Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


21 SayıEditör
Dr. Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

İstanbul  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenRecep DİKİCİ  
TÜRKİYE KÜTÜPHÂNELERİNDE ÇANAKKALE HAKKINDAKİ ESKİ HARFLİ ESERLER ss.1-6
ABOUT ÇANAKKALE OLD LETTERS of WORKS IN TURKEY LIBRARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.773
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin ELİAÇIK  
BELÂGAT KİTAPLARINDA İSTİ’ÂRENİN TARİF ve TASNİFİ ss.7-30
THE DEFINITION and CLASSIFICATION of the METAPHOR IN RHETORİC BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.943
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cahit AKSU  
YAPILANDIRMACI TEMEL MÜZİK EĞİTİMİNDE ÖĞRETMENİN FONKSİYONU NE OLMALIDIR? ss.31-41
WHAT SHOULD BE FUNCTION of TEACHER IN CONSTRUCTIVIST MUSIC EDUCATION?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.945
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru ONURLUBAŞ - Derya ÖZTÜRK - Neslihan YILMAZ  
ÖĞRENCİLERİN İNTERNET BANKACILIĞI KULLANIMINA KARŞI TUTUMLARI ss.42-56
THE ATTITUDES of STUDENTS TOWARDS the USE of INTERNET BANKING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.973
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan GÜZEL - Harun Reşit SOYA - Martı Esin ŞEMİN - Bahar ŞAHİN  
ÇİZGİ FİLM, ÇOCUK ve TOPLUMSALLAŞMA: JETGİLLER ve TAŞ DEVRİ ÖRNEĞİ ss.57-104
CARTOON, CHILD and SOCIALIZATION: FLINTSTONES and JETSONS EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.974
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah UYSAL - Arzu UYSAL  
SANAT EĞİTİMİ İÇERİSİNDE GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ ÖĞRENME ALANININ ETKİLİĞİ ss.105-123
EFFECTIVENESS of ZONE of LEARNING VISUAL ART CULTURE IN ART EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.895
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet PINAR  
DEMOKRAT PARTİNİN MUŞ TEŞKİLATLANMASI ve FAALİYETLERİ ss.124-141
ORGANIZATION and ACTIVITIES of MUŞ of the DEMOCRAT PARTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.966
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner ÇİFÇİ - Yurdal DİKMENLİ  
COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMU ve İŞ YAŞAMINDA YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ss.142-160
AN EXAMINATION of GEOGRAPHY TEACHERS’ JOB SATISFACTION and LONELINESS IN WORK LIFE LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.946
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya BAYRAK AKYILDIZ - Elian SAİA  
KARA KITAP’TA BATI İMGESI: ORHAN PAMUK’UN ROMANLARININ ANTROPOLOJIK BIR OKUMASI ss.161-172
THE IMAGE of WEST IN the BLACK BOOK: AN ANTHROPOLOGICAL READING of ORHAN PAMUK’S NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.969
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ajda BAŞTAN  
FEMİNİZM ve İNGİLİZ FEMİNİST TİYATRO ss.173-185
FEMINISM and the ENGLISH FEMINIST THEATRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.882
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mihalis KUYUCU  
Y KUŞAĞININ RADYO DİNLEME DOYUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.186-202
A RESEARCH ABOUT the GRATIFICATIONS of Y GENERATION RADIO LISTENING HABITS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.935
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aybike SERTTAŞ - Aslı GÜNGÖR  
AKP’NİN HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİNDE YAYINLANAN TELEVİZYON REKLAMLARININ ALIMLAMASI ss.203-218
THE RECEPTİON of the ADS of AKP BROADCASTED ON TV DURİNG GENERAL ELECTİON TERM IN 2015
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.952
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem ÇANAK  
İÇEL: MERSİN HALKEVİ DERGİSİ ss.219-258
İÇEL: MERSİN PEOPLE’S HOUSES MAGAZINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.873
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah KARTA  
XVI. YÜZYILDA KIRÇOVA KAZASI KIRSALINDA NÜFUS ve EKONOMİK HAYAT ss.259-274
RURAL POPULATION and ECONOMIC LIFE IN KIRÇOVA COUNTY IN the XVI. CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.892
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY - Sezen BOZYİĞİT  
Y KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN HEDİYE VERME GÜDÜLERİ ile GELENEKSEL ve DİJİTAL MEDYADAKİ REKLAMLARDAN ETKİLENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ss.275-290
THE RELATIONSHIP BETWEEN GIFT GIVING MOTIVATIONAL FACTORS and the IMPACT of ADVERTISEMENT IN TRADITIONAL and DIGITAL MEDIA: Y GENERATION CONSUMERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.953
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ERDOĞAN  
TÜRKİYE ile MACARİSTAN ve POLONYA’NIN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM ENDEKSLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI ss.291-320
THE COMPARISON of TURKEY WITH HUNGARY and POLAND IN TERMS of FOREIGN DIRECT INVESTMENT INDICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.979
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cahit AKSU - Mehmet Kayhan KURTULDU  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO DERSİ MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.321-329
EXAMINATION of PIANO LESSONS MOTIVATION LEVEL of CANDIDATES of MUSIC TEACHER WITH REGARDS TO SEVERAL VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.963
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Mehmet UĞURLU - Fatih MURATHAN - Esra BAYRAK  
BESLENME DERSİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ( BESYO) BÖLÜM BAZINDA BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ss.330-342
EVALUATING NUTRITIONAL KNOWLEDGE LEVELS of UNIVERSITY STUDENTS DEPENDS ON PROGRAM (PHYSICAL EDUCATION and SPORT) WHO TAKES NUTRITION COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.980
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet İÇÖZ  
FİNANSAL ADİL OYUN KURALLARI ÇERÇEVESİNDE FUTBOL KULÜPLERİNİN MALİ DURUMU ve BEŞİKTAŞ FUTBOL KULUBÜ ÖRNEĞİ ss.343-365
FOOTBALL CLUBS’ FINANCIAL STATES IN the FRAMEWORK of FINANCIAL FAIR PLAY RULES and BESİKTAŞ FOOTBALL CLUB SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.983
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fadim AKÇA - Muhammed Mustafa GÜLDÜR  
KOZAN İLÇESİ BONCUK OYACILIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.366-376
A STUDY ON BEAD EMBROİDERY TECHNİQUE İN KOZAN COUNTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.948
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serhat BAL  
OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYETE GEÇİŞ SÜRECİNDE UŞAK’TA GÜNDELİK YAŞAMA BİR BAKIŞ ss.377-385
AN OUTLOOK ON DAILY LIFE IN UŞAK FROM the LATE OTTOMAN PERIOD THROUGH the EARLY REPUBLIC PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.908
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder ÇAKIRTAŞ  
SAİD’İN ŞARKİYATÇILIK’I IŞIĞINDA BİR OKUMA: ARMINIUS VAMBERY’NİN TRAVELS IN CENTRAL ASIA ESERİ ve POLİTİK TEATRALLİK ss.386-396
A READING IN the LIGHT of SAID'S ORIENTALISM: ARMINIUS VAMBERY’S TRAVELS IN CENTRAL ASIA and POLITICAL THEATRICALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.934
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal KAÇAR  
SANAYİ KENTİ GAZİANTEP’TE ÖZEL OKULLARA DEVAM ETMEKTE OLAN ORTAOKUL ve LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ALMANCA DERSİNİ ÖĞRENME TUTUMLARINININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ ss.397-408
THE ANALYSIS of the ATTITUDES of MIDDLE and HIGH SCHOOL STUDENTS AT PRIVATE SCHOOLS IN GAZIANTEP, KNOWN AS AN INDUSTRIAL CITY IN TURKEY, TOWARDS GERMAN LANGUAGE LEARNING ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.949
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Felat AKTAN  
BAKİ’NİN “TEŞNEDÜR” REDİFLİ GAZELİNİN YAPISAL YÖNTEMLE İNCELENMESİ ss.409-427
ANALYSIS of BAKI’S GHAZAL THAT WRITTEN BY ‘’TEŞNEDÜR’’ RHYME WİTH STRUCTURAL METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.962
Özet | Abstract | Tam Metin |

Firdevs SAGLAM  
KAVRAMSAL SANAT ve FELSEFESİ BAĞLAMINDA SANAT EĞİTİMİ ss.428-436
ART EDUCATION IN the CONTEXT of the PHILOSOPHY of ART and CONCEPTUAL ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.900
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mert ÖZGÜNER - Zeynep ÖZGÜNER  
STRATEJİK YÖNETİM, STRATEJİK PLANLAMA ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İLİŞKİSİ, STRATEJİK TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ss.437-449
STRATEGIC MANAGEMENT, STRATEGIC PLANNING and TOTAL QUALITY MANAGEMENT RELATIONS, STRATEGIC TOTAL QUALITY MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.968
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu CELAYİR - Selim Yüksel PAZARÇEVİREN  
RİSK YÖNETİMİ :İMALAT SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR ERKEN UYARI SİSTEMİ ss.450-458
RİSK MANAGEMENT: AN EARLY WARNİNG SYSTEM FOR MANUFACTURING INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.977
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Cüneyt ARSLAN - Habib ÖZGAN  
ÖĞRETMEN LİDERLİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULANAN PROGRAMA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARI GÖRÜŞLERİ ss.459-474
PROSPECTIVE TEACHERS’ VIEWS ABOUT the PROGRAM FOR the DEVELOPMENT of TEACHER LEADERSHIP SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.981
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah AKYÜZ  
DÜNYA BANKASI ve KALKINMA DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ ss.475-484
THE WORLD BANK and the EVOLUTION of DEVELOPMENT THINKING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.876
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent TURAN  
FUKUYAMA’NIN TARİHİN SONU TEZİ ss.485-502
FUKUYAMA'S the END of HISTORY THESIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.965
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mine KOÇ - Ünal TÜRKÇAPAR  
ELİT GÜREŞÇİLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI ve BESLENME DESTEK ÜRÜNÜ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ ss.503-514
ANALYSIS of ELITE WRESTLERS of EATING HABITS and DIETARY SUPPLEMENTS FOR the USE CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.867
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkan GEÇER - Cem DİKMEN  
SAĞLIKTA İLETİŞİM ss.515-527
COMMUNICATION IN HEALTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.888
Özet | Abstract | Tam Metin |

Samet ARIKER  
ÇANAKKALE CEPHESİ ile İLGİLİ TÜRKÇE YAYINLANMIŞ GÜNLÜK, HATIRAT ve MEKTUPLARIN BİBLİYOGRAFYASI ss.528-538
BİBLİOGRAPHİES of RECOLLECTİONS, MEMOİRS, DİARİES, LETTERS ABOUT BATTLE of GALLİPOLİ WHİCH PUBLİSHED İN TURKİSH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.748
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz GENÇER  
MARKA ŞEHİRLERİN ÜLKE PAZARLANMASINDA KULLANIMI: İSTANBUL-MİLANO ÖRNEĞİ ss.539-553
USE of BRAND CITY IN COUNTR MARKETING EXAMPLE of ISTANBUL-MILAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.970
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mücahit SARIKAYA - Burak GÜRER  
AKTİF OLARAK SPOR YAPAN BADMİNTON ve TENİSÇİLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ss.554-560
COMPARISON of the ACTIVE BADMİNTON and TENNIS PLAYERS’ CERTAIN PHYSICAL CHARACTERİSTİCS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.982
Özet | Abstract | Tam Metin |

ROBERT GAGNE VE DAVID MERRILL Çeviren: Necmi EŞGİ - Ömer ARSLAN  
ÖĞRETİM TASARIMI ÜZERİNE BİR ŞÖYLEŞİ: ROBERT GAGNE ve DAVID MERRILLNO:1-2 ss.561-589
A CONVERSATİON ON INSTRUCTİONAL DESİGN WİTH ROBERT GAGNÉ and DAVİD MERRİLL NO:1-2
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.975
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri