Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


15 SayıEditör
Dr. Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

İstanbul  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMustafa SÖZEN  
SİNEMASAL ANLATILARDA ÖZNEL SES TASARIMI VE ÖRNEK FİLMLER ss.1-20
SUBJECTIVE SOUND DESIGN IN CINEMATIC NARRATIVES AND FILM EXAMPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.733
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayfer YILMAZ  
KADIN, AŞK VE EVLİLİK KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE HALİDE EDİP’TEN AYŞE KULİN’E HANDAN… ss.21-40
FROM HALİDE EDİP TO AYŞE KULİN HANDAN WITHIN IN THE FRAMEWORK OF CONCEPTS OF WOMAN, LOVE AND MARRIAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.737
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Serkan UMUZDAŞ - Serpil UMUZDAŞ - Hakan BAŞ  
İLKÖĞRETİM MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ ss.41-53
THE CORRELATION OF BURNOUT LEVELS OF PRIMARY EDUCATION TEACHERS WITH DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.727
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY - Elif ŞAHİNDAL  
KIZ ÇOCUKLARININ GÖZÜNDE AİLE ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞMAK: ADANA İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI ss.54-69
DETERMINING THE PERSPECTIVES OF DAUGHTERS WHO ARE WORKING FOR THEIR FAMILY OWNED BUSINESSES: A FIELD RESEARCH IN ADANA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.738
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma SADIK - İbrahim ŞAFAK  
LİSE ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİNİN EVRENSEL DEĞERLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ ss.70-88
INVESTIGATION OF ATTITUDES TOWARDS UNIVERSAL VALUES OF HIGH SCHOOL STUDENTS AND TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.735
Özet | Abstract | Tam Metin |

Jale DENİZ  
ALTI EL BİR PİYANO ESERİNİN ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI ss.89-117
THE EFFECTIVENESS OF COOPERATIVE LEARNING METHOD ON TEACHING SIX HANDS PIANO PIECE: AN ACTION RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.746
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya UZUN AYDIN  
“NÜ HEYKELİN” TÜRK SANATINDAKİ YERİNE KISA BİR BAKIŞ ss.118-131
A BRIEF OVERVİEW to “NUDE SCULPTURE” in TURKISH ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.726
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR - M. Cihangir DOĞAN  
ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİ İLE OLAN İLETİŞİMLERİ İLE TÜRKÇE DERSİ KONUŞMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ss.132-145
INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILDREN’S TURKISH LESSON SPEAKING SKILLS WITH CHILDREN AND PARENT COMMUNICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.744
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan ŞAHBUDAK - Meral ÖZTÜRK  
İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİNDE ÇALIŞAN AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ss.146-160
Workplace Harrassment: A Study On Academıcıans Workıng In Cumhuriyet Unıversıty
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.741
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birol BÜYÜKDOĞAN - Bilge AFŞAR - Hasan GEDİK  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ ŞEHİRE EKONOMİK KATKILARI: KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ss.161-174
THE ECONOMIC CONTRIBUTION OF UNIVERSITY STUDENTS TO THE CITIES WHERE THEY EDUCATE: KTO KARATAY UNIVERSITY CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.752
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ÇETİNKAYA - Ömer Mert DENİZCİ  
İNTERNETTE İÇERİK DÜZENLEME ÇALIŞMALARI ss.175-200
WORKS ON INTERNET CONTENT REGULATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.766
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrşad SAMİ YUCA  
BİNGÖL, BİTLİS VE MUŞ’TA CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI (1934-1948) ss.201-215
REPUBLIC DAY CELEBRATIONS IN BINGOL, BITLIS AND MUS (1934-1948)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.768
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müzeyyen Sevtap AYTUĞ  
PROFESYONEL MAKYAJ EĞİTİMİ VE BİLGİLERİN PAYLAŞIMINDA SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ ss.216-225
THE IMPORTANCE OF THE INFORMATION TO PROFESSIONAL MAKEUP AND SHARE SOCIAL MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.761
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut GÜNGÖR - M.Fatih ÖZDEMİR - Fadim AKÇA  
BEYPAZARI İLÇESİ GELENEKSEL ERKEK GİYİM KÜLTÜRÜ ss.226-235
BEYPAZARI DISTRICT MEN’S TRADITIONAL CLOTHING CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.754
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya KILIÇKAYA  
BİR MEKTUP-ROMAN OLARAK “İKİNCİ DÜNYA” ss.236-245
A LETTER-ROMAN THE "İKİNCİ DÜNYA"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.724
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gönül ONUR SEZER  
İPUÇLARI VE DÖNÜTLERLE ÖĞRETMEN ÖDÜLLERİNİ ARTIRMANIN UYGUN OLMAYAN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI AZALTMADAKİ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ss.246-265
EFFECTIVENESS OF INCREASING TEACHERS’ REWARDS WITH PROMPTS AND FEEDBACK IN DECREASING INAPPROPRIATE BEHAVIORS FOR THE CLASSROOM OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.729
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semran CENGİZ  
EDEBİYAT ve İDEOLOJİ ss.266-274
LITERATURE and IDEOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.763
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail EGE  
MAYMUNLAR MAĞARASI (Antakya-HATAY) ss.275-296
MONKEYS CAVE (Antakya-HATAY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.771
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz GÜNEY - Ahmet Vecdi CAN  
FAALİYET RAPORLARINDA YER ALAN ÇEVRESEL BİLDİRİMLER (BIST 100 ENDEKSİNDE YER ALAN ve IMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İÇERİK ANALİZİ ss.297-308
ENVIRONMENTAL DESCRIPTIONS in THE ANNUAL REPORT (A CONTENT ANALYSIS on ENTERPRISES LOCATED in BIST 100 and MANUFACATURING INDUSTRY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.728
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice DOĞAN SÜDAŞ  
SOSYAL AĞLARDA TÜKETİM TEMELLİ AKRAN İLETİŞİMİNİN İNCELENMESİ: ADANA İLİNDE BİR UYGULAMA ss.309-327
INVESTIGATION OF CONSUMPTION BASED PEER COMMUNICATION ON SOCIAL NETWORKS: A PRELIMINARY RESEARCH IN ADANA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.734
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz YEŞİL - Bülent ARPAT - Nuri ŞAŞMAZ  
TIP SEKRETERLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ ÖLÇÜLMESİ: DENİZLİ İLİNDE BİRARAŞTIRMA ss.328-344
MEASURING MEDICAL SECRETARIES’ ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A RESEARCH IN DENİZLİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.742
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇAYA  
İÇECEKLER VE SOSYO-KÜLTÜREL MÂNÂLARI ss.345-353
DRINKS AND THEIR SOCIO-CULTURAL MEANINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.732
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal POLAT - Kerem Yıldırım ŞİMŞEK  
SPOR MERKEZLERİNDEKİ BİREYLERİN EGZERSİZ BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ ss.354-369
THE STUDY OF INDIVIDUALS' EXERCISE ADDICTION LEVELS AT SPORTS CENTRES: ESKİŞEHİR SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.765
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman KIRTEPE - M. Fatih KARAHÜSEYİNOĞLU - Oğuzhan ALTUNGÜL - Atalay GACAR  
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN FUTBOL TAKİP DÜZEYLERİ ss.370-377
THE FOOTBALL FOLLOWING LEVEL OF POSTGRADUATE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.739
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap EKŞİOĞLU  
ŞEYHÎ DİVANI’NDAKİ ARKAİK SÖZCÜKLER ss.378-387
ARCHAIC WORDS in ŞEYHÎ DİVANI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.740
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlimdar YALÇIN - Atalay GACAR - Emine BAĞCI  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR İLE SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERME DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.388-397
EXAMINATION ON THE DECISION MAKING LEVELS OF THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS AND SOCIOLOGY DEPARTMENT STUDENTS' IN TERMS OF CERTAIN VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.747
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayriye BAŞCI NUR - Filiz ERATAŞ - Serkan ÇINAR  
PARA ARZININ POST KEYNESYEN YORUMU: GELİŞMİŞ ÜLKELER ÖRNEĞİ ss.398-409
POST KEYNESIAN ENDOGENEITY OF MONEY SUPPLY: EVIDENCE OF DEVELOPED COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.755
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilgin GÜNGÖR  
EDEBİYATIN VE SANATIN TARİHSEL GELİŞİM YASALARI ÜZERİNE ss.410-418
ON HISTORICAL EVOLUATION LAWS OF LITERATURE AND ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.731
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Latif EMEK  
ДВЕ ФОРМЫ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СССР: КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ ss.419-426
TWO FORMS IN SOVIET UNION’S LAND MANAGEMENT POLICY: KOLKHOZS AND SOVKHOZS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.750
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah AKYÜZ  
ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN HAKLARI İLİŞKİSİ ss.427-436
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ENVIRONMENTAL ISSUES AND HUMAN RIGHTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.774
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri