Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KUSEYR PLATOSUNUN JEMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
(GEOMORPHOLOGICAL FEATURES OF KUSEYR PLATEAU )

Yazar : Emre ÖZŞAHİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2
Sayfa : 83-109
1089    1267


Özet
Bu çalışmanın amacı, Kuseyr Platosunun jeomorfolojik özelliklerinin ele alınarak, jeomorfolojisinin ana çizgileri ortaya konulması çalışılması amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında ilgili literatür detaylı bir şekilde taranmış ve elde edilen bulgular çeşitli analizler ve arazi çalışmaları ile doğrulanmıştır. Çalışma haritalarının oluşturulduğu ve harita analizlerinin gerçekleştirildiği kısımda, CBS tekniklerinden yararlanılmıştır. Çalışma sonunda, birbirinden farklı çok çeşitli yerşekilleri ile polisiklik (çok devreli) özellikler gösteren ve bu bakımdan değişik morfolojik gelişim ile farklı etmen ve süreçlerin eseri olan araştırma sahasında uzun ve kesintili bir süreç yaşamış topografyaya sahip olduğu anlaşılmıştır. Mesozoyik’te ilk litolojik istifin birikmesi ile başlayan zaman olgusu, çeşitli yaş ve dönemleri temsil eden aşınım yüzeylerinin oluşmasıyla devam etmiştir. Bu oluşum esnasında daha farklı yerşekilleri de gelişim göstermiştir. Böylece, araştırma sahası güncel jeomorfolojik şek

Anahtar Kelimeler
Jeomorfoloji, Kuseyr Platosu, Hatay.

Abstract
This study aimed at providing an outline of the geomorphology of the Qusayr Plateau by discussing its geomorphological characteristics. To this end, the related literature was reviewed in detail, and the obtained findings were justified via various analyses and field studies. GIS techniques were used for creating and analyzing maps. It was concluded that the study area, which had polycyclic characteristics with a large variety of geographical formations and thus was a result of various morphological development stages and different factors and processes, had a topography going through a long and intermittent process. The phenomenon of time, starting with the accumulation of the first lithologic piling in the Mesozoic Era, continued with the formation of erosion surfaces representing various ages and periods. Different geographical formations developed during this formation. In this way, the study area acquired its current geomorphological shape. The current geomorphology took shape un

Keywords
Geomorphology, Kuseyr Plateau, Hatay.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  5.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 EKİM 2018 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 5.ASOSCONGRESS 'e davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. www.asoscongress.com

  Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:15.5.2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 25.8.2018 
  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 30.8.2018 
  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 20.9.2018 
  Sempozyum Programının İlanı: 30.9.2018 
  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 25.10.2018 
  Sempozyum Bitiş Tarihi: 27.10.2018 
  Sempozyum Tam Metin ve Dergi Seçimi: 10.11.2018 
  Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 25.11.2018

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35-40 aralığında makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri