINOMIAL LOGIT MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1108
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri