Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRETMEN ÖZYETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
(INVESTIGATION OF TEACHER SELF-EFFICACY BELIEF OF UNIVERSITY INSTRUCTORS WORKING AT VOCATIONAL SCHOOLS: CASE OF KIRKLARELI UNIVERSITY )

Yazar : Cüneyt BİLDİK   - Bülent ALCI  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 72
Sayfa : 360-371
78    99


Özet
Bu araştırma, Kırklareli Üniversitesi meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının, öğretmen özyeterlik inançlarını cinsiyet, hizmet yılı ve görev yaptıkları meslek yüksekokulu değişkenleri açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Kırklareli Üniversitesi meslek yüksekokullarında görev yapan 127 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Çolak, Yorulmaz & Altınkurt (2017) tarafından hazırlanan ve Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .93 olan, “Öğretmen Özyeterlik İnancı Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS 22 paket programı ile analiz edilmiş, bağımsız örneklem t-testi, tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) ile Bonferroni testi ve etki büyüklüğü analizi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, Kırklareli Üniversitesi meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının öğretmen özyeterlik inançlarının yüksek olduğunu göstermektedir. Öğretim elemanlarının öğretmen özyeterlik inançları, görev yaptıkları meslek yüksekokulu değişkenine göre incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuş, cinsiyet ve hizmet yılı değişkenleri açısından incelendiğinde ise anlamlı farklılık bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen yeterlikleri, meslek yüksekokulları, öğretim elemanları, öğretmen özyeterlik inancı

Abstract
This research aims to investigate teacher self-efficacy belief of university instructors working at vocational schools of Kirklareli University according to gender, service year, vocational school variables. General survey method was used in the research. The sampling of the research is 127 instructors working at vocational schools of Kirklareli University in the spring semester of 2017-18 academic year. In the research, “Teacher Self-efficacy Scale” by Çolak, Yorulmaz & Altınkurt (2017) was used whose Cronbach’s alpha reliability coefficient is .93. SPSS 22 software was used to analyze the data and to perform independent samples t-test, one-way ANOVA, Bonferroni test, size effect analysis. Results show that, teacher self-efficacy belief of university instructors working at vocational schools of Kirklareli University is high. A statistically meaningful difference was found when university instructors’ teacher self-efficacy belief was analyzed in relation to vocational school variable whereas no meaningful difference was found for gender and service year variables.

Keywords
Teacher qualifications, vocational schools, university instructors, teacher self-efficacy belief

Gelişmiş Arama


Duyurular

  5.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 EKİM 2018 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 5.ASOSCONGRESS 'e davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. www.asoscongress.com

  Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:15.5.2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 25.8.2018 
  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 30.8.2018 
  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 20.9.2018 
  Sempozyum Programının İlanı: 30.9.2018 
  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 25.10.2018 
  Sempozyum Bitiş Tarihi: 27.10.2018 
  Sempozyum Tam Metin ve Dergi Seçimi: 10.11.2018 
  Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 25.11.2018

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35-40 aralığında makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri