Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1 SayıEditör
Dr. Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Taner NAMLI

İstanbul  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenÖnder ÇAKIRTAŞ Erol GÜLÜŞTÜR  
ARTHUR MILLER’İN DEATH OF A SALESMAN ADLI YAPITINDA AMERİKAN RÜYASI ve ÇÖKÜŞÜ ss.1-11
THE AMERICAN DREAM AND ITS COLLAPSE IN ARTHUR MILLER'S DEATH OF A SALESMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydın KIZILASLAN  
KİMYA EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ss.12-22
CHEMISTRY EDUCATION STUDENTS’ VIEW ON INQUIRY-BASED LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.5
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz BAL  
ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN KÜRESEL EKONOMİYE ETKİLERİ VE ÖNERİLER ss.23-34
EFFECTS ON THE GLOBAL ECONOMY OF ENVIRONMENTAL FACTORS AND RECOMMENDATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.9
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökçe DİŞLEN  
THE REASONS OF LACK OF MOTIVATION FROM THE STUDENTS’ AND TEACHERS’ VOICES ss.35-45
THE REASONS OF LACK OF MOTIVATION FROM THE STUDENTS’ AND TEACHERS’ VOICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Can ÖZER  
MODERNİZM VE AVRUPALILAŞMA’NIN MAKAMSAL MÜZİĞE ETKİLERİ VE GÜNÜMÜZ BESTECİLERİNDE YANSIMALARI ss.46-61
THE EFFECTS OF MODERNISM AND EUROPEANISM ON MAQAM MUSIC AND REFLECTIONS ON CONTEMPORARY COMPOSERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.16
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rahil NECEFOV  
ORTAÇAĞ BATI FELSEFESİNİN OLUŞUMUNDA İSLAM BÖLGESİ FELSEFESİNİN YERİ VE ROLÜ ss.62-68
THE PLACE AND THE ROLE OF PHILOSOPHY OF ISLAMIC REGION in the EVOLUTİON of WESTERN (EUROPEAN) PHILOSOPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.17
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail TAŞ  
BÜYÜMENİN DİNAMİĞİ ÜZERİNE BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ss.69-86
A CAUSALITY ANALYSIS ABOUT DYNAMICS OF GROWTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.18
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oktay Salih AKBAY  
TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU İLE EKONOMİK İLİŞKİLERİ ss.87-101
TURKEY’S ECONOMIC RELATIONS WITH THE MIDDLE EAST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.20
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan IŞIKHAN  
MÜZİKTE TEKNOLOJİK SÜREÇ ve SÜREÇTEKİ DEĞİŞİMİYLE TÜRKİYE’DE MÜZİK TEKNOLOJİSİ EĞİTİMİ ss.102-111
TECHNOLOGICAL PROCESS OF MUSIC AND THE CHANGE IN THE PROCESS OF MUSIC TECHNOLOGY EDUCATION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.21
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necati CEMALOĞLU Elif DAŞCI, Fatih ŞAHİN  
İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK YAŞAMA NEDENLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA ss.112-124
CAUSES OF PRIMARY SCHOOLS TEACHERS' ORGANIZATIONAL SILENCE: A QUALITATIVE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.22
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ganire HÜSEYNOVA  
SENFONİ ORKESTRASININ KISA TARİHÇESİ ss.125-131
A BRIEF HISTORY OF THE SYMPHONY ORCHESTRA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.23
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necla DAĞ  
İKTİDAR MÜCADELELERİ VE İNSAN HAYATINA MÜDAHALELERİ BAKIMINDAN İKİ BAŞKAN KARAKTERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ss.132-148
THE COMPARISION OF TWO PRESIDENT CHARACTERS IN TERMS OF THEIR INTERVENTION IN HUMAN LIFE AND STRUGGLES FOR POWER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.24
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Gönül DEMİREL  
STRATEJİK YÖNETİMDE PAYDAŞLAR YÖNETİMİ KURAMINA GİRİŞ: ARACI YAKLAŞIMLAR ss.149-154
AN INTRODUCTION TO STAKEHOLDER MANAGEMENT THEORY IN STRATEGIC MANAGEMENT: INSTRUMENTAL APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.29
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahrettin KORKMAZ Birsen BAĞÇECİ - Nafiye Nur MEŞE - Serkan ÜNSAL  
TÜRKİYE’NİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROBLEMİ (1923-1954 Yıllar Arası) ss.155-167
THE PROBLEM OF TEACHER TRAINING IN TURKEY (from 1923 to 1954)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.30
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ece KARŞAL Tülin MALKOÇ  
OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ ss.168-181
MUSİC EDUCATION ON HEARINGIMPLIED PRESCHOOL CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.31
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabri KARADOĞAN Saadettin TONBUL  
ADIYAMAN HAVZASININ JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ss.182-217
GEOMORPHOLOGICAL PROPERTIES OF ADIYAMAN BASIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.32
Özet | Abstract | Tam Metin |

Jale KARACAN  
DOĞALCI EKOLDE F.M. DOSTOYEVSKİ’NİN YERİ ss.218-225
THE PLACE OF F. M. DOSTOYEVSKY IN NATURALISTIC SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.33
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağdaş DEMREN  
ŞİDDET DİLİ ve VİCDAN ss.226-237
THE LANGUAGE OF VIOLENCE and CONSCIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.35
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eray GEMİCİ Mustafa Fedai ÇAVUŞ  
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ss.238-257
TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN HEALTH SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.36
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahsin YAPRAK  
ORHAN PAMUK’UN ROMANLARINI YAZAN ROMAN KAHRAMANLARI ss.258-269
NOVEL CHARACTERS WRITING ORHAN PAMUK`S NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.37
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ergün SERİNDAĞ  
KALIPLAŞMIŞ RETORİK SORULARIN ANLAMI ÜZERİNE ss.270-275
ON THE MEANING OF THE FORMULAIC RHETORICAL QUESTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.38
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin ELİAÇIK  
ŞEYHÜLİSLAM HOCA SADEDDÎN EFENDİ VE MANZUM FETVÂLARI ss.276-285
SHAYKH AL-ISLAM HODJA SADEDDİN EFFENDI AND HIS IN VERSE FATWAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.42
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ufuk Cem KOMŞU  
YETİŞKİN EĞİTİMİNE KATILIM, EĞİTİM İHTİYAÇLARI, GÜÇLÜKLER ve KAZANIMLAR: “KARADUVAR MAHALLESİ ÖRNEĞİ” ss.286-299
LEARNING NEEDS and GAINS, PARTICIPATION and BARRIERS to ADULT EDUCATION : “KARADUVAR DISTRICT CASE”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.47
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabri Tevfik HAMMAN  
RAMAZAN MANİLERİ ss.300-377
MANI (SONG) OF RAMADAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.27
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elchin İBRAHİMOV  
TÜRK HALKLARI ARASINDA ORTAK İLETİŞİM DİLİNİN OLUŞTURULMASINDA SÖZ VARLIĞININ ETKİSİ ss.378-387
IMPACT OF VOCABULARY ON FORMATION OF A COMMON LANGUAGE OF COMMUNICATION AMONG THE TURKIC SPEAKING NATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent Arif GÜLEÇ Nuray GÜLEÇ  
ÖĞRETMENLERİN ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SINIFLARINDAKİ İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI ALGILARI ss.388-399
TEACHERS’ PERCEPTION OF DISRUPTIVE STUDENT BEHAVIORS IN UNIVERSITY PREPARATORY CLASSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.3
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz ERATAŞ Ece DEMİRAY EROL, Hayriye BAŞCI NUR  
ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ’NİN YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDEKİ GEÇERLİLİĞİ: PANEL VERİ ANALİZİ ss.400-415
VALIDITY OF ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE IN EMERGING MARKET ECONOMIES: PANEL DATA ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.44
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürdal ÇETİNKAYA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ÜÇÜNCÜ KILIÇ İZMİR’İN KURTULUŞU VE YÜZBAŞI ŞERAFETTİN ss.416-418

Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.8
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri